CaixaImpulse 2015


CaixaImpulse

CaixaImpulse és un programa impulsat per l'Obra Social "la Caixa" i organitzat conjuntament amb Caixa Capital Risc per promoure la creació d'empreses en l'àmbit científic.

L'Obra Social "la Caixa", en el seu compromís de contribuir al progrés de les persones i de la societat, té entre les seves línies d'actuació principals l'impuls a la recerca en ciències de la vida i de la salut, així com la transferència del coneixement generat amb la finalitat que tingui una aplicació directa en la societat.

A través dels seus programes de ciència, recerca i innovació, promou l'aplicació del nou paradigma de Recerca i Innovació Responsables; això significa que els actors de la societat treballen plegats durant tot el procés de recerca i innovació per alinear aquest procés i els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Així i tot, actualment es detecta un dèficit en la transferència de coneixement científic al mercat, la qual cosa requereix un impuls i mecanismes adequats que possibilitin la implantació de la recerca científica també com un dels motors principals de l'economia, a més de ser ja motor de grans avenços per a la societat.

Per això, CaixaImpulse pretén donar suport a projectes de centres de recerca que vulguin transferir al mercat un actiu protegible o protegit resultat de la recerca, ja sigui com a empresa derivada o com a acord de transferència.

Aquesta convocatòria s'adreça a propietaris d'actius protegits o protegibles resultat de la recerca i que els vulguin transferir al mercat. Bàsicament està dirigida a centres universitaris, hospitalaris i altres centres de recerca o entitats sense ànim de lucre destinades a la recerca.

CaixaImpulse ofereix un programa d'acompanyament expert i una aportació econòmica per a l'elaboració i execució d'un pla de valorització dels actius protegits o protegibles resultat d'una recerca, com també per a l'elaboració d'un pla de comercialització.

El termini per presentar projectes finalitza el 12 de juny de 2015.

Consulteu més informació.