Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL | Trampolí Tecnològic de la Universitat de Lleida

Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL


Càtedra Santander

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banc de Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

Els objectius generals de la CEU-UdL són els següents:

- Fer de la Universitat de Lleida una “universitat emprenedora” que esdevingui un referent en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
- Posar a disposició dels estudiants de la UdL el coneixement, els instruments i els recursos necessaris per facilitar el procés de creació dels seus projectes empresarials.
- Sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en relació a l’emprenedoria i implementar noves iniciatives, tot donant-li un tractament integral.
- Contribuir a la responsabilitat de la UdL en el desenvolupament econòmic del territori.
- Promoure la creació de llocs de treball qualificats i d’empreses amb capacitat de creixement.
- Participar activament en les xarxes de relacions al voltant de l’emprenedoria i iniciar contactes tant amb altres universitats emprenedores com amb entitats de promoció econòmica, amb l’objectiu d’aplicar a la UdL les iniciatives més innovadores que sorgeixin en aquest àmbit.
- Incentivar la recerca vinculada a l'emprenedoria i a la creació d'empreses.

En definitiva, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa treballar per a que la UdL esdevingui una universitat emprenedora al servei dels seus estudiants i graduats i al servei de la societat, posant l’atenció no només en la docència i en la recerca, sinó també en la tercera missió de la universitat, tot implicant-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn.

Per conèixer els objectius, línies de treball, activitats i projectes podeu visitar la pàgina web de la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària.