Juny 2015BizBarcelona 2015

BizBarcelona

La cinquena edició de BizBarcelona, el saló per a pimes, emprenedors i autònoms, comptarà amb dues àrees diferenciades: Bizempren i Bizpimes. L'objectiu de l'organització és transformar BizBarcelona en una plataforma de dinamització econòmica més transversal perquè pimes i autònoms s'hi puguin sentir més representats en aquest certamen, que en només quatre edicions s'ha convertit en l'esdeveniment de referència per al món de l'emprenedoria del nostre país.

L'organització del saló, que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juliol als palaus 1 i 2 del recinte de Montjuïc, pretén que les pimes, els emprenedors i els autònoms hi puguin trobar totes les solucions possibles per fer créixer els seus negocis de forma àgil i eficaç. Per això, BizBarcelona 2015 es vertebrarà al voltant de dues grans zones temàtiques: Bizempren, espai on es presentaran totes les solucions per tal que els emprenedors puguin encaminar els seus projectes cap a l'èxit empresarial i Bizpimes, lloc en què es donaran a conèixer les eines precises perquè les petites i mitjanes empreses puguin accelerar el seu creixement i que estarà obert al públic que acrediti la seva relació amb l'àmbit de les pimes.

A l'àrea Bizpimes, i gràcies a la incorporació de PIMEC al conjunt d'entitats que promouen el saló, es donarà una resposta més gran a les necessitats de les petites i mitjanes empreses amb un Mercat de Finançament específic per a pimes que comptarà amb la participació de Venture Capitals, diversos fons d'inversió i crowdfunding; un fòrum per a la captació de recursos humans amb perfils ajustats a les seves exigències i solucions TIC com ajudar a la implementació de la factura electrònica; ‘la Caixa' i la Cambra de Comerç de Barcelona explicaran els seus programes per a l'exportació a la zona Bizexporta mentre que el comerç electrònic tindrà el seu propi espai a Bizecommerce.

I a la zona Bizempren, es pretén ajudar els emprenedors amb visió, passió i execució. Així, a més d'espai per a iniciatives de coworking i incubadores de negocis, hi haurà la zona BizFranquicias&Retail per a donar visibilitat a les franquícies; el Centre de Reempresa de Catalunya tornarà a presentar negocis en perill de tancament en busca d'inversors que assegurin la seva continuïtat; el FailCon, on s'hi posarà de relleu que molts emprenedors d'èxit van experimentar el fracàs abans de triomfar; els ràpids contactes de negocis s'hi faran de nou al Speed Dating, i el Mercat del Finançament aplegarà a empreses i emprenedors que podran presentar els seus projectes a una borsa d'inversors formada per Business Angels, entre d'altres activitats.

El saló BizBarcelona el promouen l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Caixa, la Diputació de Barcelona, PIMEC i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Consulteu més informació.La Generalitat mobilitzarà 275M€ d'inversió en innovació per part d'empreses catalanes en el període 2015-2020

Nuria Betriu

La Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, destinarà més de 103 milions d'euros provinents dels Fons Feder entre el 2015 i el 2020 per donar suport a projectes d'innovació d'empreses catalanes. Amb aquests ajuts es mobilitzaran 275 milions d'euros per part d'empreses catalanes en inversions per desenvolupar projectes d'innovació d'alt impacte, crear nous productes i serveis així com dur a terme testeigs i validacions experimentals de nous prototips, entre d'altres.

La consellera delegada d'ACCIÓ, Núria Betriu, va presentar ahir dimecres en roda de premsa els instruments a través dels quals es vehicularan aquests ajuts: les Comunitats RIS3CAT, el programa Nuclis d'Innovació Industrial i Desenvolupament i els Cupons d'Innovació. A banda de mobilitzar 275 milions d'euros en inversions en innovació per part d'empreses catalanes, aquests programes implicaran 13.000 persones i 4.500 empreses i agents del sistema d'innovació català.

Aquests ajuts s'emmarquen en la nova política d'innovació impulsada per la Generalitat, que té per objectiu que a Catalunya hi hagi més empreses innovadores, més innovació a les empreses, més tecnologia al mercat i més innovació internacional, fomentant la cooperació entre companyies i la sistematització de la innovació. Fruit de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3CAT i d'acord amb l'Estratègia Industrial de Catalunya, es persegueix que a través de la innovació l'empresa catalana sigui més competitiva, creï llocs de treball qualificats i aporti més valor afegit, fet que es traduirà en la creació de riquesa del país.

Consulteu la notícia.Segona edició dels premis d'emprenedoria del Campus Iberus

Campus Iberus

El Campus d'Excel·lència Internacional de la Vall de l'Ebre (Campus Iberus) i la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) convoquen la II Edició del Programa de Premis a l'Emprenedoria de Campus Iberus-CLH "Iberus Emprèn".

Aquest certamen, fruit del conveni subscrit entre ambdós entitats per impulsar l'emprenedoria a la Vall de l'Ebre, a partir del coneixement generat per les universitats de Saragossa, Lleida, La Rioja i Pública de Navarra, té l'objectiu de contribuir a la innovació i a la generació d'ocupació en les regions on es troben aquestes universitats, tot donant suport explícit als emprenedors i emprenedores.

En aquesta segona edició continuen havent-hi dos modalitats: Generador d'idees de negoci basades en el coneixement i Projecte empresarial.

Pel que fa al premi al Generador d'Idees de negoci, pretén afavorir la generació de noves empreses per part d'alumnat i titulats de les universitats del Campus Iberus. Aquesta modalitat inclou dos premis amb trofeu, beca per a la matrícula en el Màster en Emprenedoria de Campus Iberus en el curs 2015-2016 (patrocinada per CLH); assessoria i suport als emprenedors en el desenvolupament del projecte i visibilitat de la idea a la web de Campus Iberus. A més, el primer premi està dotat amb 1.000 euros.

Quant al premi al projecte empresarial, vol reforçar empreses que s'hagin constituït els darrers 48 mesos per qualsevol membre de les comunitats universitàries d'aquest Campus d'excel·lència internacional. També s'atorgaran dos premis que consistiran amb un trofeu, una beca de matrícula per cursar el Màster anteriorment esmentat i visibilitat al portal de l'Iberus. El millor projecte rebrà a més un premi de 5.000 euros.

Cal afegir, que els millors 5 projectes empresarials d'ambdós modalitats seran presentats en la Jornada "Emprendre al Campus Iberus-CLH 2015", que tindrà lloc el proper mes d'octubre. Durant la celebració d'aquesta jornada, es lliuraran els guardons de la segona edició d'Iberus Emprèn.

El termini per a la presentació dels treballs en ambdós modalitats finalitzarà el proper 24 de juliol.

Consulteu la notícia.

Consulteu més informació sobre la convocatòria.Les patents de les empreses internacionals que més investiguen

Patents Internacionals

L'Informe World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP Bundles és una publicació conjunta de la Comissió Europea i de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). L'estudi descriu els resultats d'innovació, en forma de patents i marques, de les 2.000 principals empreses mundials entre els anys 2010 i 2012, entre les quals hi ha 16 corporacions de l'Estat, entre elles els laboratoris farmacèutics catalans Almirall i Grifols.

En aquest informe es presenta informació sobre les patents de les empreses i les seves estratègies de marca per llançar nous productes. Les dades procedeixen de les cinc principals oficines nacionals de patents i ofereixen idees interessants sobre les estratègies d'innovació de les empreses capdavanteres en R+D.

Les cinc principals oficines nacionals de patents o IP5 són: l'Oficina de Propietat Intel·lectual Coreana (KIPO), l'Oficina de Patents i Marques dels Estats Units (USPTO), l'Oficina de Propietat Intel·lectual de l'Estat de la República Popular de la Xina (SIPO), l'Oficina Europea de Patents (EPO) i l'Oficina de Patents del Japó (JPO).

L'any 2012, les empreses analitzades van invertir en R+D un total de 539.000 milions d'euros. En conjunt, els principals inversors en R+D considerats en aquest estudi representen més del 90% de la despesa privada en R+D mundial i són propietaris del 66% de totes les famílies de patents que cobreixen les cinc oficines de propietat intel·lectual més grans de tot el món.

En els darrers deu anys, el creixement més destacable de sol·licituds de patents s'ha produït en els camps de la tecnologia informàtica, l'equipament elèctric i de maquinària. Al contrari del que ha succeït amb la química orgànica, la indústria farmacèutica i la construcció, que han anat a la baixa.

De les deu empreses amb un nombre més elevat de patents, nou són asiàtiques, vuit de les quals pertanyen al sector de les TIC. A més, la seva cartera de patents representa una quarta part del total de patents propietat de les empreses capdavanteres en inversió en R+D. D'altra banda, les empreses nord-americanes i europees estan més especialitzades en grans reptes com la salut, l'envelliment i el medi ambient.

Les principals corporacions que més inverteixen en R+D diferencien les seves estratègies a les oficines IP5 segons el camp tecnològic de l'invent que s'ha de protegir. Les famílies de patents registrades a la KIPO, la USPTO, i la SIPO estan àmpliament orientades a les aplicacions d'enginyeria elèctrica, mentre que l'EPO es decanta més per les patents d'enginyeria mecànica i química. Les patents de la JPO estan orientades a instruments, i són la segona oficina en el camp de l'enginyeria mecànica del món.

Respecte del registre de patents i el registre de marques, les principals empreses complementen les dues coses per protegir els seus interessos. La combinació de l'ús de patents i registre de marques es fa servir en la majoria de les empreses dels marcats d'Estats Units i Europa. Pel que fa als sectors, les companyies que operen en la indústria química, farmacèutica, alimentària, electrònica i d'ordinadors, entre d'altres, solen combinar els dos tipus de protecció de propietat intel·lectual. Les companyies orientades a serveis que operen amb TIC i les finances i assegurances tendeixen a protegir els seus actius principalment registrant les marques. Ara bé, en conjunt, les patents continuen sent la manera més comuna de protecció a la USPTO, l'EPO, l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior (OHIM) i la JPO.

Consulteu la notícia.CaixaImpulse 2015

CaixaImpulse

CaixaImpulse és un programa impulsat per l'Obra Social "la Caixa" i organitzat conjuntament amb Caixa Capital Risc per promoure la creació d'empreses en l'àmbit científic.

L'Obra Social "la Caixa", en el seu compromís de contribuir al progrés de les persones i de la societat, té entre les seves línies d'actuació principals l'impuls a la recerca en ciències de la vida i de la salut, així com la transferència del coneixement generat amb la finalitat que tingui una aplicació directa en la societat.

A través dels seus programes de ciència, recerca i innovació, promou l'aplicació del nou paradigma de Recerca i Innovació Responsables; això significa que els actors de la societat treballen plegats durant tot el procés de recerca i innovació per alinear aquest procés i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Així i tot, actualment es detecta un dèficit en la transferència de coneixement científic al mercat, la qual cosa requereix un impuls i mecanismes adequats que possibilitin la implantació de la recerca científica també com un dels motors principals de l'economia, a més de ser ja motor de grans avenços per a la societat.

Per això, CaixaImpulse pretén donar suport a projectes de centres de recerca que vulguin transferir al mercat un actiu protegible o protegit resultat de la recerca, ja sigui com a empresa derivada o com a acord de transferència.

Aquesta convocatòria s'adreça a propietaris d'actius protegits o protegibles resultat de la recerca i que els vulguin transferir al mercat. Bàsicament està dirigida a centres universitaris, hospitalaris i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre destinades a la recerca.

CaixaImpulse ofereix un programa d'acompanyament expert i una aportació econòmica per a l'elaboració i execució d'un pla de valorització dels actius protegits o protegibles resultat d'una recerca, com també per a l'elaboració d'un pla de comercialització.

El termini per presentar projectes finalitza el 12 de juny de 2015.

Consulteu més informació.