Premi Joven Empresa Innovadora 2013


Premio Joven Empresa Innovadora

Amb el Premi Jove Empresa Innovadora es pretén reconèixer la creació de noves empreses en sectors de creixement econòmic a Espanya. Es valoraran, per tant, aspectes com: lideratge emprenedor, compromís social, creació de treball, productes i contribució a la generació del teixit en sectors estratègics.

Els premis estan dirigits a iniciatives empresarials innovadores constituïdes des de l'1 de gener de 2007.

S'atorgarà un primer premi nacional de 6.000 euros.

Tota la documentació relativa al Premi (bases i formulari d'inscripció) es troba disponible en www.jovenempresainnovadora.com.

El termini per participar finalitza el dia 7 de juny de 2013.

Consulteu més informació.