October 2012Aprovada la convocatòria del Subprograma Torres Quevedo 2012

Ministeri

Subprograma Torres Quevedo (Subprograma PTQ-MICINN): L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 330 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats següents:
a) Les empreses, entre les quals s'inclouen les empreses «spin-off» i les JEIs.
b) Els centres tecnològics.
c) Els centres de suport a la innovació tecnològica.
d) Les associacions empresarials.
e) Els parcs científics i tecnològics.

Consulteu més informació (+)El primer projecte IdeaUdL, ja és una realitat

Després de guanyar el passat mes de maig el I Concurs de Desenvolupament d'Idees de Negoci Innovadores IdeaUdL, dos enginyers agrònoms titulats per la UdL, ja han posat en marxa la seua empresa Cerveses Ponent SCP, que elabora una cervesa artesana de blat i que ja es pot trobar en una vintena de bars i restaurants de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Segrià.

El concurs IdeaUdL és una iniciativa impulsada pel Trampolí Tecnològic de la UdL amb el suport del Consell Social. El seu objectiu és fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació entre el jovent de fins a 30 anys, animant-lo a desenvolupar productes i/o serveis que puguin ser explotats comercialment, aplicant els coneixements apresos a la universitat. (+)