El Trampolítrampoli El Trampolí Tecnològic és la Unitat de Valorització i Transferència de la Universitat de Lleida, un servei que facilita eines d’assessorament, suport i cerca d’ajut financer per vehicular l'arribada amb èxit al mercat de l'estoc de coneixement i tecnologia acumulat a la universitat, és a dir, per valoritzar i comercialitzar amb èxit el coneixement i la tecnologia generada.

Des de l'any 2006, aquesta unitat forma part de la Xarxa d'Unitats de Comercialització d'ACCIÓ (abans Xarxa de Trampolins Tecnològics).

La Unitat de Valorització i Transferència de la UdL és agent acreditat TECNIO en la categoria de facilitadors de tecnologia. TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

tecnio