Catalunya encapçala el rànquing regional del total de sol·licituds de patent d'origen espanyol presentades a l'EPO


Patents

L'Oficina Europea de Patents (OEP) ha publicat les dades estadístiques corresponents a l'Índex de Patents 2019 que recull el nombre de sol·licituds de patent europea presentades en aquesta oficina durant l'any passat 2019.

En el cas particular d'Espanya, les sol·licituds de patent europea d'empreses i inventors d'origen espanyol van créixer un significatiu 6%, la qual cosa confirma la tendència reflectida durant els últims 5 anys de creixement continu situant a Espanya en el lloc 15 del top dels 50 països que més sol·licituds presenten davant la OEP. Es van presentar 1.887 sol·licituds de patent europea d'origen espanyol (s'inclou en aquesta magnitud sol·licituds de patent europea directes presentades davant la OEP i les sol·licituds internacionals PCT que han entrat en fase regional en la OEP durant el període d'estudi) el que representa un nou rècord de sol·licituds presentades davant la OEP, reflex de les inversions a llarg termini en R+D i del grau d'internalització de les empreses espanyoles.

El Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) ha tornat a ser el primer sol·licitant espanyol de patents europees davant la OEP, seguit de la Fundació Tecnalia Research & Innovation i Telefónica.

A Espanya són la indústria farmacèutica, el transport i la tecnologia mèdica els sectors tecnològics que més sol·licituds de patent europea presenten.

Quant a regions, la Comunitat Autònoma que presenta més sol·licituds de patent europea és Catalunya, seguida de la Comunitat de Madrid i del País Basc. El major creixement es va registrar en la Comunitat Autònoma d'Aragó (+232,5%, passant de la presentació de 40 sol·licituds de patent europea en 2018 a 133 en 2019).

Consulteu la notícia