Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" 2013


Programa d'Emprenedoria Social

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" té com a finalitat donar suport als emprenedors i empreses socials en "fase llavor". Es dirigeix a empreses socials de nova creació, empreses socials joves i empreses socials amb noves línies de negoci.

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" vol assolir els objectius següents:

- Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació.
- Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores.
- Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació.
- Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses.
- Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.

El suport econòmic plantejat en aquesta convocatòria vol contribuir a finançar les primeres despeses a les quals s'ha de fer front en un projecte "llavor". Per aquest motiu, l'Obra Social "la Caixa" aporta un ajut per un import màxim de 25.000 euros per iniciativa.

El termini de presentació dels projectes comença el dia 19 de setembre i s'acaba el 21 d'octubre de 2013.

Consulteu més informació.