Premi Joven Empresa Innovadora 2013 | Trampolí Tecnològic de la Universitat de Lleida

Premi Joven Empresa Innovadora 2013


Premio Joven Empresa Innovadora

Amb el Premi Jove Empresa Innovadora es pretén reconèixer la creació de noves empreses en sectors de creixement econòmic a Espanya. Es valoraran, per tant, aspectes com: lideratge emprenedor, compromís social, creació de treball, productes i contribució a la generació del teixit en sectors estratègics.

Els premis estan dirigits a iniciatives empresarials innovadores constituïdes des de l'1 de gener de 2007.

S'atorgarà un primer premi nacional de 6.000 euros.

Tota la documentació relativa al Premi (bases i formulari d'inscripció) es troba disponible en www.jovenempresainnovadora.com.

El termini per participar finalitza el dia 7 de juny de 2013.

Consulteu més informació.