Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" 2014


Programa Emprenedoria Social

Amb el desenvolupament d'aquest programa, l'Obra Social "la Caixa" aposta per donar suport a emprenedors i empreses socials sostenibles, d'acord amb el seu compromís de donar oportunitats a les persones i col·laborar en la solució de les necessitats socials.

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" vol assolir els objectius següents:
- Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació.
- Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores.
- Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació.
- Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses.
- Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials.

El programa s'adreça a empreses socials de nova creació, empreses socials joves i entitats socials que inicien la seva primera o nova línia de negoci.

El termini per presentar els projectes finalitza el 21 d'octubre de 2014.

Consulteu més informació.