Juliol 2013Els centres TECNIO de la UdL, una aposta per la recerca aplicada i la transferència tecnològica

Logo TECNIO

Quatre centres d'innovació tecnològica de la Universitat de Lleida pertanyen des de l'any 2006 a TECNIO, la xarxa impulsada per ACCIÓ, l'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. TECNIO aglutina Centres Tecnològics i Centres de Recerca amb vocació en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya i amb l'objectiu de generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa.

Aquests centres desenvolupen la seva activitat de forma diversificada, especialment mitjançant col·laboracions, tant nacionals com internacionals, però sempre amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català. Els àmbits tecnològics en els quals desenvolupen la seva activitat són diversos i alhora complementaris entre ells. El centre DBA destaca en els àmbits de les Tecnologies de l'alimentació i Tecnologies químiques, el centre GREA en els de Tecnologies de la informació i comunicació, al centre NUTREN són experts en les Tecnologies de l'alimentació, Biotecnologia i Ciències de la Salut, i GRIHO en l'àmbit de les Tecnologies de la informació i comunicació.

Durant el 2012, els centres TECNIO de la UdL han ingressat 1'2 milions d'euros pel desenvolupament d'activitats de R+D, dels quals un 60% corresponen al desenvolupament d'aquestes activitats conjuntament amb empreses, resultats que es consideren molt positius. També cal destacar la generació de 2 patents i de 2 iniciatives de creació d'empresa de base tecnològica (EBT), encara no materialitzades. Els centres apleguen en el seu conjunt un total de 85 persones, de les quals un 43% són doctors.

Tot i el context de crisi, els centres TECNIO de la UdL han seguit mantenint els nivells d'excel·lència i qualitat diferencials marcats per ACCIÓ gràcies a la fidelització dels seus clients i per la seva aposta per la internacionalització.

TECNIO s'ha convertit en un agent clau en el procés de transferència tecnològica a Catalunya. Situada al costat de la ciència i el coneixement, la xarxa és un element bàsic per a l'estímul de les sinèrgies entre el món de la recerca -en el si de les universitats i els centres tecnològics- i el món empresarial.

Consulteu més informació.La UdL, segona de l'Estat en excel·lència de la producció científica

UdL

La Universitat de Lleida (UdL) és la segona de l'Estat espanyol en excel·lència i lideratge de la seua producció científica durant el període 2007-2011, només superada per la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Així ho assenyala l'Informe 2012 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) del Banco Santander, presentat fa pocs dies a Madrid. Mentre la UdL obté un percentatge del 9'18, la URV n'aconsegueix un 10'53. En tercer lloc se situa la Universitat de Vigo, amb un 9'08.

L'excel·lència d'un treball científic ve determinada per la seua pertinença al conjunt de documents que formen el 10% dels que més cites hagin rebut en la seua categoria temàtica a la base de dades Scopus any a any. Aquest indicador reflecteix la capacitat de protagonisme i iniciativa dels investigadors d'una institució i representa el coneixement més apreciat per la comunitat científica.

Dins l'àrea d'Agricultura i Ciències Biològiques, la UdL és la primera en lideratge dels seus articles, amb un percentatge del 10'63%, per davant de la Miguel Hernández d'Elx (10'04) i la Universitat Rovira i Virgili (9'78). També és tercera al rànquing per citació normalitzada (1'52), per darrere de la Pompeu Fabra (1'90) i la URV (1'60).

L'informe de la Fundación CyD té com a objectiu analitzar la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament econòmic i social. A banda dels rànquings de productivitat científica, també tracta la inserció laboral dels titulats, els pressupostos dels centres i la col·laboració universitat-empresa. Pel que fa a l'àmbit econòmic, la UdL és la dotzena en despesa per alumne, amb 7.840 euros.

Consulteu més informació.Nova versió del Mapa d'Ajudes a la R+D+i del CDTI

Mapa Ajudes CDTI

El CDTI ha publicat la nova versió del Mapa d'Ajudes a la R+D+i, una eina online exclusiva que integra en un únic lloc de referència tota la informació multinivell de les actuacions públiques relacionades amb la R+D+i i el seu finançament.

El Mapa d'Ajudes a la R+D+i del CDTI permet a qualsevol usuari accedir a través d'una única finestra d'informació a totes les ajudes disponibles en els diferents àmbits administratius.

El Mapa d'Ajudes a la R+D+i es combina amb el Servei d'assessorament personalitzat del CDTI per oferir l'estructura de coordinació i informació multinivell de les actuacions públiques de R+D+i més completa que existeix a nivell nacional, amb una xarxa de més de 500 agents distribuïts per tota la geografia espanyola i accessibles a través d'ún únic número de telèfon o d'un formulari online.

Consulteu més informació.

Accediu al Mapa d'Ajudes a la R+D+i del CDTIEl CDTI inverteix més de 97 M€ per a 168 projectes de R+D+i empresarial

Logo CDTI

El Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha aprovat 168 nous projectes de R+D+i, per al que es mobilitzarà una inversió total de 122,53 milions d'euros, dels que el CDTI aportarà 97,77 milions. D'aquesta manera, aquest Centre impulsa la R+D+i empresarial i estimula la creació d'empreses de base tecnològica.

Cal destacar que 33 dels projectes aprovats pertanyen a la Línia Directa d'Innovació. Aquesta ajuda financera, operativa des de gener d'aquest any, té com a objectiu cofinançar, a través de prèstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%, projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per a les companyies, així com processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats.

Pel que fa a la resta de projectes aprovats, 125 són projectes individuals de R+D; 5 són desenvolupats en cooperació; 4 són Neotec i 1 pertany al programa Innternacionaliza, que té com a objectiu potenciar l'explotació internacional dels resultats de les activitats de R+D realitzades per les petites i mitjanes empreses espanyoles.

En el desenvolupament d'aquests projectes participen 170 empreses, de les quals el 66,5% són pimes i, d'aquestes, el 46% pertany a sectors de mitja i alta tecnologia. Del total de les companyies, el 44% sol·licita, per primera vegada, un prèstec al CDTI.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial estima que la suma d'aquestes iniciatives suposarà la creació de 580 llocs de treball directes que mobilitzaran, a més, 909 llocs de treball indirectes. En total, 1.489 llocs de treball per al conjunt de l'economia.

Fons FEDER

El CDTI gestiona fons FEDER de la Unió Europea dedicats a la promoció de la R+D+i empresarial a Espanya. Vuitanta-dos dels projectes aprovats són cofinançats amb Fons Tecnològic i 18 d'ells rebran ajudes financeres del Programa Operatiu FEDER Madrid.

Consulteu més informació.ACCIÓ i CDTI presenten les estratègies i instruments per impulsar la innovació empresarial a Catalunya

Jornada

ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana, va organitzar el passat dijous la jornada informativa “Estratègia i instruments per a la innovació empresarial” que va comptar amb la participació del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). L’objectiu de la sessió va ser donar a conèixer a les empreses catalanes l’estratègia d’innovació empresarial a Catalunya, així com els principals instruments de finançament del CDTI per a projectes d’R+D+i.

La jornada va comptar amb la participació del director general d’Indústria, Antoni Ma. Grau i la directora general del CDTI, Elisa Robles. Va acollir més de 100 empresaris relacionats amb l’àmbit tecnològic, científic i empresarial català. A l’acte també va intervenir l’empresa PROMAUT, que ha rebut suport financer per part d’aquestes dues entitats en el desenvolupament dels seus projectes.

Durant la seva intervenció, Grau va explicar l’estratègia de la innovació empresarial a Catalunya, incidint en la importància del procés d’integració de la xarxa TECNIO, formada per 89 centres d’investigació, tecnològics i universitaris. Actualment s’està treballant amb la integració dels centres ASCAMM i Leitat d’una banda, i del Cimne (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), el CTM Centre Tecnològic i Barcelona Media, per l’altra, amb l’objectiu de convertir-se en socis ideals per a l’empresa innovadora catalana.

Per la seva part, el CDTI aquest any 2013 compta amb un pressupost aproximat de 1.000 milions d’euros per finançar projectes d’R+D+i. Robles va destacar el paper de l’organisme per cobrir les necessitats econòmiques de les empreses en totes les seves fases, a través de l’entrada de capital, plans d’inversió i de desenvolupament per empreses ja existents, així com donar suport a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (a través de les ajudes Neotec), a més de la gestió de programes internacionals.

A més, el CDTI també vol incentivar les empreses a presentar projectes d’innovació al Programa Marc europeu Horizon 2020. Des de la seva creació el 1977, el CDTI ha concedit més de 12.300 milions d’euros a 14.000 empreses innovadores.

L’enginyeria catalana Promaut rep el suport d’ACCIÓ i del CDTI en el desenvolupament de projectes d’R+D+i

Durant la jornada, el director general de negoci de l’empresa Promaut, Joan Matutano, va explicar el suport rebut des d’ACCIÓ per al desenvolupament del pla estratègic de la companyia, a través d’assessorament en la orientació dels seus projectes d’innovació i en la cerca de socis industrials i de centres tecnològics.
Promaut és una enginyeria elèctrica especialitzada en l‘automatització, control i supervisió de processos. Va iniciar la seva activitat el 1995 i compta amb una facturació global de més d’11 milions d’euros.

Consulteu més informació.La Generalitat, a través del Departament d'Empresa i Ocupació i de l'ICF, impulsa una línia de finançament de 20 milions per a emprenedors, autònoms i comerços

Departament d'Empresa i Ocupació

El Departament d'Empresa i Ocupació ha impulsat, a través de l'Institut Català de Finances (ICF), una nova línia de finançament per a emprenedors, autònoms i comerços, amb l'objectiu de reactivar l'economia catalana i facilitar l'accés al crèdit al teixit empresarial català.

La línia està dotada amb 20 milions d'euros destinats a finançar projectes d'inversió i/o circulant per a autònoms, microempreses i pimes, en aquest cas del sector comerç.

Els préstecs seran d'entre 10.000 i 100.000 euros a 5 anys amb 2 anys de carència inclosos.

L'ICF aportarà els recursos i coordinarà les peticions de finançament. La comercialització de la línia i la distribució dels préstecs a les empreses es durà a terme a través de Banc Sabadell i Caixa Bank.

El Departament d'Empresa i Ocupació assumirà fins el 70% del risc del préstec amb l'objectiu d'afavorir l'accés al finançament bancari dels beneficiaris de la línia, prèvia resolució favorable de la direcció general d'Economia Social i Cooperatives i Treball Autònom o la direcció general de Comerç mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre de 2013.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del portal web de l'Institut Català de Finances a l'adreça www.icf.cat

Consulteu més informació.Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" 2013

Programa d'Emprenedoria Social

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" té com a finalitat donar suport als emprenedors i empreses socials en "fase llavor". Es dirigeix a empreses socials de nova creació, empreses socials joves i empreses socials amb noves línies de negoci.

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" vol assolir els objectius següents:

- Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació.
- Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores.
- Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació.
- Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses.
- Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.

El suport econòmic plantejat en aquesta convocatòria vol contribuir a finançar les primeres despeses a les quals s'ha de fer front en un projecte "llavor". Per aquest motiu, l'Obra Social "la Caixa" aporta un ajut per un import màxim de 25.000 euros per iniciativa.

El termini de presentació dels projectes comença el dia 19 de setembre i s'acaba el 21 d'octubre de 2013.

Consulteu més informació.La UdL, una de les universitats públiques més productives de l'Estat

Campus Cappont

La Universitat de Lleida (UdL) es troba entre les millors de tot Espanya quant a productivitat, segons l'U-Ranking, un sistema de classificació elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) que ha examinat les 48 universitats públiques de l'Estat. La UdL se situa en tretzena posició global, vuitena en recerca, desena en docència i trenta-setena en innovació i desenvolupament tecnològic.

L'informe destaca especialment el creixement que la UdL ha experimentat en l'àrea de recerca i posa de relleu que, amb aquest increment de la seua qualitat investigadora, supera universitats com l'Autònoma de Barcelona, la Complutense de Madrid o la de Salamanca. Quant a docència, la Universitat de Lleida també es situa per sobre d'altres històriques com la d'Alcalà d'Henares o la de Santiago de Compostel·la.

Les classificacions generades per U-Ranking ofereixen ordenacions segons el volum de resultats obtinguts per cada universitat i segons la productivitat tenint en compte la grandària de cada centre. La Pompeu Fabra és la universitat més productiva, tant a nivell global com en docència i en recerca. Mentre, la Politècnica de València lidera el rànquing en innovació i desenvolupament tecnològic. En volum de producció el primer lloc és per a la Complutense de Madrid, mentre en aquesta categoria la UdL cau fins al lloc 44.

Per elaborar els rànquings d'aquest projecte s'han seleccionat variables que representen els recursos captats -per exemple, els recursos competitius per a recerca-, la producció -per exemple, la taxa d'èxit dels alumnes o els documents publicats per professor-, la qualitat -per exemple, el factor mitjà d'impacte de les publicacions o les patents comercialitzades- i la internacionalització -per exemple, els alumnes que participen en programes d'intercanvi, les coautories internacionals de publicacions o els fons captats en convocatòries europees de projectes de recerca.

Consulteu més informació.Un web interactiu recull la productivitat científica de la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) disposa d’un web interactiu que recull la productivitat científica del seu personal investigador. La informació està organitzada per facultats, departaments, àrees de coneixement i centres de recerca de la UdL i també inclou els centres associats. A més, també permet fer cerques de cada investigador i veure’n el nombre de publicacions totals, el nombre de cites rebudes i la mitjana de cites per article, entre altres factors.

Aquest web interactiu ha estat desenvolupat pel grup de recerca «Models psicobiològics de la personalitat: neurotransmissió i genètica de la conducta», dirigit pel catedràtic Anton Aluja, amb el suport dels vicerectorats de Recerca i de Política Científica i Tecnològica.

Consulteu més informació.El CDTI inverteix més de 43 M€ per a 66 projectes de R+D+i empresarial

Logo CDTI

El Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha aprovat 66 nous projectes de R+D+i, per al que es mobilitzarà una inversió total de 51'74 milions d'euros, dels que el CDTI aportarà 43'50 milions. D'aquesta manera, aquest Centre, que presideix Maria Luisa Poncela, secretària general de Ciència, Tecnologia i Innovació, impulsa la R+D+i empresarial i estimula la creació d'empreses de base tecnològica.

Cal destacar que 54 dels projectes aprobats pertanyen a la Línia Directa d'Innovació. Aquesta ajuda financera, operativa desde gener d'aquest any, té com a objectiu cofinançar, a través de prèstecs bonificats amb un tipus d'interès del 2%, projectes empresarials que impliquin la incorporació i adaptació de tecnologies que suposin un avantatge competitiu per les companyies, així com processos de millora de tecnologies i adaptació a nous mercats.

Les societats mercantils i les cooperatives es poden beneficiar d'aquestes ajudes que concedeix el CDTI i que estan cofinançades amb Fons Tecnològic, una partida especial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dedicada a la promoció de la R+D+i empresarial a Espanya.

Pel que fa a la resta de projectes aprovats, onze són projectes individuals de R+D i un pertany al programa Innternacionaliza, que té com a objectiu potenciar l'explotació internacional dels resultats de les activitats de R+D realitzades per les petites i mitjanes empreses espanyoles.

En el desenvolupament d'aquests projectes participen 66 empreses, de les quals quasi el 70% són pimes i, d'aquestes, el 30'4% pertanyen a sectors de mitjana i alta tecnologia. Del total de les companyies, el 42% sol·licita, per primera vegada, un préstec al CDTI.

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial estima que la suma d'aquestes iniciatives suposarà la creació de 56 llocs de treball directes que mobilitzaran, a més, 270 llocs de treball indirectes. En total, 326 llocs de treball pel conjunt de l'economia.

El CDTI gestiona fons FEDER de la Unió Europea dedicats a la promoció de la R+D+i empresarial a Espanya, 57 dels projectes aprovats són cofinançats amb Fons Tecnològic i 4 d'ells rebran ajudes financeres del Programa Operatiu FEDER Madrid.

Consulteu més informació.