Butlletins ElectrònicsEl Trampolí Tecnològic de la Universitat de Lleida disposa de dos butlletins electrònics que serveixen com a eines complementàries de fidelització i contacte periòdic amb els seus diferents públics.

Us convidem a conèixer i a subscriure-us als nostres butlletins electrònics:

infoEmprèn

De caràcter mensual, aquesta publicació electrònica pretén promocionar l'emprenedoria, incentivant l'aflorament d'idees de negoci i facilitant eines de suport als emprenedors durant tot el procés de creació i consolidació dels seus projectes empresarials. Alhora, pretén afavorir les sinergies d'R+D i transferència de coneixement de la UdL al seu territori d'influència.

R+D+i

El nostre butlletí neix amb l'esperit de tenir informats tant als usuaris interns (professors investigadors) com als usuaris externs (empreses, entitats) que vulguin innovar, i d'afavorir la transferència de tot el coneixement que es genera a la nostra Universitat en l'entorn socioeconòmic.