Convocatòria oberta Nuclis d'R+D d'economia circular d'ACCIÓ


Nuclis R+D

La línia de subvencions per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental per a l'any 2020 té com a objectiu la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus.

Les empreses poden optar als ajuts amb projectes d’R+D que els ajudin a implantar l'economia circular en els seus processos o a desenvolupar tecnologia innovadora per a tercers.

La quantitat destinada a la línia d'ajuts, que finança l’ARC, del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través d’un conveni amb ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement-, és d’1,5 milions d’euros. Aquesta quantitat prové del fons del cànon de residus industrials.

En base a la convocatòria, se subvencionaran projectes:

- En els quals el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia.
- Que generin el mínim de residus possible
- Que caminin cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
- Millorin els processos de tractament de residus amb per recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Els projectes es poden presentar de forma individual. Poden ser projectes a implantar en les instal·lacions pròpies de l’empresa beneficiària, o on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a una tercera.

Es prioritzaran els ajuts amb un major impacte del projecte en la prevenció i gestió dels residus en l'àmbit de l'economia circular a Catalunya i major rellevància ambiental. També es tindrà en compte en la valoració la qualitat científica i tecnològica del projecte, el seu pla d’implementació i altres impactes del projecte com ara la generació de llocs de treball o la inversió industrial associada.

La convocatòria estarà oberta fins al 29 de setembre de 2020.

Consulteu més informació