October 2014Aprovada la nova Normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Universitat de Lleida

Logo UdL

La Propietat Industrial i Intel·lectual està cobrant especial rellevància en el món universitari davant les noves realitats i reptes, i la necessitat de combinar la creació amb la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics, la qual cosa requereix protegir de forma adequada dits coneixements per a una òptima difusió.

De l’activitat de recerca de la Universitat de Lleida (d’ara endavant, indistintament, la “Universitat” o “UdL”) es poden generar resultats als que resulti d’aplicació la normativa corresponent en matèria de Propietat Intel·lectual i de Propietat Industrial.

La Universitat assumeix com un dels principis pel que fa a la recerca l’estímul de la innovació científica, l’actualització, la mobilitat del personal investigador, el treball pluridisciplinar i la difusió dels resultats de la recerca, d’acord amb l’art. 100.3 dels Estatuts (aprovats pel Claustre en la sessió de 7 d’abril i 10 de juliol de 2003, DOGC núm 3963, de 8 de desembre de 2003).

L’art. 106.1 d’aquests Estatuts, estableix que el Consell de Govern ha d’adoptar les mesures adients per a la protecció de la propietat intel·lectual dels treballs elaborats pels membres de la comunitat universitària. Per altra banda, en l’art. 106.2 es declara que la Universitat pot cedir la titularitat de les invencions i obtencions vegetals i animals als membres de la comunitat universitària que els hagi produït, amb reserva d’una llicencia no exclusiva, intransferible i gratuïta. Els beneficis derivats de la invenció o de l’obtenció s’han de compartir amb la Universitat en la proporció que determini el Consell de Govern. El Consell ha de regular també el procediment de comunicació a la Universitat de les iniciatives de les persones productores amb vista a l’adopció de les mesures oportunes referents a la protecció de les invencions o obtencions.

Per la seva part, la Llei d’Universitats de Catalunya (Llei 1/2003, DOGC 3826), en el seu article 67, determina que el departament competent en matèria d’universitats i les universitats han de fomentar programes per a la protecció i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de les universitats en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixements portats a terme per membres i centres de la comunitat universitària.

Les recents reformes del marc jurídic de la investigació pública, promogudes amb ocasió de l’aprovació de la nova Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible i de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la innovació, ha incidit especialment en aquesta matèria. En aquest sentit, especial menció requereix l’article 54 de la Llei d’Economia Sostenible, que expressa que formen part del patrimoni de la Universitat els drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals sigui titular com a conseqüència de les tasques desenvolupades pel seu personal en les seves funcions.

Així mateix, i en relació al personal investigador de les Universitats, aquesta matèria queda contemplada tant en el catàleg de deures com en el de drets previst en aquesta Llei. Així, els investigadors estaran obligats a comunicar totes les troballes, descobriments i resultats susceptibles de protecció jurídica, i col·laborar en els processos de protecció, però també podran obtenir una participació en els beneficis derivats de l’eventual explotació d’aquests resultats.

Tot això reforça la necessitat de que les universitats protegeixin i fomentin l’explotació de la propietat industrial i intel·lectual en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el personal de la universitat dugui a terme.

L’aprovació d’aquest nou règim legal ha fet necessari que la Universitat opti per la promulgació d’una nova normativa de protecció dels resultats derivats de l’activitat de recerca, en la que es veiés reflectit el nou escenari i realitat social dintre de la Universitat, derogant així l’antiga normativa de protecció dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat industrial i intel·lectual) a la Universitat de Lleida, aprovada pel Consell de Govern en la sessió del 5 d’abril de 2006.

La present normativa respon a la voluntat per part de la UdL d’una banda, de fomentar les activitats d’investigació dins de la comunitat universitària, i la implicació activa del personal de la Universitat, i per una altra, l’establiment de mecanismes per a l’explotació dels resultats derivats d’aquestes activitats (reforçant la posició de la UdL com a entitat capdavantera en la generació de nous projectes empresarials basats en la innovació), així com dels resultats obtinguts en el marc de les col·laboracions de caràcter científic, tècnic o artístic desenvolupades amb altres entitats públiques o privades.

L’ objectiu d’aquesta normativa és establir un nou marc jurídic adequat que, d’una banda, doni la necessària seguretat jurídica tant a la UdL com als membres de la comunitat universitària i als tercers amb els qui col·labori la UdL en el desenvolupament de projectes de recerca, i que per l’altra, faci partícips al personal investigador dels beneficis que es puguin obtenir per l’explotació comercial dels resultats de la seva activitat de recerca.

Atenent a tot l’exposat, resulta convenient que aquest Consell de Govern estableixi la corresponent normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual, a l’efecte d’establir una regulació completa i coherent de tota aquesta matèria que asseguri l’assoliment dels objectius descrits en el present Preàmbul.

Per a més informació consultar el Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida (Acord núm. 265/2014).La UdL desenvoluparà un sistema integral de millora per al Grup Batallé

UdLBatalle

La Universitat de Lleida (UdL) desenvoluparà un sistema integral per millorar la qualitat de la carn de porcí de la línia Duroc del Grup Batallé, potenciant les seues propietats nutritives i organolèptiques. Es tracta d'aplicar els resultats de la recerca realitzada per la Unitat de Millora Genètica del grup de recerca en porcí de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA), vinculada al centre Agrotecnio, objecte d'una sol·licitud de patent. L'objectiu és aconseguir animals amb greix menys saturat i més mono-insaturat, és a dir, més saludable pel consumidor. Particularment, àcid oleic.

El projecte preveu desenvolupar un sistema de valoració genètica basat en una bateria de marcadors, entre els que es troba el patentat per la UdL, la identificació de les dietes més favorables per potenciar els seus efectes i el control on line a l'escorxador. Batallé ha adquirit en exclusiva la llicència d'aquesta patent generada per la Unitat de Millora Genètica del Porcí, amb la que col·labora des de fa 15 anys per la millora de la qualitat de carn de porc. El projecte que s'inicia pretén seguir millorant l'aroma, sabor, textura i qualitat nutricional dels productes carnis del porc Duroc Batallé.

El rector de la UdL, Roberto Fernández, i l'administrador de Selección Batallé S.A., Pere Batallé, han signat avui el contracte de la llicència de patent en exclusiva a nivell internacional per a la seua explotació comercial i el projecte de recerca QUALIGEN Millora de la qualitat nutricional i tecnològica de la carn de porc mitjançant l'aplicació de tècniques genòmiques i nutrigenòmica, que es desenvoluparà durant els propers tres anys. Aquests acords plasmen la transferència directa de la recerca de la Universitat de Lleida a la societat.

En aquest sentit, el director de la Unitat de Millora Genètica i catedràtic de Producció Animal de l'ETSEA, Joan Estany, ha subratllat la importància que "la recerca no quedi només en un bon article, sinó que repercuteixi realment en el sector". De la seua banda, Pere Batallé ha explicat que la seua empresa sempre ha buscat un "producte diferencial per anar un pas per davant" i per això és bàsica la col·laboració amb la Universitat. El rector de la UdL ha insistit que aquest tipus d'aliances són una "clau de futur".

Consulteu més informació.Premis Emprendeduría 2014 para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Premio Caja Ingenieros

La Fundación Caja de Ingenieros llança els Premis Emprendeduría 2014 para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Amb aquesta nova iniciativa premia a les start-ups espanyoles constituïdes legalment amb una vida inferior a un any i pertanyents a l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Els projectes rebuts seran valorats per un panell d'experts que seleccionarà als quatre guanyadors.

Es premia el talent i l'excel·lència professional de cadascuna de les empreses guanyadores amb un import de 3.000 euros per a cadascuna amb l'objectiu de potenciar el seu negoci i així beneficiar al desenvolupament social, econòmic i cultural de les empreses que emergeixen actualment en la nostra societat.

El termini per enviar propostes finalitza el 28 de novembre de 2014.

Consulteu més informació.Oberta la III Convocatòria del Programa TECNIOspring

TECNIOspring

Ets un investigador/a experimentat interessat en desenvolupar projectes de recerca aplicada?

Vols ampliar la teva formació professional en l'àmbit de la transferència tecnològica?

La Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, vol convidar-te a participar en la tercera convocatòria del programa de mobilitat d'investigadors TECNIOspring (www.tecniospring.eu).

El programa TECNIOspring s'emmarca dins les accions Marie Curie de la Comissió Europea i ofereix ajuts a la contractacio d'investigadors, de dos anys de durada, per a desenvolupar projectes de recerca aplicada conjuntament amb centres de la xarxa TECNIO (www.tecnio.cat), la xarxa de referència en Transferència Tecnològica de Catalunya.

El programa inclou dos tipus de mobilitat, segons el perfil dels investigadors:

a) Incorporació a un centre TECNIO
b) Sortida a l'estranger + retorn a un centre TECNIO

Addicionalment, els investigadors que rebin l'ajut, podran rebre formació en transferència tecnològica de primer nivell, en el marc del programa.

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 d'octubre de 2014 fins al 25 de novembre de 2014.

Consulteu més informació.Presenta el teu projecte al Tech Fair de l'IESE

Tech Fair

El Centre d'Iniciativa Emprenedora i Innovació (EIC) i FINAVES organitzen una nova edició del Tech Fair, que se celebrarà el dimecres 19 de novembre de 2014, de 17.00h a 19.00h., al campus de Barcelona de l'IESE Business School. Aquest esdeveniment pretén promoure col·laboracions entre les empreses de base tecnològica participants i la comunitat d'alumnes de l'IESE. Aquestes col·laboracions poden ser de tipus empresarial o financera.

Se seleccionaran fins a 8/10 projectes dels presentats a les unitats de valorització/trampolins tecnològics de les universitats catalanes que podran realitzar un pitch de 5 minuts cadascun exposant el seu projecte a l'audiència d'assistents. Cada unitat de valorització podrà presentar diversos projectes. Després es procedirà a la selecció final podent presentar alguns centres més d'un projecte.

El termini per presentar projectes als seus respectius trampolins/unitats de valorització és el 3 de novembre de 2014.

Consulteu més informació.El Govern impulsa el Programa "Indústria del Coneixement" per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica

Programa

El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha presentat el Programa Indústria del Coneixement que impulsa el Govern per afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica, en el marc de l'estratègia per transferir la tecnologia i el coneixement al sector empresarial.
Aquest nou programa acompanyarà els projectes de prototipatge des de la fase inicial fins a introduir-los en el mercat gràcies a la mobilització de fons de 30 milions d'euros en 5 anys.

L'objectiu del programa és estimular la creació d'empreses derivades de la recerca que es realitza des d'una universitat o un centre d'investigació, les anomenades spin-off, perquè "volem que vessi el coneixement universitari cap a la innovació i cap al mercat", en paraules del conseller Mas-Colell.

El conseller Mas-Colell també ha destacat que el Programa Indústria del Coneixement es basa en dos pilars que tenim com a país: l'alta productivitat científica i l'expertesa de l'Institut Català de Finances (ICF) en instruments de finançament i coinversió pública i privada. Catalunya amb l'1,5% de la població europea, té el 7,4% de les millors universitats europees de menys de 50 anys, capta el 3,4% dels recursos competitius del Consell Europeu de Recerca (ERC), entre altres indicadors. Pel que fa a les actuacions de l'ICF en l'àmbit de la inversió en capital, els 136 milions d'euros que hi ha compromesos fins a data d'avui han catalitzat una inversió de fins a 740 milions amb altres inversors.

El Programa Indústria del Coneixement consta de tres fases:

I. LLAVOR. Primera Fase de Valorització. Anualment es convocaran 40 ajuts de 25.000 euros destinats a la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips).

II. PRODUCTE. Segona Fase de Valorització: Prova de concepte. Anualment es convocaran 15 ajuts de fins a 100.000 euros per prototipar la tecnologia o producte.

III. MERCAT. Fase de capitalització ‘early-stage’. S’obrirà una línia de préstecs de l’ICF dotats de 2 milions d’euros anuals per cinc anys. Una dotació econòmica destinada a l’inici de l’acció comercial i la producció, entre d’altres. Aquest finançament serà en règim de conversió pública i privada. En una primera fase, per cada euro aportat per inversors privats, l’ICF n’aportarà dos de crèdit.

Una de les principals fortaleses del nou programa és que s’implementa en un moment de maduresa del sistema català de recerca, amb un alt nivell d’excel·lència científica. Així mateix, el comitè avaluador encarregat d’examinar els projectes estarà integrat per persones externes, de prestigi i acreditada experiència. Un altre factor per assegurar l’èxit del programa és l’accés al finançament i la mobilització de capital privat.

Aquest és un dels primers programes que comptaran amb el finançament procedent del nou període de fons FEDER (2014-2020). D’aquesta manera, el Govern segueix les indicacions de la Unió Europea de traslladar la destinació d’aquest finançament a l’àmbit del coneixement (From bricks to brains).

La primera convocatòria del nou programa serà el 18 de novembre, en que es farà la crida per atorgar ajuts per a 20 llavors i 7/8 prototips. En la primera fase de valorització, l’ajut inclou un programa de formació i mentoratge, coordinat per la UC Berkeley en el marc dels acords subscrits pel Govern amb les universitats de Califòrnia. La UC Berkeley és l’encarregada de coordinar a la Costa Oest el programa de formació per a científics emprenedors que la National Science Foundation desenvolupa als EUA des de l’any 2011.

En l’acte de presentació del Programa Indústria del Coneixement també hi han intervingut el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i el conseller-delegat de l’ICF, Josep-Ramón Sanromá, així com els investigadors i fundadors d’empreses de base científica Ernest Mendoza (Goldemar Solutions) i Jaume Amat (Bioemprèn).

Consulteu la notícia.Entrevistem a... Agroptima

Agroptima

Oferir una eina informàtica innovadora, moderna, simple i eficaç, que ajudi als agricultors a disposar de dades reals per prendre decisions i millorar la rendibilitat de les seves explotacions és l’objectiu d’Agroptima, empresa de recent creació liderada per tres emprenedors catalans.

Gràcies a la creació d’una aplicació de gestió agrícola que permet tenir un “camp connectat” i així visualitzar des d’una sola plataforma totes les dades de l’explotació, l’Emilia Vila, el Ferran Gascon i l’Anisia Tardà han donat resposta a un problema i necessitat real que afecta un gran nombre d’agricultors.

“Agroptima. El futur de l’agricultura” va ser el projecte guanyador en la categoria d’agroalimentació de la segona edició del Concurs IdeaUdL, concurs impulsat pel vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa i la Càtedra d’Emprenedoria de la UdL, amb el suport del Consell Social, i GlobaLleida.

Vegeu l'entrevista.Entrevistem a... Re-cycle Disseny

Re-cycle Disseny

Fer joies a partir de càmeres d’aire de bicicletes és l’objectiu de Re-cycle Disseny, projecte signat pels joves emprenedors Anton Linares, Maria Pérez i Daniel Linares, provinents de la UdL i de cicles formatius.

Aquesta iniciativa busca una sortida per a les càmeres d’aire de les bicicletes que no tenen un tractament de reciclatge específic. Tots els productes tindran una part de cautxú dels pneumàtics i es complementaran amb materials com la fusta, el ciment, la pedra i la plata.

“Re-cycle Disseny” va ser el projecte guanyador en la categoria general de la segona edició del Concurs IdeaUdL, concurs impulsat pel vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa i la Càtedra d’Emprenedoria de la UdL, amb el suport del Consell Social, i GlobaLleida.

Vegeu l'entrevista.Precipita, nova plataforma de finançament col·lectiu per a projectes de recerca i divulgació científica

Precipita

Precipita, plataforma gestionada per la FECYT, neix amb l'objectiu de posar a disposició de la comunitat científica una eina que doni a conèixer els seus projectes de recerca i divulgació científica perquè la societat els valori i pugui participar activament en ells a través de microdonacions.

Precipita admet projectes de recerca i divulgació de totes les disciplines científiques: Agricultura, Biologia, Biomedicina, Ciència i Tecnologia de Materials, Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències de la Terra, Ciències Socials, Física i Ciències de l'Espai, Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica, Matemàtiques, Medicina, Química i Tecnologia Electrònica i de Comunicacions.

Tots els projectes que puguin ser objecte de finançament han de complir uns requisits establerts per la FECYT per garantir la rigurositat i idoneïtat.

Consulteu més informació.Premis Fundació Príncep de Girona 2015

Premis

La Fundació Príncep de Girona (FPdGi) ha obert el termini de presentació de candidatures als Premis FPdGi 2015, que aquest any arriben a la seva sisena edició.

La FPdGi convoca anualment els Premis Fundació Príncep de Girona amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l'esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món més just en un entorn globalitzat i que tenen la capacitat d'assumir riscos i la motivació necessàries per induir canvis en la societat.

En total es concedeixen cinc premis: quatre premis individuals a joves (entre els 16 i 35 anys) que emprenen i comencen una obra, un negoci o un afany, especialment si comporta dificultat o risc, i que, en fer-ho, són capaços d'induir de manera creativa canvis positius en la societat i a entitats que treballin a favor dels joves, especialment en el foment de l'esperit emprenedor, l'ocupabilitat i la inserció laboral, l'educació i l'èxit escolar i la vocació i el talent.

Les persones o entitats interessades a participar en aquesta nova edició dels Premis Fundació Príncep de Girona han de presentar les seves candidatures abans de les 23h del dia 10 de novembre de 2014.

Consulteu més informació.