Catalunya rebrà 868,4M del FEDER entre el 2014 i el 2020, un 68,1% més que durant el període anterior


FEDER

Catalunya rebrà un total de 868,4 milions d'euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) durant els propers set anys, xifra que representa un 68,1% més de recursos rebuts durant el període de programació anterior (2007-2013). D'aquesta xifra 808,4M formen part del Programa Operatiu (PO) orientat a la inversió en creixement i ocupació que gestionaran la Generalitat de Catalunya i els ens locals, i que representarà una inversió total de 1.616,9M d'euros cofinançats per aportacions públiques i privades. Els 60 milions restants, es corresponen a la participació de Catalunya en el PO "Iniciativa PIME" per al foment de competitivitat de les pimes, que gestiona el Banc Europeu d'Inversions (BEI).

El PO de Catalunya s'ha dissenyat amb l'objectiu de finançar projectes i actuacions en un doble marc: d'una banda l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020); i, de l'altra, l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que defineix les polítiques d'investigació de Catalunya per al període 2014-2020.

El Projecte Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 gira al voltant de cinc grans eixos:

Eix 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Eix 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Eix 3: Potenciar la competitivitat de les pimes.

Eix 4: Afavorir la transició a una economia baixa en carboni.

Eix 5: Conservar i protegir el medi ambient i la promoció de l'eficiència dels recursos.

Llegiu tota la notícia.