Juliol 2020La Universitat de Lleida, en 'serveis mínims' de l’1 al 24 d'agost

Tancament UdL

La Universitat de Lleida deixa els seus edificis en 'serveis mínims' durant tres setmanes a partir del dissabte 1 d'agost i fins al 24 del mateix mes, tot i que manté oberta la Biblioteca de la Facultat de Lletres, a l’edifici del Rectorat, i continua l'activitat en espais de recerca. En el cas del campus UdL-Igualada, aquest període de serveis mínims s’estén de l’1 al 25 d’agost, ambdós inclosos.

La Universitat preveu un estalvi entre 75.000 i 80.000 euros en electricitat, telefonia i neteja, entre altres; una quantitat similar als anys anteriors, segons informa el vicerector d'Infraestructures, Narciso Pastor.

Consulteu més informacióVols millorar el teu 'pitch'? Apunta't al Pitch Training Program

Pitch Training Program

Biocat i CataloniaBioHT llancen un nou programa, el Pitch Training Program, amb l’objectiu d’ajudar els emprenedors a millorar el seu pitch i la seva performance davant de possibles clients i d’inversors.

Pitch Training s’adreça a projectes i startups que necessitin millorar la seva presentació virtual davant d’inversors, corporate ventures i scouters del sector de les ciències de la vida i la salut, tant en el fons (el contingut) com en la forma (la presentació). Reconeguts experts amb sòlida experiència en el sector salut oferiran assessorament/coaching personalitzat a cada projecte o startup.

El programa es divideix en 2 sessions formatives online, de 90 minuts cadascuna per a cada projecte/startup, en setmanes diferents per poder incorporar el feedback dels mentors entre cada sessió. Els mentors son Lluis Ruiz Ávila (CEO d’Aquilón Cyl i Leukos Biotech, Business Advicer a Biointaxis i Mentor a la xarxa Mentor & Coaching Network d’EIT Health) i Diana Sansó (Senior Manager d’AisGroup).

Els participants rebran una valoració conjunta sobre la seva idea de negoci, missatges clau, storytelling i presentació, així com sobre la seva performance davant la pantalla.

Els investigadors i emprenedors interessats en participar-hi s’han de registrar abans del 10 de setembre de 2020.

Consulteu més informacióLa UdL obté sis ajuts del Programa Indústria del Coneixement per al desenvolupament de projectes d’innovació

IdC

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut finançament per al desenvolupament de sis projectes innovadors en el marc del programa Indústria del Coneixement, que promou l'AGAUR i que té per objectiu impulsar l’arribada al teixit productiu del coneixement generat en l’entorn científic.

La UdL es va presentar a la convocatòria amb sis projectes Llavor, cinc dels quals han estat concedits per valor de 20.000€ cadascun, i amb quatre projectes Producte, un dels quals ha estat concedit per valor de 100.000€. De la convocatòria d’Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2019, la Universitat obtindrà en total 200.000€ d’aquest programa, cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020).

Els cinc projectes de la UdL inclosos en la modalitat LLAVOR, destinada a finançar projectes d'innovació que es troben a les fases inicials de maduresa tecnològica són:

MithrAtaxia

L’objectiu del projecte MithrAtaxia, liderat pel Dr. Joaquim Ros i pel Dr. Fabien Delaspre com a científic emprenedor, del Grup de Recerca Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu, és aportar una nova solució pel tractament de l’atàxia de Friedreich, una malaltia hereditària neurodegenerativa que actualment no té cura o tractament efectiu. La malaltia se sol manifestar abans del final de la pubertat i l’esperança de vida oscil·la entre els 40-50 anys. Amb aquest projecte es pretén validar, en cultius cel·lulars de cardiomiòcits i en un nou model animal de la malaltia, els efectes protectors d’un fàrmac aprovat pel tractament de certs tipus de càncer per al seu ús en l’atàxia de Freidreich.

REWOP

El projecte REWOP, liderat per la Dra. Anna Bacardit i per Mercè Solé com a científica emprenedora, del Grup de Recerca A3 Leather Innovation Center, pretén l'estudi d'un residu del procés d'extracció d'oli d'oliva, la remòlta, per a la seva reutilització en la indústria de la pell. El projecte proposa noves estratègies en el marc de l’economia circular, i estableix noves sinergies entre la indústria de la pell i la indústria d’extracció d’oli d’oliva. Els seus resultats permetran una millora de l’eficiència ecològica, reduint l’impacte ambiental de dues maneres: reutilitzar residus problemàtics com la remòlta i evitar l’ús de productes químics en les formulacions d’adobament de la pell.

Lignin from olive pomace as a soil bio-enhancer for agricultural activities

La proposta principal d’aquest projecte, liderat pel Dr. Ramon Canela i pel Dr. Enrique Cequier com a científic emprenedor, del Grup de Recerca de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris (DBA), és l’obtenció de lignina de la sansa de l’oliva i la seva transformació cap a un producte que pugui substituir els compostos lignosulfonats que actualment s’utilitzen en formulacions de fertilitzants per a sòls agrícoles. Amb aquest enfocament es busca una alternativa de més valor afegit a la gestió de la sansa d’oliva. A més a més, el projecte, aposta per una economia més sostenible aplicant els principis d’economia circular.

Microsampling

El projecte Microsampling, liderat pel Dr. Manel Portero i per la Dra. Èlia Obis com a científica emprenedora, del Grup de Recerca Fisiopatologia Metabòlica, proposa dissenyar una prova i un dispositiu diagnòstic que permeti estratificar i personalitzar el tractament amb isoflavones per tal de millorar la salut i el benestar de la dona durant la menopausa. Les isoflavones, presents a verdures i determinats llegums, s'han utilitzat com a alternativa al tractament hormonal habitual. No obstant, els seus beneficis estan limitats per la presència d’una determinada microbiota intestinal. Amb aquest projecte es dissenyarà un test i un dispositiu de micromostreig que permeti una identificació de les portadores d’aquesta microbiota, i en conseqüència, una individualització del tractament amb isoflavones, com a part de la medicina personalitzada.

HOLOBIPV

El projecte HOLOBIPV, liderat pel Dr. Daniel Chemisana i pel Dr. Alberto Riverola com a científic emprenedor, del Grup de Recerca Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar, té com a objectiu desenvolupar un prototip d’un concentrador hologràfic fotovoltaic per integració en edificis (HOLOBIPV) que controli la il·luminació, integri els elements fotovoltaics i sigui totalment transparent. El prototip s'avaluarà completament a l'exterior (generació d'electricitat, control d'il·luminació i reducció de la demanda d'energia). Els resultats obtinguts proporcionaran xifres altament representatives de la viabilitat tecnològica del sistema desenvolupat. HOLOBIPV és una tecnologia prometedora i estratègica que pot abordar simultàniament els requisits d'una major presència d'energies renovables en edificis i una millor eficiència energètica.

D’altra banda, Lip-PCM és el projecte que ha obtingut finançament en la modalitat PRODUCTE, destinada a finançar l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació. El projecte, liderat per la Dra. Luisa F. Cabeza i el Dr. Edinson Yara com a científic emprenedor, del Grup de Recerca GREiA i del Grup de Recerca DBA respectivament, té com a objectiu validar la viabilitat tècnica i comercial d’un nou material basat en bio-PCMs, obtingut a partir d’olis i greixos produïts de baix valor comercial, com els que es troben en els subproductes d’origen animal no destinats al consum humà (SANDACH). Aquest material presentaria un valor afegit derivat de la seva elevada biodegradabilitat, cosa que el proporcionaria d’avantatges competitius vinculats al marc regulador actual. L’aplicació del producte a desenvolupar pretén respondre a dos dels principals reptes mundials: millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2.

Amb el suport de:

AGAUR    Secretaria universitats    FederConvocatòria oberta Nuclis d'R+D d'economia circular d'ACCIÓ

Nuclis R+D

La línia de subvencions per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental per a l'any 2020 té com a objectiu la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus.

Les empreses poden optar als ajuts amb projectes d’R+D que els ajudin a implantar l'economia circular en els seus processos o a desenvolupar tecnologia innovadora per a tercers.

La quantitat destinada a la línia d'ajuts, que finança l’ARC, del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través d’un conveni amb ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement-, és d’1,5 milions d’euros. Aquesta quantitat prové del fons del cànon de residus industrials.

En base a la convocatòria, se subvencionaran projectes:

- En els quals el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia.
- Que generin el mínim de residus possible
- Que caminin cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
- Millorin els processos de tractament de residus amb per recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Els projectes es poden presentar de forma individual. Poden ser projectes a implantar en les instal·lacions pròpies de l’empresa beneficiària, o on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a una tercera.

Es prioritzaran els ajuts amb un major impacte del projecte en la prevenció i gestió dels residus en l'àmbit de l'economia circular a Catalunya i major rellevància ambiental. També es tindrà en compte en la valoració la qualitat científica i tecnològica del projecte, el seu pla d’implementació i altres impactes del projecte com ara la generació de llocs de treball o la inversió industrial associada.

La convocatòria estarà oberta fins al 29 de setembre de 2020.

Consulteu més informacióPublicació 'Canals i eines de valorització de la innovació i la investigació'

Publicació

En les seves conclusions sobre "Accelerar la circulació del coneixement a la UE" (2018), el Consell de la Unió Europea va demanar a la Comissió Europea que elabori una estratègia per accelerar la potencial presa de resultats i dades de recerca i innovació (R&I). Aquesta revisió de polítiques és el primer pas per a aquesta estratègia de valorització del coneixement.

La identificació i anàlisi dels principals canals per a la valorització del coneixement proporcionarà una caixa d’eines per promoure l’aprofitament de resultats i dades d’R+I. També servirà per millorar la difusió d’excel·lents iniciatives d’àmbit nacional, regional i d’organització, i per tenir referències de les millors pràctiques europees i internacionals.

Consulteu la publicacióLa UdL obté 7 ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del DARP

Ajuts DARP

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut finançament per al desenvolupament de set projectes innovadors en el marc dels ajuts a les activitats de demostració, que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.

En la convocatòria del 2019, la UdL va presentar un total de 9 projectes sent l'import sol·licitat 265.105,31€. D'acord amb la resolució, finalment s'han aprovat 7 projectes i l'import concedit serà 209.599,05€.

Les propostes aprovades de la UdL, presentades per la Unitat de Valorització i Transferència en coordinació amb el Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Transferència i Foment de la Innovació, pertanyen a quatre àmbits de coneixement diferents. Aquests són: tecnologia dels aliments, ciència animal, enginyeria agroforestal i química.

Dels 7 projectes, 3 corresponen a l’àmbit de Tecnologia dels Aliments. Entre aquests s’han presentat: la demostració de l’eficàcia de diferents tècniques de bioconservació per reduir el risc biològic associat a Listeria monocytogenes en la indústria càrnica i làctia i l'elaboració d'una guia; una activitat formativa i demostrativa per donar a conèixer la pasteurització de fluïds alimentaris mitjançant polsos elèctrics d’alta intensitat de camp, adreçada a personal tècnic de la indústria alimentària; i, una segona activitat formativa i demostrativa per donar a conèixer l’ús dels polsos elèctrics de moderada intensitat per a la millora de processos alimentaris, també adreçada a personal tècnic de la indústria alimentària.

Altres 2 projectes corresponen a l’àmbit de Ciència Animal. Entre aquests s’han presentat: una activitat que pretén la implementació de la transferència d’embrions purs de carn provinents de femelles d’escorxador en vaques lleteres de tercer part o més en granges comercials, amb l’objectiu de que la producció lletera sigui econòmicament viable; i, una activitat de demostració de l’activitat antioxidant sinèrgica d’un ingredient ric en tanins condensats i de diferents duracions de suplement de vitamina E per millorar la composició del greix i la vida útil de la carn de porc i corder durant la seva vida útil comercial.

De l’àmbit de l’Enginyeria Agroforestal, s’ha presentat un únic projecte que té com a objectiu recollir, donar format i ordenar materials existents relacionats amb l’Agricultura de Precisió, elaborar materials nous i publicar-los en un repositori digital per tal de posar-los a disposició dels agricultors/es i personal tècnic i facilitar la transició cap a l’Agricultura de Precisió a Catalunya.

Per últim, de l’àmbit de la Química s’ha presentat un únic projecte amb l’objectiu d’augmentar el valor econòmic de la sansa transformant els components lignocel·lulòsics en productes de valor afegit tot emprant mètodes en cascada eco-eficients. Aquest procés d’innovació hauria d’obrir nous nínxols de mercat i millorar la competitivitat dels molins d’oli de Catalunya.

Aquests ajuts estan cofinançats en un 43% pel fons FEADER i en un 57% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L’ajut es troba dins de la prioritat de desenvolupament rural de la Unió Europea de foment de la transferència de coneixements i la innovació en l’agricultura, silvicultura i les zones rurals del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 i s’emmarquen dins l’operació 01.02.01 de la mesura 01 del PDR de Catalunya.Premis DonaTIC

Premis Dona TIC

Els Premis DonaTIC, organitzats pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, tenen el doble objectiu de reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les noves tecnologies, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se o no a les disciplines CTEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) en el futur.

Aquests guardons promouen l’accés de les dones a l’àmbit tecnològic, n’incrementen la presència, reconeixen el paper essencial d’aquelles que ja pertanyen al món TIC i, en definitiva, en fomenten la participació en la construcció de la societat digital amb criteris d’igualtat.

Els Premis DonaTIC 2020 es lliuraran el Dia d’Ada Lovelace (13 d’octubre), i comptaran amb la col·laboració de Tertúlia Digital i l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Els Premis tenen caràcter honorífic, sense dotació econòmica. Les candidatures premiades reben el reconeixement públic per la seva feina, activitat o projecte presentat.

El termini per presentar candidatures és el 18 d'agost de 2020.

Consulteu més informacióS'obren les inscripcions de d·HEALTH Barcelona, el programa de formació d'emprenedors i innovadors en tecnologies mèdiques i 'digital health'

d·HEALTH Barcelona

Design Health Barcelona (d·HEALTH Barcelona) és un programa de postgrau destinat a formar emprenedors i futurs líders en innovació sanitària. S’inspira en la metodologia del biodisseny de la Universitat de Stanford, que guia els estudiants a través d’un cicle complet d’innovació, des de la identificació d’una idea de negoci mitjançant una immersió clínica en un hospital punter de Barcelona, fins al disseny i prototipat d’una solució viable i el desenvolupament d’un model de negoci per implementar en el mercat.

Incrementar la seguretat dels professionals sanitaris a l’hora de realitzar intervencions o millorar les tecnologies de quiròfan són algunes de les idees sorgides aquest any del programa de postgrau d·HEALTH Barcelona, que ha posat en valor el potencial de la innovació en salut en un context de pandèmia com la del SARS-CoV-2.

Biocat llança la vuitena edició del programa amb unes xifres que avalen el seu èxit: el 95% dels alumnes de totes les edicions han trobat feina en el sector salut i un 30% dels graduats lideren el seu propi negoci.

La nova edició, que començarà el 8 de gener del 2021, es reduirà de 9 a 6 mesos, tindrà lloc a la BCN Tech City i comptarà amb la col·laboració del Barcelona Institute of Science and Technology, que atorgarà beques a la seva comunitat. A més, com a novetat es treballarà per a que un dels projectes desenvolupats se centri en una àrea clínica relacionada amb col·lectius minoritaris o en risc d’exclusió social.

Les inscripcions per a la nova edició ja estan obertes i inclouen un 10% de descompte per als matriculats abans de l’1 de setembre.

Consulteu més informacióPremis Àlex Casta

Premis Àlex Casta

Vols millorar la competitivitat del teu projecte i donar-li més visibilitat? Si ets una startup del sector salut amb menys de 5 anys i seu a Catalunya, participa en els Premis Àlex Casta: tens 5 minuts per demostrar que tens el millor pitch de la BioRegió!.

Els Premis Àlex Casta són una iniciativa conjunta de l'ecosistema en record del Dr Àlex Casta, reconegut professional del sector de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya que ens va deixar el desembre de 2018. L’Àlex havia ocupat posicions de responsabilitat a Biocat, Caixa Capital Risc i UPF Ventures, a més de fundar l’startup RadisMed.

A través dels Premis Àlex Casta es vol impulsar el talent, donar visibilitat i incentivar l’emprenedoria dins la BioRegió de Catalunya. Els premis tindran lloc durant l’acte de presentació de l’Informe de la BioRegió que tindrà lloc el proper 28 de setembre a Barcelona, on es reuniran els professionals del sector.

La data límit per presentar la teva candidatura és el 24 de juliol 2020.

La data de l'esdeveniment és el 28 de setembre 2020.

Consulteu més informacióPrograma UdL-Impuls 2020-22

UdL-Impuls

El programa UdL-Impuls, posat en marxa des del 2010, té com a finalitat impulsar l'activitat de col·laboració en projectes d'R+D+i en els àmbits estratègics del Pla de Recerca de la UdL: Agroalimentació, Biomedicina, Tecnologia i Sostenibilitat, i Desenvolupament Social i Territorial, entre grups i centres de recerca de la UdL i les empreses o entitats d'àmbit social no vinculades amb la UdL amb l'objectiu de fomentar la creació d'ocupació de doctors i tecnòlegs que puguin contribuir en el desenvolupament de solucions innovadores en el marc de l'estratègia RIS3CAT i en els àmbits estratègics esmentats.

En la present convocatòria es preveu la concessió de dos ajuts per al desenvolupament de projectes destinats a la validació de coneixements generats en tesis doctorals per a un període màxim de dos anys, en el marc d'un conveni amb Banco Santander.

Els ajuts van dirigits a investigadors/es postdoctorals novells amb resultats de recerca de les seves tesis en nivell TRL3 o superior, que requereixen una fase de validació i/o demostració per a aconseguir nivells d'aplicabilitat superiors. La repercussió que es derivi del projecte a realitzar fa que es puguin considerar també com a beneficiaris de l'ajut tant el grup de recerca al qual pertany l'investigador novell com l'empresa on realitzi el projecte i, per extensió, el sector empresarial que correspongui.

El termini de presentació de candidatures està obert fins al 30 de setembre de 2020.

Consulteu més informació