Informe "Mujeres e Innovación 2020"


Informe

L'Observatori Dones, Ciència i Innovació ha presentat el primer informe ‘Dones i Innovació’, una nova sèrie amb la qual es pretén informar sobre la situació de les dones i d'aspectes relatius a la igualtat de gènere en l'àrea de la innovació, des dels recursos humans en ciència i tecnologia, l'emprenedoria femenina, o els llocs de direcció en empreses, fins a dades més específiques sobre l'accés a programes de l'Administració General de l'Estat per al foment de la innovació i l'emprenedoria, sobre activitats de recerca i transferència, i sobre participació en òrgans de decisió i consulta relacionats amb les polítiques de ciència i innovació.

Les dades recopilades mostren l'existència d'importants desequilibris i reforcen la necessitat de desenvolupar un nou monitoratge sobre la innovació amb perspectiva de gènere, que ajudi a fer un seguiment de la situació i dels avanços i mesures impulsades.

L'Observatori Dones, Ciència i Innovació va ser creat en Consell de Ministres el 23 de novembre de 2018 amb l'objectiu d'analitzar la situació de les dones en l'àmbit de la recerca i la innovació, fomentar la realització de polítiques públiques i actuacions d'igualtat de gènere i promoure la millora de la situació de les dones en el sistema espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Consulteu l'Informe.