Programes de suport a la valoritzacióPer tal de traslladar al mercat el coneixement i tecnologies generades a la universitat, sovint cal desenvolupar activitats suplementàries: proves de concepte, proves pilot amb clients, etc.; per tal de confirmar la seva viabilitat com a producte i, al mateix temps, fer-les més accessibles a les empreses.

Amb la finalitat de facilitar que aquestes activitats es puguin desenvolupar dins de les universitats, diferents administracions han dissenyat programes de suport al respecte:Programa "Indústria del Coneixement: de la idea al mercat" 2016
(SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA - DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT)

Programa per acompanyar els projectes de noves empreses de base científica des de la fase inicial del prototip fins a introduir-lo al mercat.

Fases:

a) Primera fase de valorització (Llavor): es concediran 40 ajuts anuals de 25.000 euros per a cada projecte de preprototip, les quals aniran destinades a protegir els resultats de la investigació amb patents i a cobrir els primers treballs de desenvolupament d'un producte.
b) Segona fase de valorització: prova de concepte (Producte): es concediran entre 10 i 20 ajuts anuals de fins a 150.000 euros per projecte, per al desenvolupament de prototips dels productes i demostrar la viabilitat del projecte.
c) Fases de capitalització early-stage (Mercat): l'ICF atorgarà 20 crèdits anuals amb un finançament global per projecte d'entre 100.000 i 400.000 euros.

Es preveu donar ajuts en les diferents fases de desenvolupament d'un projecte, des del laboratori fins al mercat.

Beneficiaris:
El programa està destinat als grups de recerca de les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre dedicades a la recerca.

Documentació:

- Infografia "Programa Indústria del coneixement: de la idea al mercat"

Accedeix a la "Modalitat A: Ajuts Llavor" / Accedeix a la "Modalitat B: Ajuts Producte"

Convocatòria: Tancada ("Llavor" i "Producte")

Programa COMERTEC
(ACCIÓ - IESE Business School)

Programa que té com a objectiiu impulsar i acompanyar la comercialització de tecnologies protegides.
Els participants comptaran amb la formació i el suport d'experts en l'elaboració d'un pla de comercialització i, posteriorment, amb l'acompanyament d'ACCIÓ en la identificació dels possibles clients.

Fases:

a) Fase 1 - Capacitació i assessorament: Es fan 2 tallers de formació a l'IESE Business School destinats a entendre el procés de comercialització d'una tecnologia i assessorar sobre l'elaboració del pla de comercialització. Aquesta fase es realitza en dues sessions.
b) Fase 2 - Acompanyament: ACCIÓ posa els seus serveis a la disposició de cada projecte seleccionat tenint en compte les seves particularitats per a la identificació i primeres fases de contacte amb empreses clients. Cada projecte comptarà amb un tutor d'ACCIÓ que guiarà l'equip en els serveis que més s'adeqüin a les seves necessitats per a la comercialització de la tecnologia.

Beneficiaris: Investigadors del sector públic català i empreses de base tecnològica que hagin desenvolupat una tecnologia prou madura i amb la voluntat de comercialitzar-la. Dels projectes presentats se seleccionaran 10 finalistes.

Abans de realitzar la sol·licitud s'ha de tenir present que els participants han de comprometre's a assistir a totes les sessions i participar activament al llarg del programa.

Consulta més informació al web.

Convocatòria: Tancada