Gener 2017Els centres TECNIO de la UdL, desenvolupadors de tecnologia innovadora per a l'empresa

Centres TECNIO UdL

El centre DBA i el centre GREA, centres d’innovació tecnològica de la Universitat de Lleida, que pertanyen des de l’any 2005 i 2007 respectivament a TECNIO (anteriorment xarxa IT del CIDEM), xarxa impulsada per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana-, han estat recentment acreditats amb el nou segell TECNIO com a proveïdors catalans de la tecnologia més innovadora per a les empreses.

Fins al moment, han rebut el segell 61 proveïdors (empreses i institucions), els quals participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement al mercat, ajudant a les empreses a crear nous productes i serveis.

El segell TECNIO acredita quatre tipus d’agents: desenvolupadors de tecnologia públics (com les universitats i els centres de recerca); desenvolupadors de tecnologia privats (com les enginyeries o empreses de base tecnològica); desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre (com els centres tecnològics); i facilitadors de tecnologia públics (com les unitats de valorització i transferència tecnològica).

El centre DBA i el centre GREA, acreditats com a desenvolupadors de tecnologia públics, desenvolupen la seva activitat de forma diversificada, especialment mitjançant col·laboracions, tant nacionals com internacionals, però sempre amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català. Els àmbits tecnològics en els quals desenvolupen la seva activitat són diversos. El centre DBA destaca en els àmbits de les tecnologies de l’alimentació i tecnologies químiques. El centre GREA en el de l’enginyeria energètica i de la construcció. Els dos centres TECNIO de la UdL segueixen mantenint els nivells d'excel·lència i qualitat diferencials marcats per ACCIÓ gràcies a la fidelització dels seus clients i per la seva aposta per la internacionalització.

L’objectiu de la nova distinció TECNIO és que les empreses catalanes identifiquin on poder trobar noves tecnologies per a les seves necessitats de desenvolupament de nous productes i processos, ja sigui a través de l’adquisició o explotació de patents, la contractació de projectes d’R+D+i o el contacte amb spin-offs.

El nou segell, que té una vigència fins al 2019, és una evolució de la xarxa TECNIO, creada al 2009 i que englobava fins ara només centres tecnològics i grups universitaris catalans.

Consulteu Xarxa TECNIO UdL.6a Edició del Fons d'Emprenedors de Fundación Repsol

Fons d'Emprenedors

La Fundació Repsol posa en marxa una nova convocatòria del seu Fons d'Emprenedors per donar suport a les millors startups que ofereixin solucions innovadores en el camp de l'energia i la mobilitat.

El Fons d'Emprenedors dona suport a startups en dos nivells de desenvolupament:

- Projectes: startups que estiguin desenvolupant una tecnologia i/o un model de negoci innovador que ja estigui demostrat en un entorn controlat o, fins i tot, en entorn real, i que no han arribat encara a la fase plenament comercial.

- Idees: startups que estiguin en un nivell de desenvolupament tecnològic i/o de model de negoci més primerenc que l'anterior.

Per al desenvolupament empresarial dels projectes, el Fons d'Emprenedors ofereix fins a 144.000 euros a cadascun durant un any. En el cas de les idees, es recolzen amb 2.000 euros al mes durant 12 mesos.

La convocatòria es dirigeix a petites i mitjanes empreses, encara que també poden participar persones físiques que encara no tinguin constituïda la seva empresa.

El termini per presentar propostes finalitza el 31 de març de 2017.

Consulteu més informació.Convocatòria oberta Premis Everis a l'Emprenedoria, a la Innovació i al Talent 2017

Premis Everis

Els Premis Everis, convocats per la Fundación Everis, estan oberts a propostes que tinguin com a objectiu l'explotació d'una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental, en les següents categories:

- Nous models de negoci de l'economia digital: projectes basats en models de negoci digitals disruptius que aprofitin les oportunitats que brinden les noves tecnologies.

- Tecnologies industrials i energètiques: projectes de base tecnològica aplicats al desenvolupament de productes o serveis en àmbits com el turisme, indústria, logística, distribució, energia, infraestructures o consum en general; proporcionant en tots els casos una innovació en el sector corresponent.

- Biotecnologia i salut: projectes basats en l'aplicació de la biotecnologia i ciències de la vida en general, al desenvolupament de fàrmacs, noves teràpies o producció d'aliments. igualment es consideren aquells projectes que incorporin desenvolupaments tecnològics o informàtics en la forma de dispositius mèdics o solucions "eHealth".

Podrà participar en la convocatòria qualsevol emprenedor/empresari individual, grup d'emprenedors, així com societats ja constituïdes.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 60.000 euros que servirà per contribuir al desenvolupament i llançament del projecte guardonat, així com, si així ho considera el Jurat, podrà oferir també un paquet de serveis d'acompanyament amb caràcter gratuït del valor i durada que es determini amb un màxim de 10.000 euros i un màxim de sis mesos.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 31 de març de 2017.

Consulteu més informació.