La UdL obté sis ajuts del Programa Indústria del Coneixement per al desenvolupament de projectes d’innovació


IdC

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut finançament per al desenvolupament de sis projectes innovadors en el marc del programa Indústria del Coneixement, que promou l'AGAUR i que té per objectiu impulsar l’arribada al teixit productiu del coneixement generat en l’entorn científic.

La UdL es va presentar a la convocatòria amb sis projectes Llavor, cinc dels quals han estat concedits per valor de 20.000€ cadascun, i amb quatre projectes Producte, un dels quals ha estat concedit per valor de 100.000€. De la convocatòria d’Ajuts d’Indústria del Coneixement per a l’any 2019, la Universitat obtindrà en total 200.000€ d’aquest programa, cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020).

Els cinc projectes de la UdL inclosos en la modalitat LLAVOR, destinada a finançar projectes d'innovació que es troben a les fases inicials de maduresa tecnològica són:

MithrAtaxia

L’objectiu del projecte MithrAtaxia, liderat pel Dr. Joaquim Ros i pel Dr. Fabien Delaspre com a científic emprenedor, del Grup de Recerca Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu, és aportar una nova solució pel tractament de l’atàxia de Friedreich, una malaltia hereditària neurodegenerativa que actualment no té cura o tractament efectiu. La malaltia se sol manifestar abans del final de la pubertat i l’esperança de vida oscil·la entre els 40-50 anys. Amb aquest projecte es pretén validar, en cultius cel·lulars de cardiomiòcits i en un nou model animal de la malaltia, els efectes protectors d’un fàrmac aprovat pel tractament de certs tipus de càncer per al seu ús en l’atàxia de Freidreich.

REWOP

El projecte REWOP, liderat per la Dra. Anna Bacardit i per Mercè Solé com a científica emprenedora, del Grup de Recerca A3 Leather Innovation Center, pretén l'estudi d'un residu del procés d'extracció d'oli d'oliva, la remòlta, per a la seva reutilització en la indústria de la pell. El projecte proposa noves estratègies en el marc de l’economia circular, i estableix noves sinergies entre la indústria de la pell i la indústria d’extracció d’oli d’oliva. Els seus resultats permetran una millora de l’eficiència ecològica, reduint l’impacte ambiental de dues maneres: reutilitzar residus problemàtics com la remòlta i evitar l’ús de productes químics en les formulacions d’adobament de la pell.

Lignin from olive pomace as a soil bio-enhancer for agricultural activities

La proposta principal d’aquest projecte, liderat pel Dr. Ramon Canela i pel Dr. Enrique Cequier com a científic emprenedor, del Grup de Recerca de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris (DBA), és l’obtenció de lignina de la sansa de l’oliva i la seva transformació cap a un producte que pugui substituir els compostos lignosulfonats que actualment s’utilitzen en formulacions de fertilitzants per a sòls agrícoles. Amb aquest enfocament es busca una alternativa de més valor afegit a la gestió de la sansa d’oliva. A més a més, el projecte, aposta per una economia més sostenible aplicant els principis d’economia circular.

Microsampling

El projecte Microsampling, liderat pel Dr. Manel Portero i per la Dra. Èlia Obis com a científica emprenedora, del Grup de Recerca Fisiopatologia Metabòlica, proposa dissenyar una prova i un dispositiu diagnòstic que permeti estratificar i personalitzar el tractament amb isoflavones per tal de millorar la salut i el benestar de la dona durant la menopausa. Les isoflavones, presents a verdures i determinats llegums, s'han utilitzat com a alternativa al tractament hormonal habitual. No obstant, els seus beneficis estan limitats per la presència d’una determinada microbiota intestinal. Amb aquest projecte es dissenyarà un test i un dispositiu de micromostreig que permeti una identificació de les portadores d’aquesta microbiota, i en conseqüència, una individualització del tractament amb isoflavones, com a part de la medicina personalitzada.

HOLOBIPV

El projecte HOLOBIPV, liderat pel Dr. Daniel Chemisana i pel Dr. Alberto Riverola com a científic emprenedor, del Grup de Recerca Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar, té com a objectiu desenvolupar un prototip d’un concentrador hologràfic fotovoltaic per integració en edificis (HOLOBIPV) que controli la il·luminació, integri els elements fotovoltaics i sigui totalment transparent. El prototip s'avaluarà completament a l'exterior (generació d'electricitat, control d'il·luminació i reducció de la demanda d'energia). Els resultats obtinguts proporcionaran xifres altament representatives de la viabilitat tecnològica del sistema desenvolupat. HOLOBIPV és una tecnologia prometedora i estratègica que pot abordar simultàniament els requisits d'una major presència d'energies renovables en edificis i una millor eficiència energètica.

D’altra banda, Lip-PCM és el projecte que ha obtingut finançament en la modalitat PRODUCTE, destinada a finançar l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació. El projecte, liderat per la Dra. Luisa F. Cabeza i el Dr. Edinson Yara com a científic emprenedor, del Grup de Recerca GREiA i del Grup de Recerca DBA respectivament, té com a objectiu validar la viabilitat tècnica i comercial d’un nou material basat en bio-PCMs, obtingut a partir d’olis i greixos produïts de baix valor comercial, com els que es troben en els subproductes d’origen animal no destinats al consum humà (SANDACH). Aquest material presentaria un valor afegit derivat de la seva elevada biodegradabilitat, cosa que el proporcionaria d’avantatges competitius vinculats al marc regulador actual. L’aplicació del producte a desenvolupar pretén respondre a dos dels principals reptes mundials: millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO2.

Amb el suport de:

AGAUR    Secretaria universitats    Feder