Notícies


Recerca UE
23/04/13

La Comissió Europea va fer públiques l’octubre del 2011 les propostes per a un nou enfocament de la política de cohesió per al període 2014-2020. L’objectiu d’aquestes propostes, que estan debatent el Parlament i el Consell Europeu, és alinear les inversions amb l’agenda Europa 2020, de manera que es posi èmfasi en tres prioritats: la recerca i la innovació, l’eficiència energètica i les energies renovables cap a una economia de baix carboni, i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses (PIME).

bioemprenedorXXI
19/04/13

BioEmprenedorXXI és un programa de suport a la creació d’empreses en l’àmbit de les ciències de la vida en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina, tecnologies mèdiques i sector agroalimentari.

18/04/13

Donada l'àrea en que desenvolupa la seva activitat, el CDTI té accés i contacte directe amb empreses d'alt potencial tecnològic susceptibles d'estar interessades en obtenir finançament per impulsar els seus projectes de R+D+i. Per això el CDTI ha obert a través de la seva pàgina web la presentació de sol·licituds via web d'empreses innovadores o de base tecnològica que busquin inversors de capital risc que participen en el Programa INNVIERTE.

Guia vídeos accessibles
12/04/13

Amb l'objectiu d'eliminar les barreres que imposa, a voltes, la tecnologia a les persones amb discapacitats, un grup multidisciplinari de pedagogs, bibliotecaris, informàtics i tècnics multimèdia de les universitats de Lleida (UdL) i de Barcelona (UB) ha editat un manual per produir vídeos accessibles per a les persones amb discapacitat visual i auditiva.

Artemis_logo
10/04/13

Els projectes ARTEMIS tenen com a objectiu fomentar projectes que incloguin activitats de recerca i desenvolupament de tecnologies a nivell internacional.

fecyt
09/04/13

La Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia (FECYT) inclou en el seu Pla d'Actuació 2013 dins del seu programa per al Foment de la Cultura Científica i de la Innovació la present convocatòria d'ajudes anual. Gestionada per la FECYT des de 2007, aquesta convocatòria s'ha convertit en l'instrument central d'impuls de la cultura científica i de la innovació a Espanya.