Com es valoritzen els resultats de la recerca?El procés de valorització es tradueix en el suport a la comercialització de la tecnologia generada a les universitats per dues vies: la incorporació de la tecnologia a empresa que ja opera en el mercat (per mitjà del desenvolupament de projectes col·laboratius o la llicència de la tecnologia) o bé la creació d'una nova empresa de base tecnològica (EBT).

Recerca