Protecció i explotació del coneixementEl Trampolí Tecnològic gestiona la protecció dels resultats de la recerca universitària, ja sigui per mitjà de modalitats de propietat industrial (patents, models d’utilitat, marques, etc.), propietat intel·lectual o varietats vegetals.

La raó de protegir-los no és altra que protegir-se de la rèplica per part de tercers i, així, facilitar-ne la transferència mitjançant acords de llicència o la creació d’empreses.

Protecció coneixement