Programes de suport a la valoritzacióPer tal de traslladar al mercat el coneixement i tecnologies generades a la universitat, sovint cal desenvolupar activitats suplementàries: proves de concepte, proves pilot amb clients, etc.; per tal de confirmar la seva viabilitat com a producte i, al mateix temps, fer-les més accessibles a les empreses.

Amb la finalitat de facilitar que aquestes activitats es puguin desenvolupar dins de les universitats, diferents administracions han dissenyat programes de suport al respecte:PROGRAMA "INDÚSTRIA DEL CONEIXEMENT"
(Secretaria d'Universitats i Recerca - Departament d'Empresa i Coneixement)

Aquest programa vol afavorir la creació i la consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació.

Fases:

a) LLAVOR. Primera fase de valorització: ajuts a projectes d'innovació que es trobin a les fases inicials dins l'escala de maduresa tecnològica (TRL1 i 2). Els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s’englobin dins d’aquestes fases. L'import de cada ajut és de 20.000 euros per a 6 mesos de durada.

b) PRODUCTE. Segona fase de valorització: ajuts a projectes d'innovació en fases TRL3-7. Han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament. L'import de cada ajut és d'un màxim de 100.000 euros per a 18 mesos de durada.

Beneficiaris: El programa està destinat a les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, i les fundacions i institucions de recerca sense ànim de lucre.

Publicades les bases reguladores de la convocatòria del 2018.

Consulteu la convocatòria (DOGC)

Podeu consultar més informació a la presentació del programa.

Convocatòria: Tancada

El termini de presentació de sol·licituds a l'AGAUR finalitza el 20 de juny de 2018.

PROGRAMA CAIXAIMPULSE 2020
(Fundació La Caixa)

El programa CaixaImpulse impulsa la creació d’empreses i productes en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut. CaixaImpulse s’adreça als centres de recerca que estiguin treballant en projectes que generin valor per a la societat, principalment centres universitaris, hospitalaris i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre adreçades a la investigació.

Característiques: El programa dóna suport a projectes innovadors al llarg d'àmplies etapes de desenvolupament: des d'etapes inicials de validació fins al punt d'atracció d'inversió privada o l'establiment d'acords amb la indústria. El programa es divideix en dues convocatòries diferenciades:

- Validate: dóna suport als projectes d'investigació en etapes primerenques (TRL 1-4) per validar l'actiu i definir un pla de valorització.
- Consolidate: dóna suport a projectes innovadors en etapes més madures (TRL4 o superior) que tenen estratègies sòlides de PI i de comercialització per aconseguir etapes atractives d'inversió privada i apropar-los al mercat.

Termini de presentació:
- CaixaImpulse Validate: fins el 16 de març de 2020.
- CaixaImpulse Consolidate: per ser considerat per a la propera ronda, enviï la seva carta d'intenció abans del 23 de març.

Consulteu més informació

Convocatòria: Tancada