Creació d’empreses de base tecnològica (EBTs)La unitat també té per missió fomentar i donar suport als investigadors/es de la institució implicats en activitats de recerca o desenvolupament, que pretenguin explotar els seus resultats mitjançant la creació d'una empresa.

Procés