Setembre 2021Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica (PDR 2014-2022)

Ajuts DACC

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha convocat els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022). L’import total de la convocatòria és de 3.500.000 euros, cofinançats en un 57% pel pressupostos del DACC. El 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya, mitjançant la realització d’activitats de demostració; projectes demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions pilot; projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca.

Els projectes han de donar resposta als àmbits estratègics com la sanitat vegetal, prevenció i lluita contra les plagues emergents i foment de la gestió integrada de plagues, la millora en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització i la gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl, les estratègies per a la millora de la salut i el benestar animal, prevenció i lluita contra malalties emergents i el foment de l’ús racional dels medicaments, la producció agroalimentària i forestal sostenible, la qualitat i seguretat alimentària, la bioeconomia i economia circular i reducció del malbaratament, la transformació dels sistemes productius i/o impuls de noves practiques per la mitigació, adaptació del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat, la millora de processos i digitalització en el sector agroalimentari i forestal i la innovació agroalimentària i forestal.

Les activitats subvencionades han de ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement, han de ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut, i han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment.

Les activitats subvencionades en les anteriors convocatòries i els resultat dels projectes es poden consultar al portal RuralCat, web de continguts tècnics del DACC, a l’adreça següent: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-i.cat/activitats-de-demostracio.

Presentació de sol·licituds

* Termini de presentació de sol·licituds: finalitza el 30 de novembre de 2021 (inclòs).
* La presentació és telemàtica.
* Podeu accedir al tràmit a través d'aquest enllaç.

Consulteu la convocatòria / fitxa informativa.

Consulteu més informació.

ATENCIÓ: us informem que el dia 6 d'octubre tindrà lloc en línia la sessió informativa 'Activitats de demostració. Convocatòria 2021' on es donaran a conèixer les novetats més importants de la convocatòria 2021 i es farà un breu balanç de les convocatòries corresponents al període 2017-2019.

Per a més informació sobre la convocatòria contacteu amb la Unitat de Valorització i Transferència-Trampolí Tecnològic de la UdL.Convocatòria d'ajuts de la Càtedra AgroBank per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari

Catedra Agrobank

La Càtedra AgroBank té com un dels seus objectius fonamentals promoure la transferència del coneixement entre els investigadors de les universitats i centres de recerca, i el sector productiu, com una eina fonamental per impulsar la innovació en l'àmbit agroalimentari.

La innovació, activitat fonamental requerida per satisfer necessitats no cobertes fins al moment, està íntimament lligada al progrés. En el sector agrari i alimentari encara hi ha múltiples facetes en les quals hi ha espai per a la innovació, tant mitjançant l'optimització de les matèries primeres i dels processos, com mitjançant la millora dels productes des dels seus diferents vessants nutricionals, funcionals, organolèptiques, d'envàs i econòmiques. No cal oblidar tampoc com des de la innovació es pot contribuir a la sostenibilitat i a la consecució de l'objectiu d'aconseguir un sistema més respectuós amb el medi ambient.

La Càtedra entén que en molts casos l'activitat investigadora lligada a la innovació requereix d'un impuls addicional per acabar de traslladar a la societat els descobriments o invencions que es donen en l'àmbit acadèmic, de manera que els descobriments aconseguits puguin repercutir en un bé per a la societat que ha finançat aquests treballs. Per això, treballar conjuntament amb la indústria agroalimentària és bàsic però, en ocasions, la connexió entre els investigadors i les empreses no és tot el fluïda que seria desitjable, per falta d'informació sobre el que s'està fent als centres de recerca, o per l'escassetat d'ajudes a la transferència del coneixement generat.

Per això, la Càtedra llança al 2021 aquesta V Convocatòria d'Ajuts per a la transferència del coneixement al sector agroalimentari, dirigida a grups de recerca d'universitats i centres de recerca públics i privats espanyols, que han de treballar conjuntament amb una empresa espanyola del sector agroalimentari, per al desenvolupament d'un projecte d'innovació de caràcter limitat.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2021 a les 14.00h.

Consulteu més informacióNova convocatòria BStartup Health

BStartup Health

Banc Sabadell inverteix en startups amb una filosofia centrada en el suport als emprenedors. El seu principal destinatari són les empreses espanyoles de base tecnològica i digital, amb un alt potencial de creixement i uns models de negoci escalables i innovadors. Addicionalment, BStartup ha llançat BStartupHealth, un programa de suport a projectes de salut en fases pre-seed i seed, en què la inversió va dirigida fonamentalment a validar la tecnologia/investigació i el negoci.

BStartup Health ofereix:

- Inversió de 100.000 € a canvi d’un percentatge d’equity.
- Programa d’acompanyament: BStartup Health proporcionarà a les startups seleccionades mentoria per part d’un dels prestigiosos integrants del comitè cientificotècnic de BStartup Health. La mentoria consistirà en assessorament de negoci a nivell estratègic, definició del full de ruta, assessorament en l’estratègia de fund-raising… Tanmateix tindran accés a alguns dels inversors més rellevants per al seu estadi i activitat i rebran suport de l’equip de BStartup en processos com la preparació d’una ronda d’inversió i l’elaboració dels documents necessaris (business plan, investor’s deck, one page summary…).

El termini d'inscripció finalitza el 30 de setembre de 2021.

Consulteu més informacióOberta la VIII Edició dels Premis Iberus - Exolum Emprende

Des de Campus Iberus llancen un any més una nova edició dels Premis Iberus - Exolum Emprende (antics CLH). El principal objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'esperit emprenedor mitjançant el reconeixement a la generació d'empreses per part de l'alumnat, titulats/as, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador de les Universitats pertanyents al Campus Iberus.

Els premis presenten tres modalitats:

Modalitat I: Idea de negoci (4.000€)

Modalitat II: Empresa innovadora (7.000€)

Modalitat addicional: Premi a la millor proposta de solució al repte plantejat per Exolum (2000€).

El termini per a inscriure's és del 6 de setembre fins al 8 d'octubre de 2021.

Consulteu més informació