Febrer 2014Augmenten les sol·licituds de títols de Propietat Industrial

Propiedad industrial

La Propietat Industrial és un dels elements essencials d'influència en l'impuls de la tecnologia, el desenvolupament i la innovació. Per aquesta raó el número i la tendència de les sol·licituds de patents, marques i dissenys són indicadors molt fiables de l'esforç de modernització i competitivitat de l'economia del país.

En aquest sentit, l'any 2013 ha suposat la recuperació en les sol·licituds de la majoria de títols, marcant rècords històrics en algunes de les modalitats. És així en el cas dels models d'utilitat, on el percentatge de creixement interanual ha estat el major des de l'any 2000, un 4,61%. No obstant, les patents nacionals han patit un descens del 6,78%, en certa mesura aquest podria veure's compensat amb el major increment de patents d'origen espanyol presentades a l'Oficina Europea de Patents.

També els dissenys industrials han obtingut la millor dada de creixement des de la posada en marxa de la Llei de Dissenys de 2003, un 14,27%.

Per comunitats autònomes, les sol·licituds de protecció de les invencions tècniques, bé sigui per patent o per model d'utilitat, és liderada per Catalunya (558 patents/587 models d'utilitat), seguida de Madrid (552/451) i Andalusia (468/299).

Els increments més significatius s'han produït en la Regió de Múrcia en el cas de patents i en Illes Balears en el cas dels models d'utilitat.

Madrid lidera les sol·licituds de dissenys industrials, seguida de la Comunitat Valenciana i Catalunya, sent Cantabria la Comunitat Autònoma que experimenta un creixement més destacat.

Consulteu més informació.INNOVACIENCIA - II Certamen d'Idees i Projectes d'Innovació per a Joves

Innovaciencia

INNOVACIENCIA és un certamen d'idees i projectes innovadors dirigit a joves de fins a 30 anys organitzat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Les idees i projectes presentats han de ser originals i poden referir-se a qualsevol àrea cientificotècnica des de la perspectiva que s'estimi més convenient (projecte cientific i innovador, disseny de nous processos i productes, etc.). La participació podrà ser individual o en grup.

El certamen està dotat amb els següents premis:

Primer premi: 2.500€ + iPad
Segon premi: 2.000€ + iPad
Tercer premi: 1.500€ + iPad

A més, els participants premiats rebran orientació per part d'investigadors del CSIC per afrontar els següents passos de la seva carrera científica o professional.

El termini per la presentació dels treballs finalitza el 25 d'abril de 2014.

Consulteu més informació.Programa TEA: Tallers Estratègics d'Acceleració

TEA 2014

El TEA, Taller Estratègic d'Acceleració, és un programa intensiu d'acompanyament, finançat per ACCIÓ i impartit per l'IESE Business School, dissenyat per ajudar les Empreses de Base Tecnològica en fase d'entrada al mercat, a desenvolupar i desplegar un Pla estratègic de creixement.

El programa va dirigit a Empreses de Base Tecnològica en fase d'entrada al mercat amb un alt potencial de creixement.

El programa s'estructura en dues fases: la primera correspon a dos workshops on s'introdueix el model i una segona fase on es treballen els projectes de manera individualitzada.

El Programa et proporciona les eines i els instruments que necessites per:

- Interioritzar processos sistemàtics d'autoavaluació interna i de priorització d'oportunitats.
- Impulsar la implementació de nous processos i accelerar el creixement positiu.
- Dissenyar un pla estratègic de creixement.
- Entre d'altres.

El termini per presentar candidatures finalitza el 14 de març de 2014.

Us podeu inscriure i consultar més informació sobre el programa aquí.XIII Edició del Premi Emprendedores de la Fundació Everis

Fundación Everis

El Premi Emprendedores convocat per la Fundació Everis s'atorgarà a aquella candidatura que la seva proposta tingui com a objectiu l'explotació d'una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental, en les següents categories: "Tecnologies de la informació i economia digital", "Biotecnologia i salut" i "Tecnologies industrials o energètiques".

El guanyador del premi obtindrà una dotació econòmica de 60.000 euros, per al desenvolupament i llançament de la seva empresa, així com serveis d'acompanyament i suport per part de i-deals, valorats en 10.000 euros. Si el jurat ho creu convenient podrà atorgar un accèsit, amb un premi de 40.000 euros.

Per participar, els candidats han de complir amb els requisits especificats en les bases, registrars-e en la web de la Fundació Everis, pàgina de la secció “Premios”, omplir i enviar un formulari d'inscripció i aportar un vídeo en el que defensin el seu projecte.

El termini per participar finalitza el dia 27 de març de 2014 a les 15.00 hores.

Consulteu més informació.Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica 2014

Banc Sabadell, amb l'objectiu d'incentivar i reconèixer el treball dels investigadors espanyols al camp de la investigació en biomedicina i ciències de la salut, fa pública la convocatòria de la novena edició del Premi Banco Sabadell a la Investigació Biomèdica 2014, en totes les especialitats mèdiques (investigació bàsica i investigació aplicada).

Els candidats han de complir els requisits següents: investigadors/es fins a 42 anys (complerts el 2014), espanyols o que portin un mínim de tres anys fent una tasca de recerca a Espanya i que hagin centrat els seus treballs en el camp de la biomedicina i ciències de la salut, que destaquin en la seva especialitat per la seva capacitat d'innovació. Els candidats han de ser proposats per persones vinculades a universitats, hospitals o centres de recerca.

El premi consisteix en una dotació de 50.000 euros.

El termini de presentació de candidaures és fins al 30 d'abril de 2014.

Consulteu més informació.Dietary Molecular Diagnostics SL, spin-off de la UdL que ofereix solucions nutricionals personalitzades

Nutren

Dietary Molecular Diagnostics SL (DMD) és una spin-off de la Universitat de Lleida, recentment constituïda i que ha estat iniciativa del Centre Nutren de la UdL, el qual forma part de TECNIO, xarxa impulsada per ACCIÓ que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l'excel·lència a Catalunya.

Aquesta empresa de nova creació ofereix recomanacions nutricionals personalitzades tenint en compte els factors genètics, metabòlics i dietètics que predisposen l'estat nutricional i de salut del pacient.

Dietary Molecular Diagnostics està pensada per a nutricionistes, metges, endocrins o farmacèutics, entre altres, perquè puguin oferir el servei als seus pacients i així mantenir i/o millorar les condicions de salut d'aquests.

La Unitat de Valorització de la UdL (Trampolí Tecnològic), ha donat suport i ha acompanyat el projecte durant tot el desenvolupament.