Un web interactiu recull la productivitat científica de la UdLLa Universitat de Lleida (UdL) disposa d’un web interactiu que recull la productivitat científica del seu personal investigador. La informació està organitzada per facultats, departaments, àrees de coneixement i centres de recerca de la UdL i també inclou els centres associats. A més, també permet fer cerques de cada investigador i veure’n el nombre de publicacions totals, el nombre de cites rebudes i la mitjana de cites per article, entre altres factors.

Aquest web interactiu ha estat desenvolupat pel grup de recerca «Models psicobiològics de la personalitat: neurotransmissió i genètica de la conducta», dirigit pel catedràtic Anton Aluja, amb el suport dels vicerectorats de Recerca i de Política Científica i Tecnològica.

Consulteu més informació.