Programes de suport a la valoritzacióPer tal de traslladar al mercat el coneixement i tecnologies generades a la universitat, sovint cal desenvolupar activitats suplementàries: proves de concepte, proves pilot amb clients, etc.; per tal de confirmar la seva viabilitat com a producte i, al mateix temps, fer-les més accessibles a les empreses.

Amb la finalitat de facilitar que aquestes activitats es puguin desenvolupar dins de les universitats, diferents administracions han dissenyat programes de suport al respecte:PROGRAMA "INDÚSTRIA DEL CONEIXEMENT"
(Secretaria d'Universitats i Recerca - Departament d'Empresa i Coneixement)

Aquest programa vol afavorir la creació i la consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació.

Fases:

a) LLAVOR. Primera fase de valorització: ajuts a projectes d'innovació que es trobin a les fases inicials dins l'escala de maduresa tecnològica (TRL1 i 2). Els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres activitats similars que s’englobin dins d’aquestes fases. L'import de cada ajut és de 20.000 euros per a 6 mesos de durada.

b) PRODUCTE. Segona fase de valorització: ajuts a projectes d'innovació en fases TRL3-7. Han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament. L'import de cada ajut és d'un màxim de 100.000 euros per a 18 mesos de durada.

Beneficiaris: El programa està destinat a les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, i les fundacions i institucions de recerca sense ànim de lucre.

Publicades les bases reguladores de la convocatòria del 2018.

Consulteu la convocatòria (DOGC)

Podeu consultar més informació a la presentació del programa.

Convocatòria: Tancada

El termini de presentació de sol·licituds a l'AGAUR finalitza el 20 de juny de 2018.

PROGRAMA CAIXAIMPULSE 2019
(Obra Social "la Caixa" i Caixa Capital Risc)

CaixaImpulse és un programa impulsat per l'Obra Social "la Caixa" i Caixa Capital Risc, que busca afavorir que el coneixement científic originat en centres de recerca, universitats i hospitals es transformi en empreses i productes que generin valor en la societat, tant en la forma d'un acord de transferència com d'una empresa (spinoff).

Beneficiaris:
- Universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i de transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions d’hospitals i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal dels quals sigui la recerca.
- Cal que siguin propietàries o copropietàries dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca i que, alhora, n’és l’objecte del pla de valorització.
- Un mateix beneficiari pot presentar més d’una candidatura, sempre que estiguin vinculades a diferents actius protegits o susceptibles de protecció fruit de projectes de recerca diferents.
- Les empreses consolidades n’estan explícitament excloses.

Consulteu més informació

Convocatòria: Tancada

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de març de 2019.