La situació a Espanya segons els indicadors mundials de Propietat Industrial de 2012


Propietat Industrial

La publicació "Indicadors mundials de Propietat Industrial de 2012", elaborada per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), és un estudi en que es mostren diversos indicadors referents a la situació dels països pel que fa als diferents títols de Propietat Industrial: patents, models d'utilitat, marques i dissenys industrials, amb dades relatives a l'any 2011. Si bé Espanya no apareix entre els 20 primers països amb major nombre de sol·licituds de patents, si que és referent mundial en sol·licituds de patents en dos sectors energètics: energia eòlica (7ª posició) i energia solar (10ª posició).

En el que es refereix a sol·licituds via PCT, que són sol·licituds internacionals de patents que permeten obtenir la protecció d'una invenció en diferents països mitjançant la presentació d'una sol·licitud única, cal destacar que Espanya ocupa la 15ª posició. Entre els sol·licitants espanyols de patents via PCT, destaquen les Universitats i els Organismes i Institucions Públiques.

En quant a sol·licituds de models d'utilitat, una modalitat que protegeix invencions amb menor rang inventiu que les protegides per patents, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques és la 8ª oficina més activa a nivell mundial.

Respecte a marques, Espanya ocupa la 7ª posició a nivell mundial en número de sol·licituds, tenint en compte l'origen del sol·licitant.

I pel que fa a dissenys industrials, Espanya ocupa la 9ª posició a nivell mundial amb 19.000 dissenys presentats i més de 19.500 dissenys concedits.

A nivell internacional, l'OEPM és la 10ª oficina a nivell mundial amb 44.926 registres de dissenys internacionals en vigor.

Consulteu més informació.