Centres TECNIOTECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dos tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

- Les entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l'empresa: els desenvolupadors.
- Les entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors.

Els desenvolupadors de la UdL acreditats com a TECNIO són el Centre GREiA, el Centre DBA i l'A3 Leader Innovation Center

TECNIO

GREiA | Grup de recerca en energia i intel·ligència artificial

GREiA es dedica a proposar a la indústria solucions d'enginyeria concurrent relacionades amb els àmbits de l'enginyeria energètica i de la construcció mitjançant la recerca, la transferència tecnològica i la formació.

Contribueix a l'augment de la competitivitat de les empreses mitjançant la col·laboració en la recerca i la innovació per al desenvolupament de nous productes i amb serveis d'assessorament tecnològic.

DBA | Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris

El DBA se centra en la recerca orientada i la transferència tecnològica aplicada als sectors agrari, forestal, alimentari, cosmètic i de bioproductes.

La seva expertesa radica en el desenvolupament de mètodes instrumentals avançats d'anàlisi química, especialment per aplicacions alimentàries com l'autentificació de productes, l'anàlisi de pigments, residus, contaminants, etc.

A3 Leather Innovation Center

L'A3 Leather Innovation Center és un grup de recerca de la Universitat de Lledia (UdL), especialitzat en la cadena de producció de la pell. Les seves instal·lacions estan situades al Campus Universitari Igualada-UdL, a Igualada (Barcelona).

La recerca de l'A3 Center es focalitza en la innovació, la qualitat i el medi ambient, fent èmfasi en la sostenibilitat dels processos de fabricació i en l'aplicació de noves tecnologies i materials avançats.