IV Convocatòria Fons d'Emprenedors Repsol


Fons d'Emprenedors Repsol

Ja està obert el termini per inscriure's a la quarta convocatòria del Fons d'Emprenedors de Repsol. Aquest fons privat promou el desenvolupament de projectes orientats a aportar millores en l'ús eficient i l'energia i els recursos naturals, mitjançant la convocatòria d'un procés de presentació i selecció de projectes.

En la convocatòria podran participar totes aquelles persones físiques majors d'edat, així com qualsevol persona jurídica legalment constituïda, de qualsevol nacionalitat, i que siguin titulars d'un projecte empresarial que destaqui per utilitzar procediments, processos, tecnologies, etc., que impliquin aportacions significatives en l'àmbit de l'eficiència energètica i l'energia.

El Fons d'Emprenedors ofereix a cadascun dels projectes que vagin a ser incubats formació i assessorament tecnològic, empresarial i legal, coordinat per un equip de tutors, a més de suport econòmic, que oscil·larà entre 6.000 i 12.000 euros al mes fins a un màxim de 24 mesos.

A més, el Fons d'Emprenedors també seleccionarà un màxim de cinc idees a les que assessorarà i donarà suport econòmic de 2.000 euros al mes durant 12 mesos perquè assoleixin la maduració necessària per a la seva presentació a un futur procés d'incubació.

Aquesta iniciativa de la Fundació Repsol s'emmarca en l'estratègia Repsol d'impulsar el desenvolupament de projectes innovadors en l'àmbit de l'energia i s'integra dintre dels seus compromisos de millora de la sostenibilitat dels models energètics actuals.

Repsol pretén que els projectes empresarials que es desenvolupin, recolzats pel Fons d'Emprenedors Fundació Repsol, a més de generar activitat econòmica, aportin valor, generin ocupació i millorin la competitivitat i la sostenibilitat de l'economia espanyola.

El termini finalitza el 15 de novembre de 2014.

Consulteu més informació.