Aprovat el document de treball del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement


PNSC

El PN@SC esdevé el marc de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació que contribueixin a què el percentatge d'activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

El principal objectiu del PN@SC és avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials, ja que el coneixement defineix la qualitat de vida d'una societat.

En una primera fase, fixada en el quinquenni 2020-2024, el PN@SC-Estratègia 2024 estableix assolir una despesa global total en R+D+I del 2,12% del PIB català, amb un increment de la despesa pública que passi del 0,58% al 0,75% i amb un augment de la despesa privada del 0,94% actual a l’1,37% del PIB, el que ens permetrà igualar-nos a la mitjana actual de la UE.

Pel fa a l’impacte indirecte, el PN@SC-Estratègia 2024 incrementarà de forma substancial el percentatge d’ocupació i producció basada en el coneixement fins arribar als valors de les economies més avançades a escala europea. Concretament, prop de 7.000 nous investigadors i la creació de més del doble de llocs de treball indirectes. En definitiva, s’espera un increment de l’1% dels assalariats a Catalunya i una ocupació total en l’àmbit de R+D+i per sobre del 2% del total d’ocupats al nostre país.

El document final del PN@SC, que serà lliurat al Govern, recull 84 accions, entre les quals destaquen, entre altres:

- Millorar l’equitat de l’educació superior a Catalunya per mitjà del sistema de beques públiques.

- Dissenyar i implementar un sistema de formació contínua superior, per donar resposta a les necessitats socials actuals, vehicular la innovació empresarial i reduir la bretxa digital.

- Convergir cap a un percentatge d’ocupació en serveis intensius en coneixement respecte al total de l’ocupació similar als països europeus de la dimensió i la competitivitat de Catalunya.

- Promoure i consolidar el creixement d’EURECAT com a centre tecnològic català perquè assoleixi unes dimensions i un impacte relatius similars als dels centres tecnològics internacionals de referència.

- Consolidar la xarxa de centres TECNIO i el suport d’altres estructures, com ara els parcs científics i tecnològics o altres organismes com a estructures de transferència.

Aquest Pacte ha estat liderat pel Departament d’Empresa i Coneixement, i ha comptat, durant més d’un any de treball, amb la participació dels representants de l’àmbit de recerca i innovació, teixit social i empresarial i món universitari.

Consulteu la notícia
Consulteu el document final