Maig 2013La Xina encapçala per primer cop el nombre de sol·licituds de patents

Patents

Per primera vegada, la Xina és l'estat que ha registrat més sol·licituds de títols de propietat intel·lectual, passant per davant dels Estats Units. Així ho assenyala el darrer informe de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), amb dades del 2011, que posa de manifest el lideratge del país asiàtic en les quatre modalitats de propietat intel·lectual: registre de patents, models d'utilitat, marques i dissenys industrials.

Anteriorment, la Xina ja es trobava en primera posició en nombre de sol·licituds en tres d'aquests indicadors: models d'utilitat, marques i dissenys industrials. L'any 2011 va fer el ple encapçalant també el rànquing mundial en registre de patents, per davant dels Estats Units, després que l'any anterior hagués avançat el Japó. L'any 2011, la Xina va rebre un total de 526.412 sol·licituds de patents, mentre que els Estats Units en va rebre 503.582 i el Japó 342.610.

Les dades mostren que gairebé una quarta part (24,6%) de patents registrades al món corresponen a la Xina; els Estats Units queden lleugerament per darrere, amb un 23,5%, i el Japó en té el 16,0%. A la Xina el creixement anual mitjà en aquest indicador ha estat del 22% entre el 2008 i el 2011, mentre que als Estats Units ha estat només del 3,3% i al Japó ha davallat un 4,3%. L'Oficina Europea de Patents queda lluny d'aquestes xifres i la seva participació mundial en nombre de patents és del 6,7%; entre el 2008 i el 2011 ha reculat un 0,8% anual.

En la presentació de l'informe, anomenat World Intellectual Property Indicators 2012, el director general de l'OMPI, Francis Gurry, destaca que en els darrers cent anys només tres estats han ocupat la mateixa posició de lideratge que avui dia té la Xina: Alemanya, el Japó i els Estats Units; i afirma que, encara que cal precaució a l'hora de fer comparacions en titols de propietat intel·lectual entre països, "aquesta tendència reflecteix com la geografia de la innovació ha canviat".

Més de dos milions de patents arreu del món

El document, disponible al lloc web de l'OMPI, també subratlla que el 2011 el nombre de sol·licituds de patents al món va superar els dos milions per primer cop a la història: 2,14 milions, concretament. Si bé el 2009 les sol·licituds van decaure un 3,6%, el 2010 van reprendre amb força amb un creixement del 7,5% i el 2011 van continuar augmentant en un 7,8%. El nombre de sol·licituds en models d'utilitat, marques i dissenys industrials també van créixer en un 35%, un 13,3% i un 16%, respectivament.

Consulteu més informació.Full de ruta del Govern en matèria de recerca per a la nova legislatura

Full de ruta

El dijous 4 d'abril el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va comparèixer davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya per explicar els objectius i les actuacions del Departament en l'àmbit d'universitats i recerca.

Pel que fa a les polítiques de recerca que es desenvoluparan durant aquesta legislatura, se centraran a consolidar els tres grans eixos que han marcat les polítiques dels darrers anys: la captació i retenció de talent, el sistema de centres de recerca i la construcció en el territori d'infraestructures singulars amb capacitat vertebradora:

- El conseller va anunciar que es mantindrà l'esforç pressupostari en el Programa ICREA d'atracció i retenció de talent competitiu internacionalment. En aquest sentit, va esmentar diverses dades que avalen aquesta aposta.

- En l'àmbit dels centres de recerca, la intenció del Govern és continuar amb l'aposta per un sistema propi de centres basat en un model de gestió que garanteix la seva autonomia, eficiència, flexibilitat i obertura. Es continuarà apostant per processos d'avaluació mitjançant comitès científics externs, d'acord amb procediments i estàndards internacionals, i també es continuarà protegint la seva autonomia financera i la contractació de personal científic de primer nivell, com es va fer amb la introducció d'una exempció dels articles 64 a 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Pel que fa a les grans infraestructures científiques, el conseller va destacar el bon estat de funcionament del sincrotró Alba i les millores introduïdes en la potència del supercomputador Mare Nostrum 3 del Barcelona Supercomputing Center. D'altra banda, també es va remarcar l'activitat del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica.

Pel que fa al sistema català d'R+D, es continuarà desplegant el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i, amb la finalitat de desplegar les competències estatutàries en matèria de recerca, garantir la política científica i reforçar l'autonomia de les entitats de recerca catalanes, el conseller va confirmar que properament es trametrà al Parlament el projecte de llei de la primera Llei de la ciència catalana. Del sistema català de recerca i innovació, Mas-Colell va destacar que tenia riquesai diversitat, però alhora també complexitat, i es va referir a la seva necessària reordenació per millorar-ne l'eficiència organitzativa. Va esmentar el programa SUMA, dissenyat per per incentivar les aliances dins el sistema, que ja té un cert recorregut d'èxit . El conseller també va esmentar altres iniciatives puntuals que es posaran en marxa durant la legislatura, com el programa Prova't, per finançar actuacions de prototipatge i transferència de resultats de la recerca o l'impuls a projectes d'atracció d'inversió de valor afegit elevat, com el projecte Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard).

Un altre bloc destacat va ser el que feia referència a la transferència de coneixement. Aquí el conseller va destacar, entre altres mesures i actuacions que es duran a terme, el programa de doctorats industrials, que ja s'ha posat en marxa en fase pilot, i que té la finalitat de promoure aliances entre empreses i universitats i fer possible, a la vegada, desenvolupar projectes mitjançant la incorporació d'estudiants de doctorat a les empreses.

Finalment, en el bloc destinat a internacionalització, el conseller es va referir a la participació catalana en els projectes capdavanters de la Unió Europea, com les comunitats europees de coneixement i innovació (KIC) de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, el projecte Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) o els dos projectes Future Emerging Technologies o FET Flagships, sobre el grafè i el cervell humà, i va destacar la capacitat de Catalunya per atraure fons europeus competitius per a la recerca.

Mas-Colell va cloure la seva intervenció fent referència al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, dotat en un principi amb 70.000 milions d'euros per a R+D+i, i a l'Estratègia regional d'especialització intel·ligent en recerca i innovació (RIS3), com dues oportunitats per a Catalunya, atès que les polítiques i actuacions que s'estan duent a terme a Catalunya en matèria de recerca, també en col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació, estan totalment alineades amb l'estratègia europea de recerca i ens situen en una molt bona posició.

Consulteu més informació.El CDTI inverteix més de 10 milions d'euros per 20 projectes de R+D+i empresarial

CDTI

El Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), ha aprovat 20 nous projectes de R+D+i, per al que es movilitzarà una inversió total d' 11,95 milions d'euros, dels que el CDTI aportarà 10,16 milions. D'aquesta manera, aquest Centre, que presideix María Luisa Poncela, secretària general de Ciència, Tecnologia i Innovació, impulsa la R+D+i empresarial i estimula la creació d'empreses de base tecnològica.

Els projectes aprovats són 3 de R+D i 17 de la Línia Directa d'Innovació, que té com a objectiu cofinançar, a través de préstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%, projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les empreses, així com processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats.

En el desenvolupament d'aquests projectes participen 20 empreses, de les que el 60% són PIMES i el 45% d'elles sol·liciten, per primera vegada, un préstec al CDTI.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial estima que la suma d'aquestes iniciatives suposarà la creació de 20 llocs de treball directes que suposen, a més, 60 llocs de treball indirectes. En total, 80 llocs de treball per al conjunt de l'economia.

Consulteu més informació.Premi Joven Empresa Innovadora 2013

Premio Joven Empresa Innovadora

Amb el Premi Jove Empresa Innovadora es pretén reconèixer la creació de noves empreses en sectors de creixement econòmic a Espanya. Es valoraran, per tant, aspectes com: lideratge emprenedor, compromís social, creació de treball, productes i contribució a la generació del teixit en sectors estratègics.

Els premis estan dirigits a iniciatives empresarials innovadores constituïdes des de l'1 de gener de 2007.

S'atorgarà un primer premi nacional de 6.000 euros.

Tota la documentació relativa al Premi (bases i formulari d'inscripció) es troba disponible en www.jovenempresainnovadora.com.

El termini per participar finalitza el dia 7 de juny de 2013.

Consulteu més informació.Premiat un projecte de la UdL i l'IRTA per conservar la fruita de IV gamma

Postcollita

El grup de recerca mixt de Postcollita de la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) rebrà 10.000 euros de la Generalitat per facilitar la introducció al mercat internacional d'un nou microorganisme (soca CPA-7 de Pseudomonas graminis) que ajuda a conservar la fruita de IV gamma, és a dir, el producte fresc trossejat i envasat pel seu consum. És el primer premi del concurs VALORTEC, en la categoria de Pla de Comercialització d'una patent. El tret més diferencial d'aquesta tecnologia respecte dels mètodes actuals és que pot frenar el creixement de certs patògens si es produeix un trencament de la cadena de fred, ja sigui durant l'emmagatzematge i el transport o en el punt de venda, ja que actua en un rang més ampli de temperatura (5-20ºC) que la refrigeració (1-5ºC).

El projecte, sota la denominació Nou microorganisme amb activitat bioconservant per a fruita de IV gamma, l'ha desenvolupat el grup dirigit per la professora de l'ETSEA Inmaculada Viñas. El seu ús en la indústria de processat millora la seguretat microbiològica d'aquests productes ja que inhibeix el creixement de determinats patògens de transmissió alimentària, com Salmonella spp., E.coli O157:H7 o Listeria monocytogenes. La tecnologia presenta una sèrie d'avantatges respecte als mètodes estàndards emprats actualment, com són l'ús de mètodes químics i l'aplicació de bones pràctiques de fabricació i d'higiene. Entre d'altres, no altera la qualitat del producte, el seu efecte es manté al llarg de tota la seua vida comercial i la seua aplicació és compatible amb la tecnologia actual de processat de fruita tallada.

El concurs VALORTEC -una de les iniciatives que duen a terme les Unitats de Valorització d'ACC1Ó- està dirigit als grups de recerca universitaris o centres de recerca catalans. En la present edició, es van presentar 102 candidats d'arreu de Catalunya, dels quals es van seleccionar 10 projectes finalistes en cada categoria: Pla de comercialització d'una patent i Pla de Negoci d'una Empresa de Base Tecnològica (EBT), per passar a la segona ronda. Destacar que, a més a més del projecte guanyador sobre fruita de IV gamma, la Universitat de Lleida ha comptat amb un altre projecte finalista en la categoria d'EBT, presentat pel Centre NUTREN, membre de TECNIO.

A més a més de l'assessorament proporcionat durant el concurs, la Unitat de Valorització de la UdL (Trampolí Tecnològic) ha estat gestionant la tecnologia des de la seua protecció, cercant tant els recursos necessaris per la seua validació com els socis idonis perquè es faci efectiva l'explotació comercial d'aquesta innovadora tecnologia.

Consulteu més informació.Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL

Càtedra Santander

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banc de Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

Els objectius generals de la CEU-UdL són els següents:

- Fer de la Universitat de Lleida una “universitat emprenedora” que esdevingui un referent en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
- Posar a disposició dels estudiants de la UdL el coneixement, els instruments i els recursos necessaris per facilitar el procés de creació dels seus projectes empresarials.
- Sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en relació a l’emprenedoria i implementar noves iniciatives, tot donant-li un tractament integral.
- Contribuir a la responsabilitat de la UdL en el desenvolupament econòmic del territori.
- Promoure la creació de llocs de treball qualificats i d’empreses amb capacitat de creixement.
- Participar activament en les xarxes de relacions al voltant de l’emprenedoria i iniciar contactes tant amb altres universitats emprenedores com amb entitats de promoció econòmica, amb l’objectiu d’aplicar a la UdL les iniciatives més innovadores que sorgeixin en aquest àmbit.
- Incentivar la recerca vinculada a l'emprenedoria i a la creació d'empreses.

En definitiva, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa treballar per a que la UdL esdevingui una universitat emprenedora al servei dels seus estudiants i graduats i al servei de la societat, posant l’atenció no només en la docència i en la recerca, sinó també en la tercera missió de la universitat, tot implicant-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn.

Per conèixer els objectius, línies de treball, activitats i projectes podeu visitar la pàgina web de la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària.Premis TR35 Spain

Premios TR35 Spain

Els Premis TR35 són una iniciativa de la revista de l'Institut Tecnològic de Massachusetts Technology Review que, des de fa més d'una dècada, guardona als 10 joves innovadors més brillants menors de 35 anys.

Els premis abarquen un ampli ventall de sectors d'activitats: biotecnologia i medicina; computació, electrònica i hardware; energia; internet i web; nanotecnologia i materials; software; telecomunicacions; i, transport.

Els candidats als premis hauran de ser joves menors de 35 anys i pot ser ciutadà espanyol o estranger resident a Espanya amb possessió d'un NIE. Els candidats poden procedir de l'entorn universitari, ser fundadors de petites empreses, treballadors de grans companyies i institucions governamentals, membres d'associacions i altres entitats sense ànim de lucre. La convocatòria està oberta a persones amb tot tipus de formacions i trajectòries.

El termini per participar finalitza el 13 de juny de 2013.

Consulteu més informació.Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement

Premis BBVA

Els Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement i la Cultura reconeixen la recerca bàsica i la creació d'excel·lència, plasmada en avanços teòrics, models i perspectives fonamentals per a entendre el món natural, social i artificial o tecnològic, així com innovacions i desenvolupaments tecnològics, i la creació d'obres, estils artístics i interpretatius en la música clàsica del nostre temps.

Es contemplen vuit categories de premis:

- Ciències Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques)
- Biomedicina
- Ecologia i Biologia de la Conservació
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Economia, Finances i Gestió d'Empreses
- Música Contemporània
- Canvi Climàtic
- Cooperació al Desenvolupament

La dotació dels Premis Fundació BBVA Fronteres del Coneixement i la Cultura és, en cadascuna de les seves categories, de 400.000 euros, un diploma i un símbol artístic. En el cas que el premi sigui compartit per més d'una persona, la dotació econòmica es repartirà per igual entre totes elles.

Els/es candidats/es seran una o més persones físiques de qualsevol nacionalitat, sense límit de nombre quan hagin realitzat aportacions convergents en un determinat avanç.

El termini de presentació de candidatures finalitza l'1 de juliol de 2013.

Consulteu més informació.Programa Emprendedores de Bankinter

Logo Bankinter

Bankinter, a través de la seva Fundació de la Innovació posa en marxa el programa Emprendedores. Amb aquesta nova iniciativa i apostant per l'emprenedoria, Bankinter invertirà en start-ups amb un elevat potencial de creixement, que es trobin en les seves fases inicials i que el seu àmbit de treball estigui relacionat amb les energies renovables, tecnologies de la informació, nanotecnologia, telefonies mòbils i tecnologies de la salut.

El programa Emprendedores s'articula al voltant d'un marketplace que serveix com a punt de trobada entre emprenedors/es i inversors/es. En aquest entorn, la Fundació Bankinter exerceix la funció de facilitadora de les relacions entre els dos col·lectius per aconseguir la viabilitat i posada en marxa dels projectes.

A més de promoure econòmicament el desenvolupament d'aquestes empreses, Bankinter oferirà un assessorament personalitzat a aquells projectes empresarials que el seu finançament total se situï entre els 50.000 i 500.000 euros.

Consulteu més informació.10 idees per finançar i fer crèixer el teu projecte emprenedor

Monogràfic

Emprendre un nou negoci tecnològic o una start-up demana tenir ben assentats uns pilars fonamentals: la idea, el pla de negoci, l'equip i els recursos. Gràcies als Esmorzars de Finançament d'ACC1Ó, els inversors i emprenedors més reconeguts del país comparteixen les seves experiències i ofereixen suggerències en aquests aspectes a emprenedors que comencen.
En el següent monogràfic s'han recollit les principals idees exposades en els darrers esmorzars, les 10 videopíndoles imprescindibles per finançar i fer crèixer un projecte emprenedor.

Accedeix a la informació.