Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2019


Baròmetre Innovació

El Baròmetre de la Innovació que elabora ACCIÓ anualment presenta en aquesta edició noves dades sobre l’activitat innovadora entre les empreses catalanes.

Entre les conclusions principals, destaca l’augment del percentatge d’empreses que han adquirit o desenvolupat R+D l’any 2019 fins al 24,2%; un percentatge superior al de l’any 2018 (20,5%).

En termes d’activitat innovadora, el nombre d’empreses que ha realitzat algun tipus d’activitat innovadora es manté per damunt el 50%. Per trams d’edat, les empreses més madures (de més de 50 anys) són les que presenten un creixement més alt de la innovació.

Pel que fa a la tipologia d’innovació, la pràctica totalitat de les empreses catalanes amb activitat innovadora ha innovat en procés de negoci el 2019, principalment en administració i gestió, màrqueting i venda i sistemes d’informació i comunicació.

Un dels creixements més destacats del Baròmetre de la Innovació és la incorporació de noves tecnologies. El 16% de les empreses catalanes ha incorporat alguna de les noves tecnologies el 2019, un percentatge superior al de 2018 (12,8%). El big data segueix sent la tecnologia més incorporada però la internet de les coses i la realitat augmentada són les que més creixen.

També cal tenir en compte que el 12,7% de les empreses innovadores s’han incorporat a plataformes digitals de venda en línia i són principalment empreses exportadores.

En aquesta mateixa línia, segueix la vinculació entre innovació i internacionalització: per un costat, més de la meitat de les empreses innovadores ha exportat el 2019 i, per l’altre, només el 20,4% de les empreses que no innoven, exporten.

Cal destacar l’increment de la formació en innovació durant el 2019: el 75,8% de les empreses innovadores ha format el seu personal en innovació, un percentatge superior a l’any anterior (63,2%).

Finalment, augmenta el percentatge d’empreses que col·laboren en la innovació fins al 53,8% el 2019. En aquest sentit destaca el creixement de la cooperació amb els centre de recerca, universitats i altres centres tecnològics (del 17,7% al 23,3%).

El Baròmetre de la Innovació té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya.

Consulteu més informació