Programa MAP EADA-ACCIÓ


Programa MAP

El Programa MAP (Market Assessment Program) és un programa d'assessorament i suport a la innovació que té la missió de portar al mercat els projectes d'investigació.

L'output del projecte és un Pla de Negoci complet i, com a conseqüència del resultat dels treballs, els millors projectes poden ser seleccionats per ser recolzats per la Iniciativa de Capital Llavor d'EADA, per les acceleradores actualment ja existents en l'ecosistema emprenedor participants en el programa Star-Up Catalonia d'ACCIÓ.

L'outcome del Programa és la presentació d'un grup de projectes i star-ups a grups de potencials inversors interessats que decideixin aportar els recursos que aquells necessiten per començar la seva etapa de creixement i desenvolupament.

Aquest programa es dirigeix a investigadors que vulguin crear una empresa de base tecnològica (EBT) i a emprenedors que hagin creat empreses de base tecnològica recentment i necessitin validar la seva oportunitat de negoci, així com fer un business plan exhaustiu.

El termini per presentar propostes finalitza el 23 d'octubre de 2014.

Consulteu més informació.