Programa EcoEmprendedorXXI


EcoEmprendedorXXI

EcoEmprenedorXXI té l'objectiu de donar suport a la creació d'empreses de base tecnològica dins l'àmbit de les tecnologies netes en el seu sentit més ampli: energies renovables, eficiència energètica, mobilitat sostenible, gestió del cicle de l'aigua i gestió dels residus.

El programa es dirigeix a titulats universitaris, investigadors, professors, doctors i emprenedors que tinguin una idea de negoci o empresa en fase inicial i vulguin explorar la seva pròpia capacitat emprenedora per crear i posar en marxa una activitat empresarial pròpia, bé com una spin-off de la seva institució o bé de forma independent.

Fins a dia d'avui han participat un total de 40 iniciatives emprenedores, de les quals 30 s'han constituït com a empresa i 7 estan en procés.

El període d'inscripció al programa EcoEmprendedorXXI finalitza el 10 de maig de 2015.

Consulteu més informació.