Juny 2019Programes d'inversió i acceleració per a startups i spinoffs

Ship2B

Des de la Fundació Ship2B han obert nova convocatòria per als programes d'inversió i acceleració Tech4Climate (medi ambient i sostenibilitat), Tech4Health (salut) i Tech4Social (col·lectius vulnerables).

A les startups/spinoffs seleccionades se'ls ofereix:

Mentoring: assessorament de professionals de primer nivell en les seves indústries de referència.
Aliances Estratègiques: connexions amb grans empreses i entitats amb la finalitat d'impulsar el seu creixement, tenir accés a clients i realitzar els primers pilots.
Finançament: possibilitat de rebre una inversió inicial de fins a 40.000 euros en els primers mesos i optar a un total de 400.000 euros en rondes posteriors.
Impact Business: obtenció del reconeixement com startup d'impacte per part de Ship2B.

La presentació de candidatures per a aquesta edició estarà oberta fins al 7 de juliol de 2019 per a startups/spinoffs dels tres sectors que vulguin potenciar els seus projectes.

Consulteu més informacióVIè Premi a la Innovació Fundación Alberto Elzaburu

Premi Alberto Elzaburu

La Fundació Alberto Elzaburu impulsa i reconeix l'esforç dels innovadors espanyols que, a través de les seves patents i invencions, contribueixen a la millora de la qualitat de vida de les persones, al creixement econòmic, a la creació d'ocupació i al progrés de la societat.

Podran optar al Premi les persones físiques de nacionalitat espanyola, menors de quaranta anys en el moment de finalitzar el termini de la convocatòria i els projectes de la qual d'I+D+i reuneixin les següents condicions:

- Una recerca realitzada a Espanya en qualsevol camp de la ciència i la tecnologia coronada amb l'obtenció d'almenys una patent d'invenció, després de IET positiu o examen substantiu de patentabilitat, on figuri el candidat a títol d'inventor i el primer dipòsit del qual hagi estat una sol·licitud presentada davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
- La invenció haurà d'estar sent explotada comercialment a través d'una empresa relacionada amb l'inventor o, pels menys, ha d'existir un projecte d'explotació que reflecteixi preparatius seriosos i efectius a aquest efecte.
- El Jurat prendrà en consideració a més l'impacte del projecte en termes de la millora de la qualitat de vida de les persones, el creixement econòmic, la generació d'ocupació i la contribució al progrés de la societat, així com el reconeixement que la invenció i/o el projecte empresarial hagi pogut rebre per qualsevol mitjà.

El Premi consistirà en 6.000 euros i en una escultura commemorativa.

El termini per presentar candidatures finalitza l'1 de juliol de 2019.

Consulteu les bases de la convocatòria.Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA)

Premi PITA

Aquest premi pretén fomentar i incentivar a l'empresa agrària, a l'agroindústria i a les persones joves emprenedores perquè incorporin innovacions orientades a la millora de la competitivitat i de la sostenibilitat del sector.

S’atorguen tres modalitats dotades, cadascuna d'elles, d'un premi de 6.000 euros així com també tres nominacions amb una dotació econòmica de 2.000 euros per a cadascuna d'elles.

Les modalitats són:

A. Premi a l'empresa agrària per la implementació d'innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin diferents per a d'altres empreses del sector.
B. Premi a l'agroindústria per innovacions en els processos, la gestió o en els productes de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
C. Premi al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d'innovacions en l'empresa agrària o en l'agroindústria i per les característiques pròpies d'un /a emprenedor/a innovador/a.

El Premi per a les modalitats a l'empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, l'agroindústria i les seves entitats associatives que:

- Hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d'aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte, o bé
- Hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a l'economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambienta i les bones pràctiques.

El premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d'edat que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 8 juliol de 2019.

Consulteu més informacióOberta la convocatòria 2019 del Programa "Indústria del Coneixement" (Llavor i Producte)

IdC

S'han publicat les bases reguladores i la convocatòria de 2019 del Programa "Indústria del Coneixement" impulsat des de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i gestionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Aquesta convocatòria contempla dues modalitats:

* LLAVOR. Primera fase de valorització: ajuts a projectes d'innovació que es trobin a les fases inicials dins l'escala de maduresa tecnològica (TRL1 i 2). Els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s’englobin dins d’aquestes fases. L'import de cada ajut és de 20.000 euros per a 9 mesos de durada.

* PRODUCTE. Segona fase de valorització: ajuts a projectes d'innovació en fases TRL3-7. Han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament. L'import de cada ajut és d'un màxim de 100.000 euros per a 18 mesos de durada.

El termini de presentació de sol·licituds a l'AGAUR finalitza el l'1 de juliol de 2019.

Per tal de poder garantir la presentació de totes les sol·licituds dins del termini, us informem dels següents terminis interns:

- 10/06/2019: Confirmació de la intenció de presentar un projecte, enviant un correu electrònic a l'adreça: rdi.valoritzacio@udl.cat, indicant modalitat (LLAVOR/PRODUCTE) i títol orientatiu del projecte
- 25/06/2019: Presentació dels documents (memòria projecte LLAVOR / memòria PRODUCTE i document identificatiu IdC) per correu electrònic a l'adreça: rdi.valoritzacio@udl.cat

Podeu consultar més informació a la presentació del programa.