El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme destina més de 98M€ per finançar a pimes, empreses tecnològiques i joves emprenedors


MINETUR

El Consell de Ministres ha aprovat un acord per la signatura de tres convenis entre el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i Enisa pel finançament de projectes empresarials promoguts per petites i mitjanes empreses, empreses de base tecnològica i joves emprenedors amb l'objectiu d'impulsar la creació, creixement i consolidació d'empreses i contribuir així a la generació d'ocupació.

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha destinat 98'3 milions d'euros i s'estima que es donarà cobertura, a través de les línies que gestiona Enisa, a més de 600 projectes empresarials, induint una inversió de 675 milions d'euros. A aquesta quantitat s'han de sumar els recursos propis de la companyia, el que implica una capacitat de finançament directe global de més de 200 milions d'euros.

A més de seguir apostant pel finançament de l'emprenedoria, Enisa potenciarà de manera especial el finançament d'empreses de tamany mitjà en fase de creixement i consolidació. A més, promourà la celebració d'acords público-privats per multiplicar la injecció de recursos financers a la pime.

Tres línies de finançament:

- Línia PIMES: es concediran préstecs d'entre 25.000 euros i 1'5 milions d'euros a projectes promoguts per petites i mitjanes empreses que tinguin per objecte millorar la seva competitivitat i contribuir a la generació d'ocupació.

- Línia d'Empreses de Base Tecnològica: es concediran préstecs d'entre 25.000 euros i 1'5 milions d'euros, sense garanties, a projectes que el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes, processos o serveis.

- Línia Joves Emprenedors: es concediran entre 25.000 euros i 75.000 euros, sense garanties, a projectes que el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l'obtenció de nous productes, processos o serveis.

Consulteu més informació.