Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL


Càtedra Santander

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banc de Santander que té per objectiu fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, organitzar activitats de formació, promoure la comunicació i difusió de notícies, activitats, seminaris, cursos i premis relacionats amb l’emprenedoria, potenciar la recerca en l’àmbit de l’emprenedoria i de la creació d’empreses i oferir assessorament inicial i acompanyament en els primers estadis de vida de les empreses impulsades per membres de la comunitat universitària.

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa ser un dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL, potenciant la transversalitat i treballant conjuntament amb la resta d’unitats de la universitat, així com amb entitats territorials de foment de l’emprenedoria.

Els objectius generals de la CEU-UdL són els següents:

- Fer de la Universitat de Lleida una “universitat emprenedora” que esdevingui un referent en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.
- Posar a disposició dels estudiants de la UdL el coneixement, els instruments i els recursos necessaris per facilitar el procés de creació dels seus projectes empresarials.
- Sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en relació a l’emprenedoria i implementar noves iniciatives, tot donant-li un tractament integral.
- Contribuir a la responsabilitat de la UdL en el desenvolupament econòmic del territori.
- Promoure la creació de llocs de treball qualificats i d’empreses amb capacitat de creixement.
- Participar activament en les xarxes de relacions al voltant de l’emprenedoria i iniciar contactes tant amb altres universitats emprenedores com amb entitats de promoció econòmica, amb l’objectiu d’aplicar a la UdL les iniciatives més innovadores que sorgeixin en aquest àmbit.
- Incentivar la recerca vinculada a l'emprenedoria i a la creació d'empreses.

En definitiva, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL es proposa treballar per a que la UdL esdevingui una universitat emprenedora al servei dels seus estudiants i graduats i al servei de la societat, posant l’atenció no només en la docència i en la recerca, sinó també en la tercera missió de la universitat, tot implicant-se en el desenvolupament econòmic de l’entorn.

Per conèixer els objectius, línies de treball, activitats i projectes podeu visitar la pàgina web de la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària.