Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" 2016


Programa Emprenedoria Social

Amb el desenvolupament d'aquest programa, l'Obra Social "la Caixa" aposta per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d'acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" vol assolir els objectius següents:

- Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació.
- Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores.
- Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació.
- Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses.
- Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.

El programa s'adreça a entitats socials que vulguin obrir una primera línea de negoci, a persones que tinguin un pla d'empresa amb impacte social, i a empreses socials amb menys de tres anys d'antiguitat.

El termini de presentació de projectes començarà el 20 de setembre de 2016 i finalitzarà el 25 d'octubre de 2016.

Consulteu més informació.