Programa d'Emprenedoria Corporativa


Programa Emprenedoria Corporativa

En l'entorn actual, les empreses mitjanes i grans necessiten innovar per no perdre competitivitat i les petites i de nova creació, necessiten arribar al mercat en les millors condicions i en el menor temps possible. Una manera d'aconseguir-ho és a través de dinàmiques d'innovació oberta i amb projectes de creixement col·laboratiu.

En aquest context, ACCIÓ posa en marxa el nou Programa d'Emprenedoria Corporativa, basat en el Corporate Venturing, amb l'objectiu d'afavorir la connexió entre empreses, investigadors i start-ups. i trobar sinergies que els permetin desenvolupar projectes col·laboratius de creixement, fomentant així l'adquisició de coneixement i la millora de la competitivitat.

Aquest programa va dirigit a:

- Empreses grans i mitjanes amb voluntat i capacitat d'invertir en projectes que donin resposta als seus reptes d'innovació i creixement.
- Investigadors, start-ups i pimes amb projectes innovadors que vulguin fer créixer la seva empresa i estiguin disposades a ser invertides per una gran o mitjana empresa consolidada.

Com funciona?

- Fase 1: Crida de reptes
- Fase 2: Incorporació dels reptes al mercat
- Fase 3: Crida de projectes
- Fase 4: Selecció de projectes
- Fase 5: Avaluació i decisió de col·laboració

Si vols participar:

a) Convocatòria de captació de reptes
Obert el període de participació per presentar el teu repte fins el 31/12/2014.
Aquesta primera fase va dirigida a captar els reptes d'innovació i creixement d'empreses mitjanes o grans amb capacitat i voluntat d'invertir en projectes externs que puguin donar resposta a aquests reptes.

b) Convocatòria de projectes en resposta als reptes
Un cop rebuts i avaluats els reptes, ACCIÓ farà una primera selecció i els farà públics a través de la seva web web. Posteriorment, s'obrirà una convocatòria per tal que les start-ups, els investigadors i les pimes interessades puguin presentar la seva proposta de projectes en resposta als reptes publicats.
La data prevista per a la publicació d'aquesta primera convocatòria serà el 15 d'octubre de 2014.

Consulteu més informació.