Abril 2015El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme destina més de 98M€ per finançar a pimes, empreses tecnològiques i joves emprenedors

MINETUR

El Consell de Ministres ha aprovat un acord per la signatura de tres convenis entre el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i Enisa pel finançament de projectes empresarials promoguts per petites i mitjanes empreses, empreses de base tecnològica i joves emprenedors amb l'objectiu d'impulsar la creació, creixement i consolidació d'empreses i contribuir així a la generació d'ocupació.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha destinat 98'3 milions d'euros i s'estima que es donarà cobertura, a través de les línies que gestiona Enisa, a més de 600 projectes empresarials, induint una inversió de 675 milions d'euros. A aquesta quantitat s'han de sumar els recursos propis de la companyia, el que implica una capacitat de finançament directe global de més de 200 milions d'euros.

A més de seguir apostant pel finançament de l'emprenedoria, Enisa potenciarà de manera especial el finançament d'empreses de tamany mitjà en fase de creixement i consolidació. A més, promourà la celebració d'acords público-privats per multiplicar la injecció de recursos financers a la pime.

Tres línies de finançament:

- Línia PIMES: es concediran préstecs d'entre 25.000 euros i 1'5 milions d'euros a projectes promoguts per petites i mitjanes empreses que tinguin per objecte millorar la seva competitivitat i contribuir a la generació d'ocupació.

- Línia d'Empreses de Base Tecnològica: es concediran préstecs d'entre 25.000 euros i 1'5 milions d'euros, sense garanties, a projectes que el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes, processos o serveis.

- Línia Joves Emprenedors: es concediran entre 25.000 euros i 75.000 euros, sense garanties, a projectes que el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes, processos o serveis.

Consulteu més informació.Programa EcoEmprendedorXXI

EcoEmprendedorXXI

EcoEmprenedorXXI té l'objectiu de donar suport a la creació d'empreses de base tecnològica dins l'àmbit de les tecnologies netes en el seu sentit més ampli: energies renovables, eficiència energètica, mobilitat sostenible, gestió del cicle de l'aigua i gestió dels residus.

El programa es dirigeix a titulats universitaris, investigadors, professors, doctors i emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i vulguin explorar la seva pròpia capacitat emprenedora per crear i posar en marxa una activitat empresarial pròpia, bé com una spin-off de la seva institució o bé de forma independent.

Fins a dia d'avui han participat un total de 40 iniciatives emprenedores, de les quals 30 s'han constituït com a empresa i 7 estan en procés.

El període d'inscripció al programa EcoEmprendedorXXI finalitza el 10 de maig de 2015.

Consulteu més informació.Oberta la XIII convocatòria del Campus d'Emprenedors SeedRocket

SeedRocket

El Campus d'Emprenedors és un programa de formació d'una setmana de durada en el que participen entre 10 i 12 start-ups en fases inicials, prèviament seleccionades per la xarxa de mentors de SeedRocket.

El Campus possibilita als projectes seleccionats assessoria dels mentors de SeedRocket així com accés a inversió privada de fins a 150.000€ i una estància posterior d'entre tres i sis mesos en l'acceleradora de Barcelona.

Després d'aquesta primera etapa de validació del model i producte en el mercat, les start-ups tenen la possibilitat de presentar-se en l'Investors' Day, que té com a objectiu tancar una segona ronda de finançament per seguir creixent i donar el salt internacional.

La pròxima edició tindrà lloc del 18 al 22 de maig de 2015 a Barcelona, i la inscripció de projectes romandrà oberta fins l'1 de maig de 2015.

Consulteu més informació.Èxit del Programa "Indústria del Coneixement" amb un total de 176 projectes presentats en la primera convocatòria d'ajuts

Indústria del Coneixement

Un total de 176 projectes s'han presentat a les primeres convocatòries d'ajuts del Programa Indústria del Coneixement, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica. Concretament, a la primera convocatòria semestral de la fase Llavor han concorregut 90 projectes, mentre que als ajuts corresponents a la fase Producte s'han presentat 86 propostes.

La primera convocatòria de la fase Llavor atorgarà ajuts per un import de 25.000 euros per a cada projecte de preprototip. Pel que fa a la fase Producte, els primers ajuts afavoriran el desenvolupament de prototips pressupostats per un import total de fins a 150.000 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que s'encarrega de la gestió del programa, va obrir aquestes dues primeres convocatòries el 12 de gener passat adreçades als equips de recerca de les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre dedicades a la recerca.

Consulteu tota la notícia.Catalunya rebrà 868,4M del FEDER entre el 2014 i el 2020, un 68,1% més que durant el període anterior

FEDER

Catalunya rebrà un total de 868,4 milions d'euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) durant els propers set anys, xifra que representa un 68,1% més de recursos rebuts durant el període de programació anterior (2007-2013). D'aquesta xifra 808,4M formen part del Programa Operatiu (PO) orientat a la inversió en creixement i ocupació que gestionaran la Generalitat de Catalunya i els ens locals, i que representarà una inversió total de 1.616,9M d'euros cofinançats per aportacions públiques i privades. Els 60 milions restants, es corresponen a la participació de Catalunya en el PO "Iniciativa PIME" per al foment de competitivitat de les pimes, que gestiona el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

El PO de Catalunya s'ha dissenyat amb l'objectiu de finançar projectes i actuacions en un doble marc: d'una banda l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020); i, de l'altra, l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que defineix les polítiques d'investigació de Catalunya per al període 2014-2020.

El Projecte Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 gira al voltant de cinc grans eixos:

Eix 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Eix 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Eix 3: Potenciar la competitivitat de les pimes.

Eix 4: Afavorir la transició a una economia baixa en carboni.

Eix 5: Conservar i protegir el medi ambient i la promoció de l'eficiència dels recursos.

Llegiu tota la notícia.