Línia ENISA "Jóvenes Emprendedores"


logo enisa

Aquesta línia té com a objectiu l'estimulació de la creació d'empreses promogudes per joves empresaris, facilitant-los l'accés al finançament preferent, amb el seu projecte empresarial com a única garantia.

Condicions de l'ajuda:

- Ser pime amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
- Model de negoci innovador.
- No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
- Edat màxima dels qui ostentin la majoria del capital no superior a 40 anys.
- Es finançarà adquisició d'actius fixes i circulant necesari per l'activitat.
- Aportacions de socis per import del 15/30%, com a mínim, de la quantia del préstec sol·licitat a ENISA.
- Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
- Comptes dipositats en el Registre Mercantil.

Terminis: Ja és possible tramitar les sol·licituds pel 2013.

Consulteu més informació.