August 2013El Pla d'Actuació Anual 2013 compta amb 3.800 milions d'euros

mineco

El Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de R+D+i, ha publicat el Pla d'Actuació Anual 2013, que compta amb més de 3.800 euros entre subvencions i crèdits. Aquest document conté els recursos pressupostaris i el calendari previst per cadascuna de les actuacions de R+D+i a desenvolupar durant l'any en curs.

El Pla, que facilita la participació dels agents del sistema de R+D+i per competir per les ajudes i aconseguir els crèdits, descriu cadascuna de les accions que l'Administració General de l'Estat disposa per finançar la R+D+i. Es divideix en quatre programes:

- Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat.
- Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència.
- Programa Estatal de Lideratge Empresarial en R+D+i.
- Programa Estatal de R+D+i orientada als Reptes de la Societat.

El Pla Anual d'Actuació desplega les actuacions recollides en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016. En matèria de personal investigador, s'inclouen els quatre anys de contracte per les ajudes predoctorals (fins ara eren dos anys de beca i dos anys de contracte), una nova convocatòria de formació postdoctoral o contractes per gestors de R+D+i en empreses.

Respecte als projectes de R+D, que podran ser sol·licitats a través del programa d'Excel·lència i del de Reptes de la Societat, s'obre la possibilitat de que els beneficiaris de les convocatòries triïn la durada dels projectes, que podran ser de dos, tres o quatre anys. Així mateix, es contempla la possibilitat de que els grups de recerca comptin, a més de amb un investigador principal, amb un co-investigador principal (CO-IP), si bé, l'entitat tindrà com interlocutor únic al principal.

El Pla Estatal vol a més impulsar la participació de les empreses en tot el procés, tant en el finançament de la R+D+i com en la seva execució. Per això estableix programes que impulsen els projectes de col·laboració públic-privada, fomentant eines finançadores poc desenvolupades a Espanya, com el capital risc, i facilitant crèdits en condicions molt avantatjoses.

Consulteu més informació.La Universitat de Lleida romandrà tancada del 3 al 25 d'agost, ambdós inclosos

UdL

El Registre General de Documentació (Rectorat), i la biblioteca i la sala d'estudi del campus de Ciències de la Salut estaran obertes.

Les consultes de preinscripció universitària hauran d'adreçar-se en aquest període a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

Consulteu més informació.Consulta pública sobre l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

RIS3CAT

Les estratègies regionals d'innovació per a l'especialització intel·ligent (Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation, RIS3) són un element clau de l'estratègia Europa 2020 per al creixement. La UE demana als governs (com a condició prèvia per accedir als fons) que elaborin estratègies de RIS3 amb l'objectiu de donar coherència a les inversions en RDi i optimar-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social d'Europa.

La Generalitat de Catalunya presenta a consulta pública el document de treball RIS3CAT, elaborat pel Govern amb el suport d'experts externs.El document defineix el marc estratègic a partir del qual el Govern desenvoluparà les actuacions i els programes concrets per al període 2014-2020.

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions de les empreses i els diversos agents que participen en els processos d'R+D+i.

El termini per recollir les opinions dels diversos agents que participen en els processos d'R+D+i és fins el 27 de setembre de 2013.

Consulteu més informació.Quaderns d'estiu 2013 d'ACCIÓ

ACCIÓ

ACCIÓ presenta un extens recull on trobareu una tria d'idees d'expert i casos d'empresa segmentats en quatre grans blocs temàtics: internacionalització, innovació, estratègia i màrqueting, i emprenedoria.

Són els millors continguts del primer semestre de 2013 amb els casos de LH Lloreda, Digalix, Germans Boada, VamCats, Ulabox, Anuntis o Digital Legends, monogràfics sobre els mercats emergents o el business model canvas, i idees d'experts com Enric Jové o Verne Harnish.

Consulteu més informació.