Març 2020EL CDTI flexibilitza el programa INNVIERTE per a arribar a més pimes innovadores

INNVIERTE

Amb la finalitat de possibilitar que en aquests moments de crisis i incertesa un major nombre de pimes puguin aprofitar el capital que el programa Innvierte pot posar a la seva disposició, el CDTI ha flexibilitzat alguns dels criteris sota els quals opera Innvierte en el règim de coinversió.

Aquestes mesures s'aplicaran fins al 30 de juny de 2020:

• Desapareixeran els terminis anunciats en la web. Fins ara, tant l'anàlisi dels inversors homologats com les inversions a realitzar havien de dur-se a terme, aproximadament, un mes i mig abans de la celebració de cada Consell. Amb aquesta nova mesura, desapareixen aquests terminis.

• A partir d'ara, la inversió mínima inicial de Innvierte podrà ser de 250.000 euros.

• En aquelles situacions en les quals els fons vagin destinats a desenvolupaments tecnològics que tinguin com a objectiu un impacte en els protocols o tractaments relacionats amb el COVID-19, Innvierte també podrà realitzar inversions inferiors als 250.000 euros.

Consulteu més informacióConvocatòria CaixaImpulse Exprés COVID-19

CaixaImpulse COVID-19

Tens una innovació biomèdica que podria ajudar a afrontar la crisi pandèmica COVID-19? La Fundació “la Caixa” llança aquesta convocatòria urgent a través de CaixaImpulse, que ofereix suport a projectes o tecnologies centrats en la prevenció, diagnòstic, tractament o seguiment de COVID-19.

Els projectes han de complir els següents requisits:

- Projectes, estratègies o tecnologies enfocades al COVID-19
- Potencial de transferibilitat
- Pla de desenvolupament
- Impacte rellevant en pacients i professionals

La convocatòria estarà oberta fins al 15 d'abril de 2020.

Consulteu més informacióEl Govern central recolza amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica

CDTI_NEOTEC

El Govern central recolzarà amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica a través del CDTI, Entitat Pública Empresarial, adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació. En concret, el CDTI aportarà 25 milions d'euros en subvencions en la nova convocatòria del programa NEOTEC per a empreses de base tecnològica (EBTs).

Les EBTs són empreses l'activitat de les quals se centra en l'explotació de productes o serveis que requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora. Les EBTs basen la seva estratègia de negoci en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic.

L'objectiu del programa NEOTEC és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses. La convocatòria finançarà nous projectes empresarials procedents de petites empreses innovadores que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Les ajudes podran finançar fins al 70% del pressupost de cadascun dels projectes empresarials que optin a aquest programa i que tinguin un mínim financiable de 175.000 euros. Cada subvenció podrà aconseguir fins a un màxim de 250.000 euros per beneficiari. Les companyies hauran d'estar constituïdes, com a màxim, en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria i disposaran d'un capital social mínim de 20.000 euros.

No podran optar a aquestes ajudes aquells projectes empresarials que no incloguin el desenvolupament de tecnologia pròpia.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 d'abril de 2020 i conclourà el 30 de juny de 2020 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular. Aquests terminis podrien veure's modificats posteriorment en cas que es perllongués la situació excepcional amb motiu de la COVID-19. En qualsevol cas, la data definitiva d'obertura de la convocatòria serà publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Consulteu més informacióACCIÓ crea un 'marketplace' virtual per unir empreses que ofereixin tecnologia, material sanitari o capacitat de producció pel Covid-19

Marketplace ACCIO

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat un portal web per aglutinar totes les empreses catalanes que puguin oferir les seves capacitats per fer front a l’emergència sanitària pel Covid-19. Es tracta d’un marketplace creat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement- per posar en contacte empreses que ofereixin tecnologia, material sanitari o capacitat de producció amb les que en necessitin.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és unir empreses i fabricants de diferents punts de la cadena de producció per garantir des del subministrament fins la fabricació de solucions que permetin fer front a l’emergència sanitària. Es vol fomentar així la col·laboració empresarial i posar a disposició del sistema sanitari la solidesa i capacitats industrials de l’ecosistema empresarial català.

Accediu al formulari / Consulteu la notíciaCatalunya encapçala el rànquing regional del total de sol·licituds de patent d'origen espanyol presentades a l'EPO

Patents

L'Oficina Europea de Patents (OEP) ha publicat les dades estadístiques corresponents a l'Índex de Patents 2019 que recull el nombre de sol·licituds de patent europea presentades en aquesta oficina durant l'any passat 2019.

En el cas particular d'Espanya, les sol·licituds de patent europea d'empreses i inventors d'origen espanyol van créixer un significatiu 6%, la qual cosa confirma la tendència reflectida durant els últims 5 anys de creixement continu situant a Espanya en el lloc 15 del top dels 50 països que més sol·licituds presenten davant la OEP. Es van presentar 1.887 sol·licituds de patent europea d'origen espanyol (s'inclou en aquesta magnitud sol·licituds de patent europea directes presentades davant la OEP i les sol·licituds internacionals PCT que han entrat en fase regional en la OEP durant el període d'estudi) el que representa un nou rècord de sol·licituds presentades davant la OEP, reflex de les inversions a llarg termini en R+D i del grau d'internalització de les empreses espanyoles.

El Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) ha tornat a ser el primer sol·licitant espanyol de patents europees davant la OEP, seguit de la Fundació Tecnalia Research & Innovation i Telefónica.

A Espanya són la indústria farmacèutica, el transport i la tecnologia mèdica els sectors tecnològics que més sol·licituds de patent europea presenten.

Quant a regions, la Comunitat Autònoma que presenta més sol·licituds de patent europea és Catalunya, seguida de la Comunitat de Madrid i del País Basc. El major creixement es va registrar en la Comunitat Autònoma d'Aragó (+232,5%, passant de la presentació de 40 sol·licituds de patent europea en 2018 a 133 en 2019).

Consulteu la notíciaEl Ministeri de Ciència i Innovació llança mesures urgents per a empreses innovadores

CDTI

El Ministeri de Ciència i Innovació llança, a través del CDTI, una sèrie de mesures urgents per mobilitzar prop de 500M€ per a empreses innovadores.

Aquest fons podrà donar cobertura no sols a projectes en col·laboració amb centres tecnològics, sinó a qualsevol projecte d'R+D+I empresarial de pimes i empreses de mitjana capitalització, és a dir, empreses independents amb fins a 1.500 empleats, estiguin o no relacionats amb el coronavirus.

L'objectiu del CDTI és donar suport a la innovació en empreses l'activitat de les quals es pugui haver vist afectada per aquesta emergència sanitària, a través d'una línia d'ajudes directes a la R+D+I empresarial lliures de garanties. Aquestes ajudes aniran destinades al desenvolupament d'activitats d'R+D, així com activitats innovadores en les quals es puguin incloure la digitalització i la incorporació d'actius materials i immaterials nous per a l'empresa des del punt de vista tècnic. A més, es reforçarà el servei d'assessorament per a la prestació de sol·licituds i s'agilitarà el procediment d'avaluació i aprovació perquè les ajudes arribin al més aviat possible a les empreses.

Consulteu més informacióInforme "Mujeres e Innovación 2020"

Informe

L'Observatori Dones, Ciència i Innovació ha presentat el primer informe ‘Dones i Innovació’, una nova sèrie amb la qual es pretén informar sobre la situació de les dones i d'aspectes relatius a la igualtat de gènere en l'àrea de la innovació, des dels recursos humans en ciència i tecnologia, l'emprenedoria femenina, o els llocs de direcció en empreses, fins a dades més específiques sobre l'accés a programes de l'Administració General de l'Estat per al foment de la innovació i l'emprenedoria, sobre activitats de recerca i transferència, i sobre participació en òrgans de decisió i consulta relacionats amb les polítiques de ciència i innovació.

Les dades recopilades mostren l'existència d'importants desequilibris i reforcen la necessitat de desenvolupar un nou monitoratge sobre la innovació amb perspectiva de gènere, que ajudi a fer un seguiment de la situació i dels avanços i mesures impulsades.

L'Observatori Dones, Ciència i Innovació va ser creat en Consell de Ministres el 23 de novembre de 2018 amb l'objectiu d'analitzar la situació de les dones en l'àmbit de la recerca i la innovació, fomentar la realització de polítiques públiques i actuacions d'igualtat de gènere i promoure la millora de la situació de les dones en el sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Consulteu l'Informe.Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal

Premi Idees Innovadores

La Fundació Caixa d'Enginyers ha llançat la 3a edició del Premi Idees Innovadores Isabel P. Trabal per tal d'impulsar la transformació d'idees de negoci en empreses reals.

La convocatòria està adreçada a promoure i dur a terme projectes en fase d'iniciació relacionats amb la ciència, la tecnologia, la innovació i la sostenibilitat, amb especial interès en projectes dels àmbits de l'enginyeria i el medi ambient. S'admetran idees que aprofitin oportunitats de negoci en qualsevol sector d'activitat, sempre que les empreses ideades encara no estiguin creades.

Entre totes les idees presentades, se'n seleccionaran deu que participaran en un programa de seguiment grupal i individual per evolucionar la idea. Després de l'esmentat programa de seguiment, un jurat seleccionarà la millor idea, a la qual se li atorgarà un premi de 10.000 €.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 24 de març de 2020.

Consulteu més informacióEl Trampolí Tecnològic participa al seminari Lean LaunchPad impartit per The Collider

Seminari The Collider

El Trampolí Tecnològic-Unitat de Valorització i Transferència de la UdL ha participat en el seminari Lean LaunchPad impartit per The Collider, celebrat els dies 3 i 4 de març a Barcelona.

La missió principal de The Collider és acostar les universitats i els centres de recerca a la indústria. D'aquesta manera, els avanços realitzats pels científics poden aplicar-se i comprovar-se directament en el món empresarial. Bastir ponts entre aquests dos mons no sols beneficia a la societat i a la nostra vida quotidiana, sinó que, a més, ajuda als investigadors a aprofundir en els seus estudis.

Per aquest motiu, The Collider organitza seminaris per a explicar el plantejament del Lean LaunchPad a l'ecosistema científic local. Aquest mètode ajuda les universitats a valorar la viabilitat de la comercialització de noves tecnologies mitjançant la creació de noves iniciatives empresarials.

El seminari del Lean LaunchPad impartit per The Collider es distribueix en dues jornades durant les quals s'ofereix orientació respecte a la metodologia. El programa proporciona una introducció a marcs com el model de negocis Canvas i a processos com el descobriment i la validació de clients. No obstant això, més important encara és que aporta un enfocament per a entreteixir la innovació, el producte i la validació del mercat en una experiència d'aprenentatge coherent que compleix una triple funció.

El LaunchPad de The Collider és una iniciativa conjunta patrocinada per MWCapital i el programa de la Conselleria d'Economia i Recerca del Govern català Catalunya Emprèn.