Maig 2020Termini de presentació de sol·licituds per a projectes de Doctorat Industrial

Doctorat Industrials

El proper termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria DI 2020 finalitza el 9 de juny a les 14:00h. (cliqueu aquí per accedir al formulari de sol·licitud).

Recordeu que només es podran presentar les sol·licituds d’aquelles propostes de Doctorat Industrial que hagin estat exposades públicament al web de Doctorats Industrials un mínim de 5 dies hàbils abans d’aquest termini.

Si voleu presentar una proposta (cliqueu aquí per accedir al formulari de proposta) i que entri en aquest termini, cal que l’envieu a doctorats.industrials.sur@gencat.cat com a molt tard el dia 2 de juny.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, així com a empreses per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial, en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’una universitat, centre de recerca o fundació hospitalària, on el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

Els pròxims terminis de presentació de sol·licituds seran els següents:

- Per a la tercera resolució parcial: des del 10 de juny de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020 a les 14:00h.

- Per a la quarta resolució parcial: des del 7 d'octubre de 2020 fins al 15 de desembre de 2020 a les 14:00h.

Consulta la convocatòria / sol·licita l'ajut

Trobaràs tota la informació del Pla de Doctorats al seu webPremis Santander X Tomorrow Challenge

Santander X

Banco Santander, a través de Santander Universidades, llança el repte global Santander X Tomorrow Challenge perquè emprenedors de 14 països (l'Argentina, Alemanya, el Brasil, Xile, Colòmbia, els EUA, Espanya, Mèxic, el Perú, Polònia, Portugal, Puerto Rico, Regne Unit i l'Uruguai) puguin aportar solucions innovadores que ajudin a mitigar les conseqüències socioeconòmiques derivades de la pandèmia per Covid-19.

El repte està estructurat en quatre categories que responen a quatre desafiaments clau: creació d'ocupació, adaptació de les competències personals, reinvenció i reobertura de negocis i indústries, i noves oportunitats de negoci.

Els emprenedors podran inscriure's a través del web www.santanderx.com/tomorrowchallenge i les candidatures seran valorades per un jurat format per 12 representants de l'ecosistema emprenedor i directius de Banco Santander, que seleccionaran els 20 millors projectes, cinc per categoria.

Els 20 seleccionats, que es coneixeran el pròxim 16 de juliol, rebran una aportació total d'un milió d'euros en fons i beneficis. Es repartiran 20.000 euros en metàl·lic per a cadascun i rebran el suport transversal del banc i les entitats participants que aportaran més de 100 hores de mentoría per part de diversos experts.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el pla de resposta global de Banc Santander a la crisi generada per la Covid-19. Un pla al qual ha destinat 100 milions d'euros, dels quals, 30 s'han mobilitzat en l'àmbit de l'Educació i les seves iniciatives estan coordinades per Santander Universitats.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de juliol de 2020.

Consulteu més informacióL'EIT llança una convocatòria de 60M€ per als innovadors d'Europa

EIT

L'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) ha llançat una nova convocatòria de 60 milions d'euros per a les empreses innovadores que desenvolupin solucions d'alt impacte per fer front al COVID-19.

Aquesta via de finançament permetrà el llançament de nous projectes d'innovació per abordar la crisi immediata en el marc dels "Projectes de resposta a la pandèmia" ("Pandemic Response Projects") i farà costat a les empreses de nova creació, empreses en expansió i pimes més innovadores, que tan importants són per a aconseguir una ràpida recuperació econòmica. Totes elles es beneficiaran d'aquests fons addicionals sota el paraigua de l' "Instrument de suport a empreses" ("Venture Support Instrument").

La nova iniciativa de l'EIT inclou dues vies d'actuació que implementaran les comunitats d'innovació i coneixement amb les quals compta el EIT en tota Europa:
Instrument de suport a empreses: les empreses de nova creació, empreses en expansió i pimes han sofert enormement l'impacte de la crisi del COVID-19, que ha provocat un fre en les inversions i problemes de liquiditat. El suport addicional de l'EIT (finançament, xarxes i assistència tècnica) ajudarà les empreses més innovadores a capejar el temporal de la crisi i accelerar el seu creixement.
Projectes en resposta a la pandèmia: Avui més que mai, la innovació i les solucions noves són necessàries per a afrontar la crisi actual i evitar la seva reaparició. L'ecosistema de l'EIT és àgil i mobilitzarà als innovadors per a afrontar l'impacte de la crisi del COVID-19, tant pel que fa a els problemes sanitaris immediats com a les respostes més àmplies que siguin necessàries.

Aquest fons de 60 milions d'euros impulsarà la innovació en els àmbits de la salut, el canvi climàtic, la digitalització, l'alimentació, l'energia sostenible, la mobilitat urbana, la indústria i les matèries primeres.

Consulteu més informacióAprovat el document de treball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

PNSC

El PN@SC esdevé el marc de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació que contribueixin a què el percentatge d'activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

El principal objectiu del PN@SC és avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials, ja que el coneixement defineix la qualitat de vida d'una societat.

En una primera fase, fixada en el quinquenni 2020-2024, el PN@SC-Estratègia 2024 estableix assolir una despesa global total en R+D+I del 2,12% del PIB català, amb un increment de la despesa pública que passi del 0,58% al 0,75% i amb un augment de la despesa privada del 0,94% actual a l’1,37% del PIB, el que ens permetrà igualar-nos a la mitjana actual de la UE.

Pel fa a l’impacte indirecte, el PN@SC-Estratègia 2024 incrementarà de forma substancial el percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement fins arribar als valors de les economies més avançades a escala europea. Concretament, prop de 7.000 nous investigadors i la creació de més del doble de llocs de treball indirectes. En definitiva, s’espera un increment de l’1% dels assalariats a Catalunya i una ocupació total en l’àmbit de R+D+i per sobre del 2% del total d’ocupats al nostre país.

El document final del PN@SC, que serà lliurat al Govern, recull 84 accions, entre les quals destaquen, entre altres:

- Millorar l’equitat de l’educació superior a Catalunya per mitjà del sistema de beques públiques.

- Dissenyar i implementar un sistema de formació contínua superior, per donar resposta a les necessitats socials actuals, vehicular la innovació empresarial i reduir la bretxa digital.

- Convergir cap a un percentatge d’ocupació en serveis intensius en coneixement respecte al total de l’ocupació similar als països europeus de la dimensió i la competitivitat de Catalunya.

- Promoure i consolidar el creixement d’EURECAT com a centre tecnològic català perquè assoleixi unes dimensions i un impacte relatius similars als dels centres tecnològics internacionals de referència.

- Consolidar la xarxa de centres TECNIO i el suport d’altres estructures, com ara els parcs científics i tecnològics o altres organismes com a estructures de transferència.

Aquest Pacte ha estat liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, i ha comptat, durant més d’un any de treball, amb la participació dels representants de l’àmbit de recerca i innovació, teixit social i empresarial i món universitari.

Consulteu la notícia
Consulteu el document finalBaròmetre de la Innovació a Catalunya 2019

Baròmetre Innovació

El Baròmetre de la Innovació que elabora ACCIÓ anualment presenta en aquesta edició noves dades sobre l’activitat innovadora entre les empreses catalanes.

Entre les conclusions principals, destaca l’augment del percentatge d’empreses que han adquirit o desenvolupat R+D l’any 2019 fins al 24,2%; un percentatge superior al de l’any 2018 (20,5%).

En termes d’activitat innovadora, el nombre d’empreses que ha realitzat algun tipus d’activitat innovadora es manté per damunt el 50%. Per trams d’edat, les empreses més madures (de més de 50 anys) són les que presenten un creixement més alt de la innovació.

Pel que fa a la tipologia d’innovació, la pràctica totalitat de les empreses catalanes amb activitat innovadora ha innovat en procés de negoci el 2019, principalment en administració i gestió, màrqueting i venda i sistemes d’informació i comunicació.

Un dels creixements més destacats del Baròmetre de la Innovació és la incorporació de noves tecnologies. El 16% de les empreses catalanes ha incorporat alguna de les noves tecnologies el 2019, un percentatge superior al de 2018 (12,8%). El big data segueix sent la tecnologia més incorporada però la internet de les coses i la realitat augmentada són les que més creixen.

També cal tenir en compte que el 12,7% de les empreses innovadores s’han incorporat a plataformes digitals de venda en línia i són principalment empreses exportadores.

En aquesta mateixa línia, segueix la vinculació entre innovació i internacionalització: per un costat, més de la meitat de les empreses innovadores ha exportat el 2019 i, per l’altre, només el 20,4% de les empreses que no innoven, exporten.

Cal destacar l’increment de la formació en innovació durant el 2019: el 75,8% de les empreses innovadores ha format el seu personal en innovació, un percentatge superior a l’any anterior (63,2%).

Finalment, augmenta el percentatge d’empreses que col·laboren en la innovació fins al 53,8% el 2019. En aquest sentit destaca el creixement de la cooperació amb els centre de recerca, universitats i altres centres tecnològics (del 17,7% al 23,3%).

El Baròmetre de la Innovació té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya.

Consulteu més informacióXIX Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2020

Premi PITA

Aquest premi pretén fomentar i incentivar a l'empresa agrària, a l'agroindústria i a les persones joves emprenedores perquè incorporin innovacions orientades a la millora de la competitivitat i de la sostenibilitat del sector.

S’atorguen tres modalitats dotades, cadascuna d'elles, d'un premi de 6.000 euros així com també tres nominacions amb una dotació econòmica de 2.000 euros per a cadascuna d'elles.

Les modalitats són:

- Premi a l'empresa agrària per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin diferents per a d'altres empreses del sector.
- Premi a l'agroindústria per innovacions en els processos, la gestió o en els productes de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
- Premi al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un /a emprenedor/a innovador/a.

El Premi per a les modalitats a l'empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que:

- Hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte, o bé
- Hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambienta i les bones pràctiques.

El premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d'edat que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 21 d'agost de 2020.

Consulteu més informació