XV Edició del Premi Everis


Everis

El Premi Everis s'atorgarà a aquella candidatura que la seva proposta tingui com a objectiu l'explotació d'una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental, en les següents categories: nous models de negoci en l'economia digital; tecnologies industrials i energètiques; i, biotecnologia i salut.

Els projectes han de trobar-se com a mínim en fase de prototipatge, que tinguin un elevat component innovador i que demostrin un potencial significatiu de creixement.

Podrà participar en la present convocatòria del Premi Everis qualsevol emprenedor, grup d'emprenedors, així com societats ja constituïdes.

El Premi consisteix en una aportació econòmica de 60.000 euros que servirà per contribuir al desenvolupament i llançament del projecte guardonat, així com, si així ho considera el jurat, podrà oferir també un paquet de serveis d'acompanyament amb caràcter gratuït del valor i la durada que es determini amb un màxim de 10.000 euros i un màxim de sis mesos.

El termini per presentar propostes finalitza el 31 de març de 2016.

Consulteu més informació.