Els centres TECNIO de la UdL, una aposta per la recerca aplicada i la transferència tecnològica


Logo TECNIO

Quatre centres d'innovació tecnològica de la Universitat de Lleida pertanyen des de l'any 2006 a TECNIO, la xarxa impulsada per ACCIÓ, l'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. TECNIO aglutina Centres Tecnològics i Centres de Recerca amb vocació en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya i amb l'objectiu de generar un mercat tecnològic català que aporti competitivitat a l'empresa.

Aquests centres desenvolupen la seva activitat de forma diversificada, especialment mitjançant col·laboracions, tant nacionals com internacionals, però sempre amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català. Els àmbits tecnològics en els quals desenvolupen la seva activitat són diversos i alhora complementaris entre ells. El centre DBA destaca en els àmbits de les Tecnologies de l'alimentació i Tecnologies químiques, el centre GREA en els de Tecnologies de la informació i comunicació, al centre NUTREN són experts en les Tecnologies de l'alimentació, Biotecnologia i Ciències de la Salut, i GRIHO en l'àmbit de les Tecnologies de la informació i comunicació.

Durant el 2012, els centres TECNIO de la UdL han ingressat 1'2 milions d'euros pel desenvolupament d'activitats de R+D, dels quals un 60% corresponen al desenvolupament d'aquestes activitats conjuntament amb empreses, resultats que es consideren molt positius. També cal destacar la generació de 2 patents i de 2 iniciatives de creació d'empresa de base tecnològica (EBT), encara no materialitzades. Els centres apleguen en el seu conjunt un total de 85 persones, de les quals un 43% són doctors.

Tot i el context de crisi, els centres TECNIO de la UdL han seguit mantenint els nivells d'excel·lència i qualitat diferencials marcats per ACCIÓ gràcies a la fidelització dels seus clients i per la seva aposta per la internacionalització.

TECNIO s'ha convertit en un agent clau en el procés de transferència tecnològica a Catalunya. Situada al costat de la ciència i el coneixement, la xarxa és un element bàsic per a l'estímul de les sinèrgies entre el món de la recerca -en el si de les universitats i els centres tecnològics- i el món empresarial.

Consulteu més informació.