Setembre 2014Programa MAP EADA-ACCIÓ

Programa MAP

El Programa MAP (Market Assessment Program) és un programa d'assessorament i suport a la innovació que té la missió de portar al mercat els projectes d'investigació.

L'output del projecte és un Pla de Negoci complet i, com a conseqüència del resultat dels treballs, els millors projectes poden ser seleccionats per ser recolzats per la Iniciativa de Capital Llavor d'EADA, per les acceleradores actualment ja existents en l'ecosistema emprenedor participants en el programa Star-Up Catalonia d'ACCIÓ.

L'outcome del Programa és la presentació d'un grup de projectes i star-ups a grups de potencials inversors interessats que decideixin aportar els recursos que aquells necessiten per començar la seva etapa de creixement i desenvolupament.

Aquest programa es dirigeix a investigadors que vulguin crear una empresa de base tecnològica (EBT) i a emprenedors que hagin creat empreses de base tecnològica recentment i necessitin validar la seva oportunitat de negoci, així com fer un business plan exhaustiu.

El termini per presentar propostes finalitza el 23 d'octubre de 2014.

Consulteu més informació.Catàleg de finançament alternatiu

Catàleg

El catàleg de finançament alternatiu recull un seguit d'eines no bancàries per ajudar a les empreses a créixer i a ser més competitives. En l'entorn en el que ens trobem, amb un sistema bancari que ha reduït els crèdits atorgats, aquests canals alternatius esdevenen una opció a considerar per part de les empreses.

Per primer cop, ACCIÓ posa a disposició de les empreses catalanes una bateria d'instruments financers no tradicionals amb l'objectiu de facilitar la recerca de recursos.

Estructurat en 2 parts: capital i deute, es posen en valor 9 canals que aglutinen a 54 proveïdors de finançament. Aquests representen els actors més importants i alhora més útils per poder trobar palanques financeres d'una manera pràctica i àgil.

El catàleg ofereix la informació detallada de cada font, especificant les dades més rellevants de cadascuna com el nombre de projectes gestionats, el nombre d'operacions tancades i la inversió mobilitzada. Addicionalment, s'ha elaborat una descripció de cada entitat financera per posar de relleu la informació bàsica i així detectar el proveïdor més adient per cada projecte. Les dades de contacte estan incloses en cada fitxa.

Consulteu el catàleg.Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" 2014

Programa Emprenedoria Social

Amb el desenvolupament d'aquest programa, l'Obra Social "la Caixa" aposta per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d'acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" vol assolir els objectius següents:
- Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació.
- Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores.
- Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació.
- Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses.
- Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.

El programa s'adreça a empreses socials de nova creació, empreses socials joves i entitats socials que inicien la seva primera o nova línia de negoci.

El termini per presentar els projectes finalitza el 21 d'octubre de 2014.

Consulteu més informació.4a edició Concurs VALORTEC

Valortec

ACCIÓ, per mitjà dels membres de la seva xarxa d'Unitats de Valorització, convoca el 4t Concurs VALORTEC: concurs de plans de negoci de patents i empreses de base tecnològica.

La idea del concurs parteix del propòsit d'animar els investigadors catalans perquè apliquin el seu coneixement al desenvolupament de serveis i productes amb possibilitats de comercialització.

El concurs compta amb dues categories:

- Pla de negoci/comercialització d'una patent/tecnologia
- Pla de negoci de creació d'una EBT (Empresa de Base Tecnològica)

Els participants hauran de prendre part en una de les dues categories depenent el model de negoci que es vulgui dissenyar de la tecnologia.

El concurs està dirigit a:

- Grups de recerca de totes les universitats i hospitals catalans
- Centres de recerca (CERCA)
- Centres tecnològics (TECNIO) de Catalunya

S'acceptarà la participació tant d'investigadors com de doctorands.

El termini per presentar les idees de negoci és del 22 de setembre de 2014 al 29 d'octubre de 2014. El dia 31 d'octubre de 2014 es comunicaran els 20 projectes finalistes, que pasaran a una segona fase que inclou un bloc de formació intensiu i tutorització per tal de presentar el pla de negoci abans del 30 de gener de 2015.

Consulteu les bases i més informació sobre el concurs.

En aquest document també trobareu més informació al respecte.

Si esteu interessats en participar-hi escriviu-nos a carolina.subias@udl.cat.Programa d'Emprenedoria Corporativa

Programa Emprenedoria Corporativa

En l'entorn actual, les empreses mitjanes i grans necessiten innovar per no perdre competitivitat i les petites i de nova creació, necessiten arribar al mercat en les millors condicions i en el menor temps possible. Una manera d'aconseguir-ho és a través de dinàmiques d'innovació oberta i amb projectes de creixement col·laboratiu.

En aquest context, ACCIÓ posa en marxa el nou Programa d'Emprenedoria Corporativa, basat en el Corporate Venturing, amb l'objectiu d'afavorir la connexió entre empreses, investigadors i start-ups. i trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col·laboratius de creixement, fomentant així l'adquisició de coneixement i la millora de la competitivitat.

Aquest programa va dirigit a:

- Empreses grans i mitjanes amb voluntat i capacitat d'invertir en projectes que donin resposta als seus reptes d'innovació i creixement.
- Investigadors, start-ups i pimes amb projectes innovadors que vulguin fer créixer la seva empresa i estiguin disposades a ser invertides per una gran o mitjana empresa consolidada.

Com funciona?

- Fase 1: Crida de reptes
- Fase 2: Incorporació dels reptes al mercat
- Fase 3: Crida de projectes
- Fase 4: Selecció de projectes
- Fase 5: Avaluació i decisió de col·laboració

Si vols participar:

a) Convocatòria de captació de reptes
Obert el període de participació per presentar el teu repte fins el 31/12/2014.
Aquesta primera fase va dirigida a captar els reptes d'innovació i creixement d'empreses mitjanes o grans amb capacitat i voluntat d'invertir en projectes externs que puguin donar resposta a aquests reptes.

b) Convocatòria de projectes en resposta als reptes
Un cop rebuts i avaluats els reptes, ACCIÓ farà una primera selecció i els farà públics a través de la seva web web. Posteriorment, s'obrirà una convocatòria per tal que les start-ups, els investigadors i les pimes interessades puguin presentar la seva proposta de projectes en resposta als reptes publicats.
La data prevista per a la publicació d'aquesta primera convocatòria serà el 15 d'octubre de 2014.

Consulteu més informació.IV Convocatòria Fons d'Emprenedors Repsol

Fons d'Emprenedors Repsol

Ja està obert el termini per inscriure's a la quarta convocatòria del Fons d'Emprenedors de Repsol. Aquest fons privat promou el desenvolupament de projectes orientats a aportar millores en l'ús eficient i l'energia i els recursos naturals, mitjançant la convocatòria d'un procés de presentació i selecció de projectes.

En la convocatòria podran participar totes aquelles persones físiques majors d'edat, així com qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de qualsevol nacionalitat, i que siguin titulars d'un projecte empresarial que destaqui per utilitzar procediments, processos, tecnologies, etc., que impliquin aportacions significatives en l'àmbit de l'eficiència energètica i l'energia.

El Fons d'Emprenedors ofereix a cadascun dels projectes que vagin a ser incubats formació i assessorament tecnològic, empresarial i legal, coordinat per un equip de tutors, a més de suport econòmic, que oscil·larà entre 6.000 i 12.000 euros al mes fins a un màxim de 24 mesos.

A més, el Fons d'Emprenedors també seleccionarà un màxim de cinc idees a les que assessorarà i donarà suport econòmic de 2.000 euros al mes durant 12 mesos perquè assoleixin la maduració necessària per a la seva presentació a un futur procés d'incubació.

Aquesta iniciativa de la Fundació Repsol s'emmarca en l'estratègia Repsol d'impulsar el desenvolupament de projectes innovadors en l'àmbit de l'energia i s'integra dintre dels seus compromisos de millora de la sostenibilitat dels models energètics actuals.

Repsol pretén que els projectes empresarials que es desenvolupin, recolzats pel Fons d'Emprenedors Fundació Repsol, a més de generar activitat econòmica, aportin valor, generin ocupació i millorin la competitivitat i la sostenibilitat de l'economia espanyola.

El termini finalitza el 15 de novembre de 2014.

Consulteu més informació.Oberta la convocatòria per a la categoria "Creces" dels Premis EmprendedorXXI

Premi EmprendedorXXI

El concurs està destinat a empreses amb un alt component d'innovació, entenent-se aquesta innovació en sentit ampli (producte, processos, model de negoci, etc.).

Els candidats han de ser empreses de 2 a 7 anys de vida o bé de menys de 2 anys, però que facturen o han aconseguit inversió per més de 500.000€, per empreses que operen en sectors de TIME (Telecommunications, Internet, Media and Entertainment), Ciències de la Vida o Industrial/Sostenibilitat, per empreses que han aconseguit uns resultats rellevants, que destaquen respecte altres empreses del sector o que disposen d'un pla de creixement ambiciós, sòlid i global i que tenen capacitat de gestió per executar-lo.

És el premi millor dotat econòmicament d'Espanya gràcies a la col·laboració públic-privada, i incorpora un programa d'acompanyament dirigit a accelerar el creixement posant als guanyadors en contacte amb mercats, persones i sectors clau pels seus negocis.

Al llarg de les set edicions anteriors, la iniciativa ja ha premiat 182 projectes empresarials d'entre més de 3.100 empreses participants.

La data límit per inscriure's és el 30 de setembre de 2014.

Consulteu més informació.