Desembre 2015



La Universitat de Lleida tanca al públic fins al 6 de gener

Tancament

La Universitat de Lleida (UdL) tanca les seves portes al públic durant quinze dies aquest Nadal per estalviar uns 66.500 euros (40.000€ en energia, 25.000 en neteja i 1.500 en comunicacions), una quantitat similar a l'assolida durant el mateix període de l'any 2014. La majoria d'edificis suspendran la seva activitat quotidiana entre els dies 23 de desembre i 6 de gener, ambdós inclosos, mantenint un servei de seguretat les 24 hores en tots els campus.

Els dies 24 i 31 de desembre totes les instal·lacions romandran tancades. Els serveis mínims s'estableixen pels dies 23, 28, 29 i 30 de desembre; 2, 4 i 5 de gener. Restaran en funcionament les biblioteques de Ciències de la Salut i de la Facultat de Lletres, al Rectorat, que obriran de 9.00h a 21.00h; a excepció del dia 5 de gener, que només funcionarà la de Lletres fins a les 15.00h. També resten obertes les sales d'estudis de tots els campus de la UdL, menys la de l'ETSEA, ja que aquí es tancaran tots els edificis.

El Registre General de la UdL funcionarà els dies de serveis mínims, de 9.00h a 14.00h, a la planta baixa del Rectorat. Així mateix, mantenen la seva activitat l'edifici CREA i la consergeria de l'Edifici Polivalent, al campus de Cappont; l'estabulari i la Unitat docent de la Facultat de Medicina a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'edifici de Biomedicina 1, que acull l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.

Aquest és el cinquè any consecutiu que la UdL aplica aquesta mesura, que va començar a l'estiu del 2011 coincidint amb les retallades pressupostàries. Es tracta de "deixar les instal·lacions universitàries en serveis mínims durant els períodes d'inactivitat docent per poder fer front a la retallada del finançament públic", segons explica la Gerència.

Consulta la notícia.



L'ACUP presenta l'Informe d'Indicadors de Recerca i Innovació 2015

Informe ACUP

Les universitats públiques catalanes ocupen posicions destacades en producció científica i impacte, en els contextos europeu i mundial, malgrat una despesa en R+D per sota de la mitjana. L’Informe d’Indicadors de Recerca i Innovació 2015 elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que s’ha presentat avui a l'edifici històric de la UB, revela que l’impacte de les publicacions de les universitats públiques catalanes és un 33% superior a la mitjana mundial.

L’informe analitza els recursos, la producció i la transferència de coneixement i esdevé una eina per a la quantificació i l’estudi de l’evolució del nostre sistema, alhora que representa un exercici de transparència i retiment de comptes. Així mateix inclou un monogràfic dedicat a l’emprenedoria universitària. La presentació ha anat a càrrec del president de l'ACUP i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Enric Fossas, acompanyat pel rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Sancho, i presidit per Josep. M. Martorell, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Aquest informe palesa, com ho han fet els informes anteriors, que, quant a producció i a nivell d’eficiència, el sistema català de recerca i innovació té un gran potencial, malgrat els continuats descensos en la inversió en R+D. En el període 2009-2013, els fons competitius i no competitius de les universitats i els ens vinculats han patit un descens significatiu. Amb l’avançament de dades del 2014 es veu un canvi de tendència a l’alça respecte el finançament públic de la recerca i conseqüentment en la captació de fons competitius.

L’Informe evidencia descensos en les dades de patents i empreses derivades, tot i que encara no es tenen les del 2014. En les conclusions de l’informe de 2014 l’ACUP es fixava com a objectiu que les universitats públiques catalanes “s’apropessin més a la societat per tal de treballar conjuntament per incentivar la societat a ser més innovadora”. El present informe conclou que caldrà redoblar els esforços en aquest sentit si es vol que el sistema català de recerca, i especialment les seves universitats, tinguin la innovació com una prioritat per a transformar la societat i l'economia del país.

Consulteu la notícia.



El Govern crea l'Agència Estatal de Recerca

Agencia Estatal de Recerca

El Consell de Ministres ha aprovat la creació de l'Agència Estatal de Recerca amb l'objectiu de dotar al sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació d'una gestió més flexible, àgil i autònoma.

Aquesta Agència, una demanda de la comunitat científica recollida en la Llei de la Ciència de 2011, s'encarregarà del finançament, l'avaluació i assignació de fons per la R+D. Realitzarà a més activitats de seguiment de les actuacions finançades per millorar la medició dels resultats i del seu impacte.

L'Agència Estatal de Recerca té com a propòsit millorar l'eficàcia dels serveis prestats per l'Administració General de l'Estat en matèria de R+D+i, la incorporació de les millors pràctiques internacionals d'avaluació, la rendició de comptes dels ajuts atorgats i la simplificació dels procediments administratius.

L'Agència es crea a cost zero amb els recursos humans i materials de la Secretaria d'Estat de R+D+i i la seva posada en marxa serà al 2016. En un termini no superior a 60 dies es constituirà l'òrgan de govern de l'Agència, el Consell Rector, que haurà de nomenar com a director, únic responsable executiu, a un investigador o tecnòleg amb experiència en la gestió de la R+D. En aquest període, de manera provisional, la direcció de l'Agència serà assumida per la directora general de Recerca Científica i Tècnica.

El nou organisme comptarà amb aproximadament 300 treballadors que gestionaran els ajuts de la Secretaria d'Estat de R+D+i. L'Agència té capacitat per gestionar a més els ajuts de R+D d'altres ministeris a través de convenis, i podrà sumar també la gestió de fons privats. Actuarà en coordinació amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l'altre gran agent finançador de la R+D+i, en el seu cas destinat especialment al món empresarial.

L'Agència Estatal de Recerca dotarà de major estabilitat als ajuts públics de la R+D gràcies a la planificació plurianual dels seus recursos, podent fixar objectius a mig termini i possibilitant que les convocatòries de projectes o de RRHH comptin amb la necessària previsibilitat en els terminis i en el finançament. Disposarà a més d'un sistema d'avaluació independent basat en criteris científics i tècnics per assegurar la promoció de la qualitat i l'excel·lència.

Amb la creació d'aquesta Agència es dóna compliment a la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació de 2011, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2015 i al Programa Nacional de Reformes. A més, s'estableix un model equiparable amb els països capdavanters en ciència de la UE i se segueixen les recomanacions del Consell de la UE i del ERAC Peer Review, que va fer una auditoria al 2014 del sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació a petició del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Consulteu la notícia.