Full de ruta del Govern en matèria de recerca per a la nova legislatura


Full de ruta

El dijous 4 d'abril el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va comparèixer davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya per explicar els objectius i les actuacions del Departament en l'àmbit d'universitats i recerca.

Pel que fa a les polítiques de recerca que es desenvoluparan durant aquesta legislatura, se centraran a consolidar els tres grans eixos que han marcat les polítiques dels darrers anys: la captació i retenció de talent, el sistema de centres de recerca i la construcció en el territori d'infraestructures singulars amb capacitat vertebradora:

- El conseller va anunciar que es mantindrà l'esforç pressupostari en el Programa ICREA d'atracció i retenció de talent competitiu internacionalment. En aquest sentit, va esmentar diverses dades que avalen aquesta aposta.

- En l'àmbit dels centres de recerca, la intenció del Govern és continuar amb l'aposta per un sistema propi de centres basat en un model de gestió que garanteix la seva autonomia, eficiència, flexibilitat i obertura. Es continuarà apostant per processos d'avaluació mitjançant comitès científics externs, d'acord amb procediments i estàndards internacionals, i també es continuarà protegint la seva autonomia financera i la contractació de personal científic de primer nivell, com es va fer amb la introducció d'una exempció dels articles 64 a 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

- Pel que fa a les grans infraestructures científiques, el conseller va destacar el bon estat de funcionament del sincrotró Alba i les millores introduïdes en la potència del supercomputador Mare Nostrum 3 del Barcelona Supercomputing Center. D'altra banda, també es va remarcar l'activitat del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica.

Pel que fa al sistema català d'R+D, es continuarà desplegant el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i, amb la finalitat de desplegar les competències estatutàries en matèria de recerca, garantir la política científica i reforçar l'autonomia de les entitats de recerca catalanes, el conseller va confirmar que properament es trametrà al Parlament el projecte de llei de la primera Llei de la ciència catalana. Del sistema català de recerca i innovació, Mas-Colell va destacar que tenia riquesai diversitat, però alhora també complexitat, i es va referir a la seva necessària reordenació per millorar-ne l'eficiència organitzativa. Va esmentar el programa SUMA, dissenyat per per incentivar les aliances dins el sistema, que ja té un cert recorregut d'èxit . El conseller també va esmentar altres iniciatives puntuals que es posaran en marxa durant la legislatura, com el programa Prova't, per finançar actuacions de prototipatge i transferència de resultats de la recerca o l'impuls a projectes d'atracció d'inversió de valor afegit elevat, com el projecte Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard).

Un altre bloc destacat va ser el que feia referència a la transferència de coneixement. Aquí el conseller va destacar, entre altres mesures i actuacions que es duran a terme, el programa de doctorats industrials, que ja s'ha posat en marxa en fase pilot, i que té la finalitat de promoure aliances entre empreses i universitats i fer possible, a la vegada, desenvolupar projectes mitjançant la incorporació d'estudiants de doctorat a les empreses.

Finalment, en el bloc destinat a internacionalització, el conseller es va referir a la participació catalana en els projectes capdavanters de la Unió Europea, com les comunitats europees de coneixement i innovació (KIC) de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, el projecte Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) o els dos projectes Future Emerging Technologies o FET Flagships, sobre el grafè i el cervell humà, i va destacar la capacitat de Catalunya per atraure fons europeus competitius per a la recerca.

Mas-Colell va cloure la seva intervenció fent referència al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, dotat en un principi amb 70.000 milions d'euros per a R+D+i, i a l'Estratègia regional d'especialització intel·ligent en recerca i innovació (RIS3), com dues oportunitats per a Catalunya, atès que les polítiques i actuacions que s'estan duent a terme a Catalunya en matèria de recerca, també en col·laboració amb el Departament d'Empresa i Ocupació, estan totalment alineades amb l'estratègia europea de recerca i ens situen en una molt bona posició.

Consulteu més informació.