Abril 2013IX Campus d'Emprenedors SeedRocket

SeedRocket

El Campus d'Emprenedors és el programa de formació, inversió i acceleració de referència per a startups de base tecnològica.

Està dirigit a emprenedors amb projectes TIC d'alt potencial de creixement en fases inicials.

Les 10 startups seleccionades rebran durant el Campus una formació de 4 dies basada en xerrades, conferències i sessions de workshops amb mentors i experts de referència del sector d'Internet. El darrer dia del Campus, realitzaran una presentació final davant un nodrit grup d'inversors i business angels. Es proclamaran 3 guanyadors, que tindran la possibilitat de rebre una inversió de fins a 150.000 euros.

La pròxima edició del Campus d'Emprenedors SeedRocket tindrà lloc a Barcelona del 21 al 24 de maig de 2013.
La inscripció de projectes romandrà oberta fins el 5 de maig a les 23.55 hores.

Consulteu més informació.Línia ENISA "Jóvenes Emprendedores"

logo enisa

Aquesta línia té com a objectiu l'estimulació de la creació d'empreses promogudes per joves empresaris, facilitant-los l'accés al finançament preferent, amb el seu projecte empresarial com a única garantia.

Condicions de l'ajuda:

- Ser pime amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
- Model de negoci innovador.
- No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
- Edat màxima dels qui ostentin la majoria del capital no superior a 40 anys.
- Es finançarà adquisició d'actius fixes i circulant necesari per l'activitat.
- Aportacions de socis per import del 15/30%, com a mínim, de la quantia del préstec sol·licitat a ENISA.
- Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
- Comptes dipositats en el Registre Mercantil.

Terminis: Ja és possible tramitar les sol·licituds pel 2013.

Consulteu més informació.La situació a Espanya segons els indicadors mundials de Propietat Industrial de 2012

Propietat Industrial

La publicació "Indicadors mundials de Propietat Industrial de 2012", elaborada per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), és un estudi en que es mostren diversos indicadors referents a la situació dels països pel que fa als diferents títols de Propietat Industrial: patents, models d'utilitat, marques i dissenys industrials, amb dades relatives a l'any 2011. Si bé Espanya no apareix entre els 20 primers països amb major nombre de sol·licituds de patents, si que és referent mundial en sol·licituds de patents en dos sectors energètics: energia eòlica (7ª posició) i energia solar (10ª posició).

En el que es refereix a sol·licituds via PCT, que són sol·licituds internacionals de patents que permeten obtenir la protecció d'una invenció en diferents països mitjançant la presentació d'una sol·licitud única, cal destacar que Espanya ocupa la 15ª posició. Entre els sol·licitants espanyols de patents via PCT, destaquen les Universitats i els Organismes i Institucions Públiques.

En quant a sol·licituds de models d'utilitat, una modalitat que protegeix invencions amb menor rang inventiu que les protegides per patents, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques és la 8ª oficina més activa a nivell mundial.

Respecte a marques, Espanya ocupa la 7ª posició a nivell mundial en número de sol·licituds, tenint en compte l'origen del sol·licitant.

I pel que fa a dissenys industrials, Espanya ocupa la 9ª posició a nivell mundial amb 19.000 dissenys presentats i més de 19.500 dissenys concedits.

A nivell internacional, l'OEPM és la 10ª oficina a nivell mundial amb 44.926 registres de dissenys internacionals en vigor.

Consulteu més informació.