ACCIÓ i CDTI presenten les estratègies i instruments per impulsar la innovació empresarial a Catalunya


Jornada

ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana, va organitzar el passat dijous la jornada informativa “Estratègia i instruments per a la innovació empresarial” que va comptar amb la participació del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). L’objectiu de la sessió va ser donar a conèixer a les empreses catalanes l’estratègia d’innovació empresarial a Catalunya, així com els principals instruments de finançament del CDTI per a projectes d’R+D+i.

La jornada va comptar amb la participació del director general d’Indústria, Antoni Ma. Grau i la directora general del CDTI, Elisa Robles. Va acollir més de 100 empresaris relacionats amb l’àmbit tecnològic, científic i empresarial català. A l’acte també va intervenir l’empresa PROMAUT, que ha rebut suport financer per part d’aquestes dues entitats en el desenvolupament dels seus projectes.

Durant la seva intervenció, Grau va explicar l’estratègia de la innovació empresarial a Catalunya, incidint en la importància del procés d’integració de la xarxa TECNIO, formada per 89 centres d’investigació, tecnològics i universitaris. Actualment s’està treballant amb la integració dels centres ASCAMM i Leitat d’una banda, i del Cimne (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria), el CTM Centre Tecnològic i Barcelona Media, per l’altra, amb l’objectiu de convertir-se en socis ideals per a l’empresa innovadora catalana.

Per la seva part, el CDTI aquest any 2013 compta amb un pressupost aproximat de 1.000 milions d’euros per finançar projectes d’R+D+i. Robles va destacar el paper de l’organisme per cobrir les necessitats econòmiques de les empreses en totes les seves fases, a través de l’entrada de capital, plans d’inversió i de desenvolupament per empreses ja existents, així com donar suport a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (a través de les ajudes Neotec), a més de la gestió de programes internacionals.

A més, el CDTI també vol incentivar les empreses a presentar projectes d’innovació al Programa Marc europeu Horizon 2020. Des de la seva creació el 1977, el CDTI ha concedit més de 12.300 milions d’euros a 14.000 empreses innovadores.

L’enginyeria catalana Promaut rep el suport d’ACCIÓ i del CDTI en el desenvolupament de projectes d’R+D+i

Durant la jornada, el director general de negoci de l’empresa Promaut, Joan Matutano, va explicar el suport rebut des d’ACCIÓ per al desenvolupament del pla estratègic de la companyia, a través d’assessorament en la orientació dels seus projectes d’innovació i en la cerca de socis industrials i de centres tecnològics.
Promaut és una enginyeria elèctrica especialitzada en l‘automatització, control i supervisió de processos. Va iniciar la seva activitat el 1995 i compta amb una facturació global de més d’11 milions d’euros.

Consulteu més informació.